Dumnezeu este doar o idee?


Raul Sandu, in articolul de mai jos, sustine ca credinta in Dumnezeu este cauzata de un proces genetic si nu de o credinta reala, relationala si personala intaintea Crestorului. Nu doar atat, autorul sustine, prin a impurmuta mentalitatea lui Richard Dankins, ca existenta lui Dumnezeu (ie Dumnezeu) este doar o idee fabricata in mintea omului. Va invitam sa observati aceste detalii  in articolul autorului prezentat mai jos.

Datorit? sau, din cauza evolu?iei. Nu exist? doar o evolu?ie prin selec?ie natural?, genetic?, ci ?i o evolu?ie cultural?. Iar dac? în cazul selec?iei naturale vorbim de gene ca unit??i replicatoare, în cazul evolu?iei culturale vorbim de meme: cântece, idei, ghicitori, tehnici de construc?ie etc. Tot a?a cum genele se propag? în fondul genetic s?rind dintr-un corp în altul la bordul spermatozoizilor ?i ovulelor, tot astfel memele se propag? în fondul memetic s?rind dintr-un creier în altul printr-un proces care se poate numi imita?ie (mem?<gr. mimetis= a imita, termen introdus de biologul ?i evolu?ionistul Richard Dawkins).

S? ne gândim la ideea de Dumnezeu. Nu ?tim cum s-a ivit ea în fondul memetic, îns? de ce are o atât de mare valoare de supravie?uire? Ce anume din ideea de Dumnezeu îi confer? stabilitatea ?i for?a de penetra?ie în mediul cultural? Valoarea de supravie?uire a memei Dumnezeu în cadrul fondului memetic rezult? din marele s?u impact psihologic: exercit? o mare for?? de atrac?ie. Ea ofer? un r?spuns aparent plauzibil întreb?rilor adânci ?i tulbur?toare despre existen??. Ea sugereaz? c? nedrept??ile din aceast? lume pot fi reparate în cea de apoi. Acestea sunt câteva din motivele pentru care ideea de Dumnezeu e copiat? atât de u?or în atâtea genera?ii succesive de creiere.

Un alt aspect al doctrinei religioase, care s-a dovedit foarte eficient în a face ca religia s? fie respectat?, este amenin?area cu fl?c?rile iadului. Mul?i copii chiar ?i câ?iva adul?i cred c? vor suferi ni?te chinuri cumplite dac? nu se supun poruncilor Bisericii. Aceasta este o tehnic? persuasiv? destul de nesuferit?, provocând o adev?rat? tortur? psihologic? de-a lungul evului mediu, ba chiar ?i ast?zi. Dar este foarte eficient?. Ideea fl?c?rilor iadului pur ?i simplu se autoperpetueaz?, datorit? profundului s?u impact psihologic. Ea s-a asociat cu mema lui Dumnezeu deoarece ele se înt?resc reciproc ?i î?i asigur? una celeilalte supravie?uirea în fondul memetic.

Un alt membru al complexului memetic religios se nume?te credin?a oarb?. Credin?a oarb? poate s? justifice orice. Dac? un om crede într-un alt Dumnezeu decât noi sau chiar dac? se folose?te de un ritual diferit pentru a-l venera pe acela?i Dumnezeu, credin?a oarb? poate s? decreteze c? acel om trebuie s? moar?- pe cruce, pe rug, str?puns de sabia unui cruciat, împu?cat pe str?zile din Beirut sau aruncat în aer într-un bar din Belfast. Acela?i lucru este adev?rat ?i despre credin?a oarb? de natur? patriotic? sau politic?.

Continua aici …

Pentru a observa o discutie asupra acestui subiect, va invitam sa cititi comentarile celor care dezbat aceasta tema pe site-ul Stiintaazi.ro

Mai jos prezint un comentariu de pe stiintaazi.ro prezentat de Andreiu

M?rturia macrocosmosului ?i a microcosmosului despre existen?a lui Dumnezeu:

Toat? crea?ia “vorbe?te” despre Dumnezeu, atât macrocosmosul, cât ?i microcosmosul. Exist? atei care au ajuns la credin?? doar studiind la microscop un picior de albin?, v?zând cât? complexitate exist? în celule ?i molecule ?i dându-?i seama de Fiin?a Inteligent? Suprem? din spatele crea?iei, pentru c? aceast? crea?ie complex? nu putea s? apar? la întâmplare. Este vorba de argumentul teleologic al existen?ei lui Dumnezeu, dedus? din complexitatea crea?iei. În limba englez? exist? o expresie, intelligent design, care ilustreaz? faptul c? universul este creat în mod inteligent de Dumnezeu. Acest design inteligent îl vedem atât în macrocosmos, cât ?i într-un fir de iarb? la microscop.

