Ţara începe la ţară – o noua initiativa a Jurnalului National


??ranii n-au ie?it niciodat? în strad?, s? poarte pancarte scrise cu majuscule sau s? scandeze lozinci cu rim?. ??ranii n-au venit la Bucure?ti cu trenul, s? dea cu sapa-n cap cuiva. ??ranii-?i îngroap? în batiste legate la col?uri pensiile de ceapi?ti ?i tr?iesc din ce le d? Dumnezeu. Un fir de ceap?, o ro?ie, câteva ou?.

??ranii no?tri ?i-au d?râmat cuptoarele din curte ?i-?i cump?r? pâine cu coc? cleioas?, de la buticul din centrul satului. Pe ei nu-i invit? nimeni la talk-show-uri, nici m?car în gradena cu public, s?-i întrebe dac? mai tr?iesc, dac?-i doare ceva, dac? au dup? ce s? bea ap?. ??ranii români mai exist? doar în eviden?a popula?iei. În statistici, în barometre ?i, o dat? la patru ani, în calculele candida?ilor care-mpart g?le?i brenduite, ulei ?i zah?r, votan?ilor din mediul rural.

??ranii no?tri apar la televizor în emisiunea “Schimb de mame”, la inunda?ii, când cad casele din chirpici peste ei, sau de Pa?te, s? povesteasc?, întru impresionarea telespectatorului de la ora?, cum se încondeiaz? ou?le. ??ranii români peste care au trecut, în 20 de ani, secete, potopuri ?i liote de guvernan?i, una mai lacom? ?i mai incapabil? decât alta, abia se ?in pe picioare. ??ranii no?tri sunt românii nim?nui.

De ast?zi, “Jurnalul Na?ional” ?i dumneavoastr?, cititorii no?tri, ne întoarcem împreun? la ?ar?. A?a cum, în vreme de necaz, ne întoarcem înspre Biseric? ?i la Dumnezeu. Ne întoarcem la ?ar?, pentru c? în satele s?r?cite ?i nemaib?gate de nimeni în seam? e sufletul României. De aici trebuie s? reîncepem s? tr?im, dac? vrem s? ne mai vindec?m vreodat?…

?ara începe de la ?ar?. Aici ne sunt r?d?cinile. Ca s? smulgi un copac din p?mânt, îi tai r?d?cinile. Îngenuncherea României a fost posibil? prin distrugerea, sistematic?, a satului românesc. Prin batjocorirea ??ranilor, care-?i muncesc ast?zi p?mântul pe datorie ?i din respect, f?r? s? aib? vreo brum? de profit, prin umilirea celor care-?i vând laptele din b?t?tur? cu 40 de bani, pentru ca noi s?-l cump?r?m din supermarket la un pre? de 10 ori mai mare, prin înjosirea celor care vin cu o leg?tur? de p?trunjel la pia?? ?i-s c?lca?i în picioare de ?iganii afaceri?ti.

Continua pe jurnalul.ro

Vezi si articolul: Tras de cal, plugul împunge glia patriei

Biserica catolica din Elvetia ancheteaza patru posibile cazuri de pedofilie


Biserica catolica din Elvetia ancheteaza patru posibile cazuri de pedofilie si cinci de abuzuri sau hartuiri ce au vizat adulti, a anuntat un purtator de cuvant.

O comisie nationala a Bisericii examineaza “cazurile cele mai serioase” de abuzuri sexuale comise in ultimii sase ani. Mai exista un al noualea si un al zecelea dosar in curs de transmitere, a spus Walter Mueller, purtator de cuvand, relateaza AFP.

Cazurile vizeaza trei fetite si un scolar, a precizat el.

Aceste noua dosare fac parte din 60 de cazuri inregistrate de comportament sexual nepotrivit din partea unor preoti sau persoane care se ocupa cu educatia in centre catolice, in ultimii 15 ani.

“Obiectivul nostru este sa aducem in justitie aceste cazuri serioase, dar nu vrem sa facem nimic fara acordul victimelor”, adulti si copii, “decat daca exista un pericol de recidiva”, a spus Mueller.

Conferinta episcopala elvetiana a publicat in urma cu opt ani directive pentru tratarea dosarelor de pedofilie, dupa un scandal in cadrul Bisericii din SUA. Fiecare dioceza elvetiana a format de atunci o instanta care se ocupa cu primirea plangerilor.

Miercuri, dioceza din Chur a vorbit despre cazul unui preot care a recunoscut acte de pedofilie in Austria si Germania, comise in anii ’70. Dosarul a fost transmis politiei austriece. Vineri, s-a anuntat ca cinci calugari au fost implicati in cazuri de abuzuri sau hartuire sexuala, din anii ’70. Victimele nu au dorit insa o actiune juridica.

Continua pe ziare.com

Televizorul nostru cel de toate zilele


Psalmi 119:9 Cum î?i va ?ine tân?rul curat? c?rarea? Îndreptându-se dup? Cuvântul T?u.

