Europenii din Est se consideră mai săraci decât acum 20 de ani, potrivit unui sondaj


thumb_berlin.fallSaltul uria? de la comunism la capitalism ?i democra?ie presupune o schimbare de via?? dificil de asimilat. Poate de aceea, genera?iile mai în vârst? din ??rile fost comuniste, cei care au tr?it majoritatea vie?ii lor în cadrul sistemului vechi, resping experien?a unei transform?ri mai mult decât cei n?scu?i pu?in înainte sau dup? c?derea zidului, conform unui sondaj al Institutului American Pew, realizat în nou? ??ri din Europa de Est ?i fostele republici sovietice cu ocazia anivers?rii a 20 de ani de la c?derea Cortinei de Fier. În sondajul Insitutului Pew , România nu a fost inclus?, nef?cându-se nicio referire la statul român comunist. Cum comentezi aceast? excludere?

Sondajul publicat în El Pais arat? c?, în general, cet??enii din fostul bloc comunist european ?i-au pierdut o parte din entuziasmul ini?ial pentru ideile capitalismului ?i ale democra?iei. Schimbarea cea mai pronun?at? a avut loc în Ucraina: doar 30% din ucraineni aprob? un sistem multipartit, în compara?ie cu 72% în 1991, când un sondaj similar a fost efectuat.

Continua pe adevarul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s