“Cerurile spun slava lui Dumnezeu ?i facerea mâinilor Lui o veste?te t?ria”

precum ?i Sfântul Apostol Pavel: “În adev?r, însu?irile nev?zute ale Lui, puterea Lui ve?nic? ?i dumnezeirea Lui, se vad l?murit, de la facerea lumii, când te ui?i cu b?gare de seam? la ele în lucrurile f?cute de El. A?a c? [necredincio?ii] nu se pot dezvinov??i”.

Ateismul nu are nici un temei. Nu este nici un argument ?i nici o dovad? c? Dumnezeu nu exist?, dimpotriv?, sunt foarte multe argumente ?i dovezi c? exist?. Faptul c? nu-l putem vedea pe Dumnezeu ?i sufletele, nu înseamn? c? nu exist?. Dumnezeu ?i sufletele sunt la fel de reale ca ?i lumea material?, de?i sunt invizibile pentru noi.

Despre ignoran?a vinovat? a ateilor ?i a celor indiferen?i fa?? de religie, marele matematician, fizician ?i filosof francez Blaise Pascal scria:
“Aceast? superficialitate, într-o chestiune în care este vorba de ei în?i?i, de ve?nicia lor, de fiin?a lor, m? irit? mai mult decât m? înduio?eaz?; m? uime?te ?i m? însp?imânt?. E un monstru pentru mine.

În zadar se îndep?rteaz? ei cu gândul de la ve?nicia care îi a?teapt?, c?ci nu o pot nimici negândindu-se la ea…

Iat? o îndoial? cu teribile urm?ri. Este, desigur, un foarte mare r?u s? fim cuprin?i de aceast? îndoial? ; îns? este cel pu?in o datorie indispensabil? s? c?ut?m a ne da seama când suntem cuprin?i de ea. Cel care se îndoie?te ?i care nu cerceteaz? este totodat? ?i nedrept ?i foarte nenorocit. Iar dac?, în aceast? stare, el este lini?tit ?i satisf?cut, dac? se f?le?te cu ea ?i dac? se arat? mândru, dac? din ea face subiect al bucuriei ?i al de?ert?ciunii sale, n-am termeni s? calific o atât de extravagant? creatur?.  Unde se pot c?p?ta asemenea sim??minte? Ce motiv de bucurie g?se?te cineva în a nu mai a?tepta decât mizerii f?r? sfâr?it ? Ce motiv de vanitate de a te crede în întunecimi de nep?truns ?i cum este posibil un astfel de ra?ionament la un om cu judecat? ? ?ederea aceasta lini?tit? în ignoran?? este un lucru monstruos a c?rui extravagan?? ?i stupiditate trebuie ar?tat? celor care î?i petrec astfel via?a, pentru a-i face s?-?i dea seama de ce se petrece în ei în?i?i ?i pentru a-i ru?ina prin ar?tarea nebuniei lor.

[Exist? oameni indiferen?i fa?? de ruina fiin?ei lor ?i de pericolul unei eternit??i de mizerie. Aceast? pozi?ie a lor mi se pare nefireasc?, de?i fa?? de celelalte lucruri ei iau cu totul alt? atitudine : se tem pân? ?i de cele mai mici dintre ele, le prev?d, le simt.] (Blaise Pascal – Cuget?ri, Ed. ?tiin?ific?, Bucure?ti, 1992)

