Tinerii angajaţi, mai vulnerabili


Angaja?ii tineri sunt mai afecta?i de disponibiliz?ri decât cei cu vechime. Nici cei care intr? în acest an pentru prima dat? pe pia?a muncii nu au perspective mai bune.

Criza economic? îi afecteaz? cel mai mult pe tinerii între 20 ?i 30 de ani. Cei care au cel mai mult de suferit sunt cei care intr? pe pia?a muncii în acest an ?i care sunt nevoi?i s?-?i coboare a?tept?rile salariale fa?? de preten?iile ap?rute în ultimii ani, când absolven?ii aveau de ales între cel pu?in dou?-trei oferte avantajoase. Anul acesta, angajatorii fac mai pu?ine angaj?ri, în unele domenii pia?a de recrutare este practic blocat?, iar ofertele salariale sunt modeste. De altfel, în aceast? prim?var?, aproape c? au disp?rut târgurile de joburi din anii trecu?i, unde firmele se înghesuiau s? recruteze personal din toate domeniile.

O alt? categorie de tineri afecta?i de criz? e reprezentat? de cei care particip? deja la pia?a muncii. Nevoite s? reduc? num?rul angaja?ilor, cele mai multe firme aplic? principiul “ultimul venit, primul plecat”, o abordare care îi protejeaz? pe angaja?ii cu vechime ?i care au familii de între?inut, dar care trece cu vederea criteriile eficien?ei ?i competen?ei invocate constant de strategii de management ai companiilor.

CRITERII. Potrivit statisticilor, în Statele Unite ale Americii, procentul tinerilor care au fost concedia?i în ultimul an este mai mare decât al angaja?ilor în vârst?. O situa?ie similar? se înregistreaz? ?i în Europa, potrivit unui studiu realizat de Michael Segalla, profesor de management la ?coala de Studii Superioare Comerciale din Paris. O parte din cei 2.000 de manageri din Europa chestiona?i de Segalla a men?ionat printre criteriile de concediere slabele performan?e ale angaja?ilor. Îns? ?i angaja?ii cu rezultate ?i tineri sunt eligibili pentru disponibilizare, ?efii acestora declarând c? ace?tia î?i vor putea g?si mai u?or un alt job.

EXPLICA?II. Andrei Niculescu, pân? de curând contabil cu mai pu?in de un an vechime într-o fabric? de componente auto, ne-a povestit explica?ia pe care a primit-o de la ?ef atunci când a aflat c? postul s?u va fi desfiin?at. “Mi s-a spus c?, având cea mai mic? vechime în departament, trebuie s? plec. Din fiecare departament al firmei trebuiau s? plece câte dou? persoane. Asta a fost explica?ia, de?i îmi dau seama c? m-au ales pe mine din cauz? c? nu sunt c?s?torit ?i s-au gândit c? a?a e mai «uman» pentru colegii care au copii”, ne-a povestit Andrei.

În unele cazuri, firmele mari îi concediaz? pe cei mai tineri angaja?i pentru a evita conflictele cu sindicatele. Angaja?ii tineri au salarii mai mici, prin urmare companiile nu fac economii prea mari, dar concedierea unui salariat cu vechime, membru de sindicat, s-ar putea solda în final cu procese de pe urma c?rora firmele ar putea pl?ti desp?gubiri foarte mari.

Sursa, jurnalul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s