Un site pentru tine: Afaceri Crestine


Doresc sa va aduc in atentie initierea unui proiect de intr-ajutorare pentru comunitatea crestina. Proiectul se numeste Afaceri Crestine.
Obiectivul principal este cresterea bunastarii crestinilor, a familiilor lor si a bisericilor sau adunarilor din care fac parte. Acest lucru se face prin promovarea activa a serviciilor si produselor oferite de catre crestini, precum si incurajarea tuturor crestinilor sa caute aceste servicii . Deviza proiectului este “Ai nevoie de ceva? Cauta intai la fratii tai!”. Dorim ca fratii de credinta sa aiba informatii detaliate cu privire la ceea ce alti frati de credinta lucreaza, ofera, produc, pentru ca atunci cand au nevoie sa apeleze in primul rand la acestia, ajutandu-se reciproc si ajutand si lucrarea crestina, in general.

O unealta esentiala a proiectului Afaceri Crestine este site-ul www.afacericrestine.ro, care a fost lansat acum 3 zile. Site-ul este o baza de date la nivel national, unde fiecare crestin isi poate crea o pagina de prezentare prin care sa isi promoveze serviciul sau produsul oferit. Este organizat pe domenii de activitate si judete si permite cautarea usoara a serviciilor necesare. Viziunea este ca majoritatea crestinilor sa isi promoveze serviciile prin aceasta baza de date, aceeasi majoritate a crestinilor sa caute in mod regulat pe site dupa lucruri necesare lor, si sa se stabileasca relatii de afaceri, colaborari si alte oportunitati care sa insemne venituri in plus si bunastare pentru
comunitatea crestina.

Petiţie pentru digitalizarea manuscriselor greceşti ale Noului Testament


Prin aceast? peti?ie atragem aten?ia asupra necesit??ii transpunerii în format digital a manuscriselor grece?ti ale Noului Testament aflate la Biblioteca Academiei Române, Muzeul Na?ional de Art? al României ?i Biblioteca Central? Universitar? „Mihai Eminescu” din Ia?i.

De peste un an ?i jum?tate, BAR ?i MNAR refuz? în mod sistematic parteneriatul propus de Centrul pentru Studierea Manuscriselor Noului Testament (www.csntm.org), în lipsa oric?rui proiect alternativ credibil. Aceea?i lips? de interes a dovedit, în perioada martie-mai 2010, ?i Biblioteca Central? Universitar? „Mihai Eminescu” din Ia?i.

Consider?m c? dezinteresul ar?tat de aceste trei institu?ii fa?? de conservarea ?i valorificarea digital? a patrimoniului propriu este îngrijor?tor ?i dorim s? tragem un semnal de alarm? privitor la aceast? situa?ie, pe care o consider?m inacceptabil?.

Biblioteca Academiei Române de?ine 13 manuscrise grece?ti ale Noului Testament. De?i existen?a lor este cunoscut? cercet?torilor ?i speciali?tilor de câteva decenii, ele n-au fost niciodat? microfilmate/digitalizate sau studiate în detaliu din perspectiva tipului de text pe care îl con?in ori al înrudirii cu alte manuscrise grece?ti din totalul celor 5800 înregistrate în catalogul interna?ional al MSS grece?ti (Kurzgefasste Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments).

Muzeul Na?ional de Art? al României de?ine 5 manuscrise grece?ti ale Noului Testament. Dintre acestea, doar manuscrisul nr. 32 (Gregory-Aland 2767) a fost arhivat în format digital.

Biblioteca Central? Universitar? „Mihai Eminescu” din Ia?i de?ine un lec?ionar evanghelic grecesc (MS 160/IV–34) care a fost studiat de cercet?tori, dar f?r? a fi beneficiat de transpunere în format digital.

Centrul pentru Studierea Manuscriselor Noului Testament, organiza?ie non-profit, f?r? afiliere politic? sau religioas?, fondat? în 2002, are o experien?? considerabil? în digitalizarea manuscriselor Noului Testament. În cei 8 ani de activitate, CSNTM a fotografiat 350 de manuscrise, producând circa 150.000 imagini digitale. Aproape 20% dintre manuscrise nu fuseser? cunoscute comunit??ii ?tiin?ifice interna?ionale. CSNTM folose?te aparate de fotografiat Canon EOS 1Ds Mark III (care produc imagini de 21.1 megapixeli). Rezolu?ia folosit? este mai mare decât cea îndeob?te considerat? necesar? pentru documentele scrise de mân?, iar modelul Mark III este dotat cu op?iuni care sporesc eficien?a procesului de fotografiere ?i calitatea imaginilor rezultate.

