Homosexualii s-au mâniat pe Biserica Catolică


Secretarul de Stat al Vaticanului a declarat c? exist? o leg?tur? între homosexualitate ?i pedofilie, iar asta i-a înfuriat pe reprezentan?ii comunit??ii gay.

rupurile care lupt? pentru ap?rarea drepturilor homosexualilor ?i-au exprimat nemul?umirea fa?? de afirma?iile unui prelat al Bisericii Catolice, care a asociat homosexualitatea cu molestarea copiilor

Cardinalul Tarcisio Bertone, care îndepline?te func?ia ?i de Secretar de Stat al Vaticanului, a f?cut asocierea în cadrul unei conferin?e pe care a sus?inut-o în timpul unei vizite oficiale în Chile, informeaz? cnn.com.

“Mul?i psihologi, mul?i psihiatri au demonstrat c?  nu exist? nicio rela?ie direct? între celibat ?i pedofilie, îns? mul?i al?ii au demonstrat, mi s-a spus de curând, c? exist? o leg?tur? între homosexualitate ?i pedofilie”, a precizat Bertone, stârnind mânia comunit??ii gay.

“Bineîn?eles c? suntem nemul?umi?i, îns? nu suntem ?oca?i în egal? m?sur?. Genul acesta de oameni sunt predispu?i s? fac? astfel de afirma?ii. E un caz în care oameni dispera?i vin cu solu?ii disperate”, a declarat Tony Green, membru al Mi?c?rii Lesbienelor ?i Homosexualilor Cre?tini din Londra, f?când aluzie la recentele scandaluri care au scuturat din temelii Biserica Catolic?.

Al?i reprezentan?i ai comunit??ilor de homosexuali s-au gr?bit s? nege afirma?iile înaltului demnitar bisericesc. “Nu exist? absolut nico leg?tur? între pedofilie ?i rela?iile între dou? persoane mature, de acela?i sex”, a declarat Peter Tatchell, reprezentantul unei organiza?ii care militeaz? pentru drepturile homosexualilor. “Vaticanul pur ?i simplu încearc? s? distrag? aten?ia de la molest?rile petrecute în cadrul Bisericii Catolice învinuindu-i pe homosexuali”, a mai spus Tatchell.

Continua pe realitatea.net

One thought on “Homosexualii s-au mâniat pe Biserica Catolică

  1. Exista o legatura intre pedofilie si homosexualitate! 20-40% dintre homosexuali au fost abuzati sexual in copilarie, deci au fost victime ale pedofililor. Avem si noi in cartea “Contra Curentului” astfel de marturii.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s