VIDEO Noaptea în care a căzut Zidul Berlinului


freedom - berlinPe când guvernul Germaniei de Est a f?cut primul anun? confuz legat de pr?bu?irea zidului ?i de libera trecere în vestul Germaniei, corespondentul BBC Brian Hanrahan încerca s? afle ce se întâmpl?. Postul BBC, prin corespondentul s?u de atunci, încearc? s? repun? în scen? atmosfera de acum 20 de ani, de pe str?zile Berlinului, în momentul pr?bu?irii Zidului.

Brian Hanrahan î?i aminte?te cum la început, str?zile largi pavate din partea de est a Berlinului erau goale. Dar, dup? câteva mile parcurse cu ma?ina, am fost prin?i într-un vârtej de oameni, care se gr?beau de zori. Pe jos, în ma?ini, cu bicicletele, oamenii goneau ner?bd?tori înainte.

În curând, str?zile erau atât de aglomerate încât am abandonat ma?inile pe marginea drumului ?i am alergat ultima jum?tate de mil? pe jos împreun? cu to?i ceilal?i, poveste?te reporterul BBC.

Am ajuns chiar la timp, când s-a rdicat bariera ?i s-au deschis por?ile.

Mul?imea entuziast? a dat buzna, gonind pe lâng? g?rzile în uniform? verde, care de ani întregi amenin?au s? doboare pe oricine încerca s? treac? grani?a c?tre vest. Dar, nu ?i ast? sear?.

Continua pe adevarul.ro

Bisericata.com – pasim dincolo de cuvinte…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s