Ştiinţa este tot atât de personală ca şi religia


Iat? dou? subiecte ce apar din nou în opozi?ie, a?a cum se întâmpl? de mii de ani. ?i, dac? e s? fim sinceri, a?a va ?i r?mâne, datorit? caracteristicilor de baz? care le pun în opozi?ie, dar le permit s? fie ?i complementare: religia este riscul asumat al adev?rului ultim, iar ?tiin?a este certitudinea pa?ilor m?run?i c?tre el. Atâta timp cât religia presupune credin?a iar ?tiin?a certitudine, va exista o opozi?ie. Atât timp cât cel care se roag? are ?ansa de a trascede instantaneu ?i momentan puntea de dincolo de aceast? lume, iar omul de ?tiin?a are nevoie de mii de ani s? pun? doar o scândur? ?eap?n? la punte, va exista o opozi?ie…

Religia îns?, spre deosebire de ?tiin??, vorbe?te direct oamenilor din toate clasele sociale ?i din toate locurile. ?tiin?a îns?, pare limitat? în cadrul unor elite, de cele mai multe ori cu preg?tire ?tiin?ific?. Mai mult, ?tiin?a pare impersonal?. Astronomii studiaz? explozia supernovelor în acela?i fel în care constructorul studiaz? forma unei c?r?mizi: caracteristici tehnice, numere, culori… Dac? predica de la biseric? ne d? putere ?i energie s? mai ducem o s?pt?mân?, o conferin?? despre distribu?ia st?rilor cuantice pare c? nu dep??e?te nivelul informativ.

?i totu?i, aceast? perspectiv? este numai aparent?. Desigur, se poate spune c? ?tiin?a ne afecteaz? direct via?a personal?: ne face munc? mai u?oar?, ne scap? de boli, sau ne aduce distrac?ii suplimentare, toate succese tehnologice ale ultimelor secole. Suntem atunci interesa?i despre progrese din domeniul electronicii ca s? ?tim ce televizor holografic s? ne lu?m, sau de progrese din domeniul modific?rilor genetice, ca s? cump?r?m ceap? care nu ne face s? l?crim?m… Toate acestea sunt îns? numai aspecte de suprafa??, care nu ataca unul din scopurile fundamentale ale ?tiin?ei: r?spunsul la întrebarea “Cine suntem?”, sau “Ce este lumea?”… Sunt aceste întreb?ri cele care fac cu adev?rat personal? ?tiin??. De ce ne doare sufletul? Avem suflet? Trece sufletul dincolo de moarte? Ce este Universul? Cum de exist? el? De ce este a?a de mare? Toate aceste întreb?ri sunt cât se poate de personale ?i, dac? e s? fim sinceri, ne dorim ca ?tiin?a s? poat? s? ne dea r?spunsuri certe, dincolo de speran?e.

Continua aici …
Sursa, stiinta.info

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s