Televizorul…atât de controversatul televizor. Am avut ?i eu o perioad? în via?a mea când la fiecare sfâr?it de s?pt?mân? alergam la chio?cul de ziare s? cump?rprogramul TV ca s? nu pierd nimic din grila de programe. Zi ?i noapte st?team lipit? de ecranul TV-ului. Eram la zi cu ?tirile, filmele ?i emisiunile de divertisment. Dar…a venit o sear? în via?a mea, când printr-o predic? a fratelui Adi Mocanu, Domnul mi-a vorbit la modul cel mai personal, c? trebuie s? m? alipesc de EL cu toat? fiin?a mea, cu tot sufletul meu ?i cu tot cugetul. Iar printr-o proorocie, Domnul îmi zicea s? nu mai caut comori în ??rân?, ci s? stau în veghere s? caut voia Sa ?i s? m? las condus? de EL. Aici a început cu adev?rat schimbarea mea.

Dac? vrei s? fii un tân?r curat, un credincios adev?rat, strânge Cuvântul Domnului în inima ta ?i nu te abate de la Legea Sa.

Continua pe crestintotal.ro

Radu Mazăre şi Elena Udrea, criticaţi de SUA


Raportul Departamentului de Stat pe 2009 privind respectarea drepturilor omului în România vorbe?te despre existen?a în societate a unor atitudini antisemite ?i d? ca exemplu cazul lui Radu Maz?re.

În 2009, acesta a defilat la o parad? de mod? îmbr?cat în uniform? de ofi?er nazist, iar fiul s?u, care l-a înso?it, a purtat ?inut? de soldat nazist. Peste numai dou? zile, Centrul de Monitorizare a Antisemitismului (MCA) din România a înaintat procurorului general o plângere împotriva lui Maz?re deoarece portul de simboluri naziste este ilegal.

Dup? alte dou? zile, se arat? în raportul Departamentului de Stat, Radu Maz?re ?i-a cerut scuze pentru gestul s?u. La sfâr?itul anului, fa?? de Maz?re s-a dispus neînceperea urm?ririi penale în aceast? cauz?.

Radu Maz?re a declarat, recent, c? dosarul în care era anchetat pentru c? a purtat ?inuta nazist? a fost redeschis în luna ianuarie de noul ?ef al Parchetului de pe lâng? Curtea de Apel Constan?a.

Potrivit aceluia?i document, în 2009, compania local? de distribu?ie a presei, de?inut? de Maz?re ?i pre?edintele Consiliului Jude?ean, Nicu?or Constantinescu, au blocat distribuirea ziarului „Ziua” de Constan?a, care criticase autorit??ile locale.

Continua pe adevarul.ro

Beligan pentru Guinness Book


Cel mai longeviv actor porne?te în turneu! Radu Beligan este cel mai elocvent exemplu c? devotamentul pentru art? nu ?ine cont de vârst?.

La fix 91 de ani ?i 3 luni, abnega?ia maestrului de a s?di “aceea?i melancolie, aceea?i cump?tare pentru fiecare gest ?i pentru fiecare replic?” se va reflecta prin debutul unui nou turneu, pentru piesa “Egoistul”, în cele mai importante ora?e din ?ar?.

Dup? mai bine de 70 de ani în care a scris istoria teatrului românesc cu peni?a sa înmuiat? în dragoste ?i pasiune, performan?a unui turneu na?ional la o vârst? atât de înaintat? ar putea atrage aten?ia chiar ?i reprezentan?ilor Guiness Book.

Turneul va începe la Constan?a (15 martie, Sala Sindicatelor), urmând a evolua la Cluj-Napoca (12 aprilie, Teatrul Na?ional), Ia?i (26 aprilie, Casa de Cultur? a Studen?ilor) ?i Timi?oara (10 mai, Opera Na?ional?).
În cadrul acestui spectacol fabulos, românii vor putea s? îl urm?reasc? pe maestru nu numai în calitatea ce i-a adus notorietatea, cea de actor, ci ?i în calitatea de regizor.

Sub bagheta sa prinde via?? casa de sfâr?it de secol XX a unui celebru dramaturg, prin care se perind? to?i apropia?ii acestuia pentru a ob?ine mult râvnitele… autografe, pe cecuri de 20 de mii de franci. Cu replici de un firesc uluitor se construie?te o poveste comic?, pres?rat? cu mici panseuri care, pân? la final, contureaz? fidel destinul ?i filosofia de via?? a unui om care a tr?it, d?ruindu-se generos unei lumi prea pu?in dispus? s?-l în?eleag?.

Radu Beligan a fost dispus s? în?eleag? lumea în care s-a n?scut, a fost atent la cel mai mic detaliu al vie?ii, putând astfel s? descopere secretul longevit??ii: iubirea. Iubi?i-v? prietenii ?i du?manii, iubi?i tot ce e viu sau neviu, dar v? acompaniaz? trecerea prin lume, ?i o s? ajunge?i seduc?tori nonagenari. Iar dac? iubi?i, atunci v? iube?te ?i Dumnezeu, ajunge?i s? sim?i?i cum Creatorul a tot ?i a toate v? pune degetul pe frunte.

Continua pe jurnalul.ro