Pentru protejarea manuscriselor, speciali?tii CSNTM utilizeaz? un suport special, a?a-numitul Graz Travelers Conservation Copy Stand, proiectat de un profesor de la Universitatea din Graz, Austria, în scopul fotografierii optime a documentelor antice sau medievale. Echipamentul le permite fotografilor CSNTM o serie întreag? de reglaje care duc la minimalizarea contactului cu manuscrisul. Un senzor laser de m?surare a distan?ei garanteaz? c? fiecare imagine este perfect focalizat?. Suportul este proiectat s? permit? o deschidere maxim? în unghi de 105º, pentru evitarea presiunilor excesive asupra documentului digitalizat.

Continua aici


A mai murit un zâmbet: Jean Constantin


“Avea inima cam obosit?, dar nu m-am a?teptat s? se întâmple atât de repede ?i atât de brusc”

Maestrul comediei române?ti, actorul Jean Constantin a decedat, la vârsta de 81 de ani, în locuin?a sa de la Constan?a, a declarat Alexandru Ar?inel, directorul Teatrului de Revist? din Bucure?ti.

Alexandru Ar?inel a spus c? actorul Jean Constantin a fost g?sit mort în locuin?a sa din Constan?a de rudele sale. În ultimul an, Jean Constantin a fost internat în Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? din Constan?a ?i la Spitalul Fundeni din Capital?, cu afec?iuni cardiace. De fiecare dat?, actorul a cerut medicilor discre?ie în privin?a afec?iunilor de care sufer? ?i a cerut în mod expres ca acestea s? nu fie f?cute publice.

Jean Constantin s-a n?scut la 21 august 1928 la Techirghiol, în jude?ul Constan?a. A început s? munceasc? la Constan?a, ca muncitor normator, unde a cunoscut oameni talenta?i al?turi de care a înfiin?at o brigad? artistic?. Apoi a început s? joace la Casa de Cultur?, iar din 15 decembrie 1957 a debutat la sec?ia de estrad? din cadrul Teatrului de Stat Fantasio din Constan?a, unde actorul a r?mas pân? la ie?irea la pensie. A fost c?s?torit de trei ori, petrecându-?i ultimii ani din via?? cu Elena Jean.

Actorul a jucat în aproape 70 de filme, cum ar fi “R?zbunarea haiducilor” (1968), “Prea mic pentru un r?zboi atât de mare” (1969), devenind celebru în anii ’70, cu seria de filme de comedie “B(rigada) D(iverse)”, unde a jucat al?turi de Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dem R?dulescu, Puiu C?linescu ?i Iurie Darie. Totodat?, Jean Constantin este cunoscut pentru rolul lui Ismail din “Toate pânzele sus”, de Mircea Mure?an. Printre cele mai recente filme în care a jucat celebrul actor se num?r? “Poker” ?i “Supravie?uitorul”, de Sergiu Nicolaescu.

Cunoscutul actor a jucat ?i pe scena Teatrului Na?ional Bucure?ti, fiind distribuit în spectacolul “O scrisoare pierdut?”, de Radu Beligan. De asemenea, Jean Constantin a jucat în mai multe seriale ?i filme de televiziune, printre care “Vine Poli?ia!” de la Pro TV ?i în “Regina”, difuzat de Acas? TV.

Continua pe Jurnalul.ro

Un predicator penticostal a reuşit acolo unde au eşuat autorităţile, baroneasa Emma Nicholson şi chiar mascaţii


Cine este pastorul care a oprit hulitele c?s?torii dintre copii?

Romii din Râmnicelu, Buz?u, au ajuns celebri deoarece î?i c?s?toreau copiii la vârste fragede. Dup? ce un pastor a convertit 80% din romi la cultul penticostal, fetele au început s? renun?e la c?s?toriile timpurii ?i s? mearg? la ?coal?.

Comuna Râmnicelu num?r? în jur de 4.460 de locuitori, din care vreo 1.800 sunt romi ursari care se ocup? în principal cu vânzarea legumelor. În urm? cu doi ani, Agen?ia France Presse a relatat despre c?s?toria unei fete de 5 ani cu un b?iat de 16 ani din aceast? localitate. Cazul a stârnit reac?ia institu?iilor de protec?ie a copilului din toat? Europa, inclusiv a baronesei Emma Nicholson.

„Acest scandal ne-a speriat chiar ?i pe noi. Cu to?ii am zis c? e prea de tot ?i de-aia ne-am întors spre Dumnezeu”, spune ?tefan Vasile, unul dintre localnici, care în urm? cu 11 ani ?i-a c?s?torit, la rândul s?u, fiul minor cu o fat? de doar 8 ani. „So?ia mea era în clasa I. A fost la ?coal? dou? s?pt?mâni, dup? care ne-am c?s?torit. Dup? ce am descoperit cuvântul lui Dumnezeu, mi-am dat seama c? am gre?it. Azi, toat? familia mea se poc?ie?te, iar fata mea n-o s? se c?s?toreasc? la 8 ani, ci la 18 ani”, spune ?i Ionel.

Continua pe Romania Libera