Fizica cuantic? ne arat? existen?a sufletului, prin teoria nivelurilor de realitate. Diferitele niveluri de realitate ne arat? c? existen?a nu se desf??oar? numai pe un singur plan sau nivel, cel v?zut ?i pip?it de noi, ci sunt mai multe niveluri sau lumi. Conform descoperirilor fizicii cuantice de la începutul secolului XX, s-a putut constata c? materia, la nivel subatomic, nu mai este format? din corpusculi, ci din unde. Corpusculii sunt mai subtili decât substan?ele, pe care le vedem ?i le pip?im. Undele sunt mai subtile decât corpusculii, fiind la un alt nivel de realitate. Trupul nostru este compus din substan?e, iar substan?ele, la rândul lor sunt compuse din corpusculi ?i din unde. Iat? deja mai multe niveluri de realitate care exist? în acela?i timp. A?a cum exist? mai multe niveluri sau planuri, exist? un nivel de realitate ?i mai subtil, cel sufletesc. Sufletul este la un nivel de realitate mult mai subtil, imaterial; sufletul este eul omului, este îns??i persoana noastr? care anim? trupul.

Întâlnirea religiei ?i ?tiintei în domeniul fizicii cuantice este înca o dovad? în plus, c?, cu cât adâncim cercet?rile în ?tiin??, cu atât se confirm? mai mult adevarurile religiei. Doar ?tiin?a superficial? poate s? duc? la ateism, dar ?tiin?a adânc? îl conduce pe om spre religie, a?a cum spunea ?i filosoful Francis Bacon : „Pu?ina gustare a ?tiin?ei poate duce la ateism, dar adâncirea ?tiin?ei îl aduce pe om la Dumnezeu ”.

?i savantul Albert Einstein a folosit cunostin?ele de fizic? cuantic? în descoperirile sale. El era convins de existen?a lui Dumnezeu ?i a vie?ii dincolo de moarte ?i spunea: “În veacul nostru materialist, singurii oameni de ?tiin?? serio?i sunt oamenii profund religio?i.” Elogiind Turnul Eiffel de la Paris, a scris în cartea de onoare: “Admira?ia mea pentru inginerul Eiffel, arhitectul turnului ?i cea mai mare admira?ie pentru cel mai mare Arhitect, care a creat universul, Dumnezeu!”A spus c? ceea ce nu este materie ?i nu se poate sim?i ?i m?sura este cu mult mai mult decât materia ?i c? oamenii de ?tiin?? au început s?-?i dea seama mai clar de acest lucru începând cu descoperirea spectrului electromagnetic: “Pân? în secolul XX realitatea a fost ceea ce oamenii puteau atinge, mirosi, vedea ?i auzi. De la prima publicare a spectrului electromagnetic, oamenii au înv??at c? ceea ce ei pot atinge, mirosi, vedea ?i auzi este mai pu?in de o milionime a realit??ii. “

Filosoful român Ioan Petru Culianu a vorbit ?i a scris despre “a patra dimensiune” (dimensiunea fiin?elor spirituale) ?i despre c?l?torii în lumea de dincolo. În revista Incognito din 1990 , Culianu a publicat un studiu foarte interesant care se numea Trusa istoricului pentru a patra dimensiune. Tema lumilor multidimensionale ?i a universului cvadridimensional domin? textul.

Josef Zöllner, astronom ?i profesor la Universitatea din Leipzig, atribuia a patra dimensiune existen?ei fiin?elor spirituale.

Pe lâng? aceste argumente ?i dovezi ale existen?ei lui Dumnezeu ?i a lumii de dincolo, trebuie s? ne gândim ?i la faptul c? îns??i existen?a omului este o dovad? a existen?ei lui Dumnezeu care a creat lumea, pentru c? ar fi absurd ca omul s? fi ap?rut datorit? întâmpl?rii oarbe. În acest sens, Montesquieu spunea : „Fatalitatea oarb? care ar fi creat fiin?e ra?ionale este cea mai mare absurditate ! ”

Sursa, stiintaazi.ro

2 thoughts on “Dumnezeu este doar o idee?

  1. Ne bucuram sa vedem ca articolul lui Raul Sandul de la Stiinta Azi a atras atentia. Intr-adevar, este un subiect foarte interesant, despre care stiinta incearca sa isi exprime punctul de vedere. Speram sa mai gasiti articole interesate la Stiinta Azi. Este un proiect de voluntariat si cu cat suntem mai mult i voluntari, cu atat putem realiza mai multe.

    Mult succes mai departe! Echipa Stiinta Azi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s