Dogmatism: Ateismul discreditat


Pozi?ia ateist? este o pozi?ie extrem de umil? din punct de vedere intelectual, atât de umil? încât cu greu se poate închipui un intelectual preocupat cu adev?rat de problem? ?i care s? persiste în „ateism”. În timp ce fac aceast? afirma?ie, am tot respectul fa?? de pozi?ia agnosticului care afirm? „nu ?tiu dac? exist? ori nu Dumnezeu” – exist? o diferen?iere clar? între omul care afirm? cu toat? sinceritatea – „Nu cred în Dumnezeu pentru c? nu ?tiu dac? exist? ori nu.” ?i cel care afirm? „Nu cred în Dumnezeu pentru c? El nu exist?.”. Amândoi sunt caracteriza?i de absen?a credin?ei în Dumnezeu, putând fi descri?i drept atei; numai unul îns? ocup? o pozi?ie respectabil? ?i credibil? – ?i anume cel care î?i afirm? lipsa credin?ei pe baza faptului c? „nu ?tie”.

Îi vedem pe bloguri, la televiziuni, scriind c?r?i – to?i, de la mic la mare, se exprim? cu t?rie împotriva dogmatismului. Între timp, într-un mod ?i mai accentuat îi vedem sus?inând: „nu exist? Dumnezeu”, iar unii au mers pân? acolo încât afirm? c? oamenii religio?i nu merit? respect. În demersul lor, oamenii ace?tia încearc? s? ne conving? de faptul c? ei ocup? pozi?ia ra?ional?, pozi?ia ?tiin?ific?, pozi?ia cu adev?rat critic?. Îns? în acest punct se lovesc de un obstacol insurmontabil: afirma?ia „nu exist? Dumnezeu” presupune o doz? mult mai ridicat? de dogmatism decât contradictoria ei!

(Mai departe voi folosi termenul de „ateism” reprezentând ateismul militant, care afirm? inexisten?a lui Dumnezeu.)

(1) Ateismul nu are nimic în comun cu ?tiin?a.
Prin defini?ie, aria de cercetare a ?tiin?ei este „natura” – fie c? exist?, fie c? nu exist? o supranatur?, ?tiin?a nu o poate infirma. Raportul dintre ?tiin?? ?i supranatur? este similar (într-un sens) cu raportul dintre o explorare microscopic? ?i existen?a lucrurilor macroscopice – microscopul, prin defini?ie analizeaz? elementele microscopice ?i ne poate conduce la o serie de concluzii despre ele, îns? dac? vrem s? tragem o concluzie legat? de existen?a unor galaxii îndep?rtate, atunci microscopul nu ne este de niciun ajutor: pur ?i simplu nu putem afirma ori infirma existen?a unor galaxii rezumându-ne la explorarea microscopic?. ?tiin?a are multe de spus despre natur?, la fel cum microscopul are multe de spus despre elementele microscopice, îns? ?tiin?a nu poate infirma existen?a supranaturii, precum nici microscopul nu poate infirma existen?a vreunui obiect macroscopic (care este invizibil la microscop).

(2) Ateismul nu este rezultatul scepticismului.
Scepticismul duce în cel mai bun caz la agnosticism în ce prive?te existen?a lui Dumnezeu, nicidecum la certitudinea inexisten?ei lui Dumnezeu. Este necesar un dogmatism extrem pentru a îndr?zni sus?inerea unei nega?ii universale. Parafrazându-l pe William Lane Craig, dac? ne raport?m critic la posibilitatea existen?ei lui Dumnezeu ?i pornind de la nivelul dovezilor, el spunea: „Absen?a dovezilor în favoarea existen?ei lui Dumnezeu nu este o dovad? a absen?ei lui Dumnezeu”, la fel cum „Absen?a dovezilor c? exist? aur pe Pluto nu ar putea constitui o dovad? a absen?ei aurului pe Pluto.”.

(3) Ateismul nu este un rezultat al ra?ionalismului.
Pentru a pretinde c? ateismul are o baz? ra?ional?, avem nevoie în mod necesar de premise adev?rate, care s? duc? prin construirea unui ra?ionament valid la concluzia pretins adev?rat? „Dumnezeu nu exist?.”. Cel pu?in în ce m? prive?te, n-am ajuns în leg?tur? cu un astfel de argument, iar dac? cineva poate oferi un argument valid în aceast? privin?? este liber s? o fac?. Premisele care pleac? de la ?tiin?? ?i scepticism nu pot îndeplini aceast? condi?ie (vezi mai sus) a unui ra?ionament care s? conduc? la concluzia „Nu exist? Dumnezeu.”, iar eu pentru a nu exclude în mod aprioric un ra?ionament valid din partea ateilor cu pricina, m? declar deschis fa?? de ele – cu rezerva de a fi eu însumi, nu dogmatic, ci sceptic în ce le prive?te.

(4) Ateismul militant nu are justificare intelectual?.
F?r? a avea preten?ia de a fi fost exhaustiv, pornind de la cele de mai sus nu pot ajunge altundeva decât la faptul c? nu exist? nicio justificare intelectual? în ce prive?te preten?ia ateismului ?i c? mai degrab? este vorba de o raportare dogmatic?.

În final, ce credit i se cuvine unei pozi?ii care începe prin acuzarea dogmatismului ?i sfâr?e?te prin a fi chiar ea întruchiparea acestuia, care porne?te de la ra?ionalism ?i ajunge la erori de judecat? ?i care promoveaz? ?tiin?a ?i dovede?te c? nu o în?elege?

Scris de Marius Fersigan

One thought on “Dogmatism: Ateismul discreditat

  1. Eram convinsa ca nu exista nici un fel de putere supranaturala cu atat mai putin un Dumnezeu unic, dar stiinta m-a invatat ca a spune “nu exista” sau “nu se poate” limitezi optiunile descoperirilor si a muncii de cercetare in general(in orice domeniu) adica omul de stiinta raspunde cu “poate” sau “ar putea fi posibil” la necunoscutele vietii…exista un curent in lumea seculara care il situeaza pe ateu in pozitie extremista si reprobabila fata de moderatii si tolerantii religiosilor (sau spirituali cum am vazut ca-si mai zic) si sunt priviti cumva ramasi in secolul trecut, dar nu cred in Dumnezeul nostru iudeo-crestin ci intr-un spirit universal ..etc,etc….nu stiu daca asta inseamna un progres in “convietuirea pasnica” sau da castig de cauza filozofiei/religiei “New Age” ?!?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s