Înţepaţi virusurilePentru al treilea an consecutiv, între 20 ?i 26 aprilie se deruleaz? S?pt?mâna european? a vaccin?rii. În acest an, prioritatea revine imuniz?rii contra rujeolei.

?pt?mâna vaccin?rii a fost ini?iat? în 2005 de Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii. Dac? la început acestei ini?iative i-au r?spuns nou? ??ri europene, treptat num?rul acestora a crescut. Astfel, în 2007 erau 25, în 2008 – 33, pentru ca în acest an s? se estimeze la 34 num?rul ??rilor participante la S?pt?mâna vaccin?rii.

De ce ne vaccin?m? Scopul acestui act medical este de a crea în organismul omului acea “memorie imunitar?” împotriva unor boli infec?ioase severe: tetanos, tuse convulsiv?, meningit? ?i a-l preg?ti s? reac?ioneze rapid în momentul în care intr? în contact cu agentul patogen activ.

În momentul de fa??, vaccinarea este un gest de preven?ie indispensabil cu dublu scop: protec?ia persoanei ?i protec?ia comunit??ii. Deoarece a se vaccina contribuie la protejarea individului de unele boli ?i cu cât num?rul persoanelor vaccinate este mai mare, cu atât scade riscul unei epidemii în cadrul unei comunit??i. A?a se explic? faptul c? variola a fost complet eradicat?, gra?ie politicii de vaccinare masiv? coordonat? de OMS.

RUJEOLA, PRIORITATEA LUI 2009
Pentru acest an, OMS a declarat rujeola ca prioritate a ini?iativei S?pt?mâna vaccin?rii. Rujeola este o boal? infec?ioas? foarte contagioas?, care face victime în ciuda respect?rii riguroase a m?surilor de igien?. Aceast? infec?ie este cauzat? de un virus respirator care se transmite prin saliv?, pic?turi de saliv?, pe calea aerului ?i prin contact direct cu persoana purt?toare a virusului.

Medicul de familie Dana Chehne subliniaz? c? rujeola este o afec?iune extrem de contagioas?, de natur? viral? (deci inaccesibil? tratamentului cu antibiotice) ?i care poate da uneori complica?ii grave (laringit?, bron?it?, pneumonie, encefalit?, miocardit? etc.). Unele complica?ii ale rujeolei, care afecteaz? pl?mânii ?i creierul (bronhopneumonii, encefalite acute etc.), pot fi mortale.

Formele grave ale rujeolei sunt mai frecvente la copii sub un an ?i la tinerii peste 20 de ani. Vaccinul este cea mai eficient? arm? contra rujeolei ?i este administrat tuturor bebelu?ilor dup? primele nou? luni de via??. A doua doz? este recomandat? între a 13-a ?i a 24-a lun? de via??.

Potrivit speciali?tilor, pentru a stopa circula?ia virusului este necesar? vaccinarea cu ambele doze a 95% din nou-n?scu?i. Potrivit unui comunicat al OMS, în ultimele 12 luni, peste 8.000 de cazuri de rujeol? au fost semnalate în regiunea european? a OMS.

Sursa, jurnalul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s