Şcoala începe fără profesori la catedră


Profesorii vor munci de ast?zi, dup? vacan?a de prim?var?, mai mult, pe bani mai pu?ini, conform unei ordonan?e de urgen??, publicat? în cursul s?pt?mânii trecute în Monitorul Oficial. Cadrele didactice nu vor primi major?rile salariale de 33,6%, iar în jur de 60.000 de suplinitori vor r?mâne f?r? locuri de munc?.

Sindicali?tii spun c? în aceste condi?ii nu vor participa la examenele na?ionale, zile în care vor declan?a greva general?.

Astfel, dup? ce au discutat ?i cu pre?edintele Traian B?sescu, dasc?lii au ajuns la concluzia c? majorarea lefurilor lor cu 33,6% în acest an este o utopie. Chiar dac? ministrul Educa?iei, Ecaterina Andronescu, a promis c? banii vor veni de la 1 ianuarie 2010, sindicali?tii nu mai cred în cuvintele ministrului de resort, pe care l-au sf?tuit s? demisioneze.

Potrivit ordonan?ei de rectificare bugetar?, publicat? miercuri, 15 aprilie, în Monitorul Oficial, posturile vacante din înv???mânt vor fi ocupate doar în propor?ie de 15%, iar aproximativ 60.000 de suplinitori vor r?mâne f?r? locuri de munc?. Asta înseamn? c? profesorii vor trebui s? lucreze mai mult pe bani mai pu?ini, dup? cum spun sindicali?tii.

Continua aici

Sursa, jurnalul.ro

One thought on “Şcoala începe fără profesori la catedră

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s