Propaganda grupurilor homosexuale


Omul modern este constient de propaganda grupurilor homosexuale existente in societatea postmoderna. Intr-o lume in care pluralismul si postmodernismul ne-au robit de adevaruriile absolute si de principiile Biblice (ce pasesc dincolo de intentiile personale) este important sa ne intoarcem priviriea spre Scriptura pentru a invata ceea ce Dumnezeu doreste sa ne comunice prin apostolul Pavel in ceea ce priveste identitatea sexuala a lumii in care am fost chemati sa traim pentru Cristos.

In Romani 1: 26-29 Pavel scrie urmatoarele: „Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lasat in voia unor patimi scarboase; caci femeile lor au schimbat intrebuintarea fireasca a lor intr-una care este impotriva firii; tot astfel si barbatii, au parasit intrebuintarea fireasc? a femeii, s-au aprins in poftele lor unii pentru altii, au savarsit parte barbateasca cu parte barbateasca lucruri scarboase, si au primit in ei insisi plata cuvenita pentru ratacirea lor. Fiindca n-au cautat sa pastreze pe Dumnezeu in cunostinta lor, Dumnezeu i-a lasat in voia mintii lor blestemate, ca sa faca lucruri neingaduite.” Romani 1:26-29

1. O schimbare a identitatii originale

In versetele 26-27 observam ca atat femeile cat si barbatii sunt motivati de propriile intentii de a-si schimba indentitatea sexuala in schimbul unui conflict cu planul original al Creatorului. Pentru Pavel, o astfel de actiune este de neinchipuit, considerand contextul acestor activitati ca a fiind o caracteristica ce nu face parte din planul cosmic creat de Dumnezeu. Faptul ca versetul 26 incepe cu o actiune din partea lui Dumnezeu ne ajuta sa intelegem ca Dumnezeu este este de acrod cu o astfel de identitate. Fiind constient ca in 2010 discutam enorm de mult de egalitate si confromism, este necesar sa ne aducem aminte ca inaintea lui Dumnezeu orice act sexual imoral este asociat cu placerile omului senzational.

2. Schimbarile identitatii sexuale si placeri personale

Cuvantului lui Dumnezeu ofera omului posibilitatea de cunoaste planul si scopul lui Dumnezeu. In cadrul subiectului dezbatut in acest articol, observam ca identitatea originala (creata de Dumnezeu) este schimbata sau modificata de bazele subiective ale omului, care fiind constinent de aceasta realitate, a ales sa se departeze de invataturile Biblice ale Cuvantului lui Dumnezeu. Ca si rezultat, nu este surprinzator sa observam – in versetul 27- ca astfel de oameni „s-au aprins in poftele lor unii pentru altii, au savarsit parte barbateasca cu parte barbateasca lucruri scarboase …”. In schimbul standardelor asezate de Dumnezeu, omul isi formeza o platforma cu ajutorul careia sa-si satisfaca propriile placeri.

A sustine ca anumite persoane s-au nascut `gay` poate fi un aspect exceptional insa asta nu inseamna ca afrimatia acestora este credibila sau corecta inaintea lui Dumnezeu. Identitatea sexuala a omului nu este determinata de o structura a DNA-ului uman (sau mai bine spus de genetica umana) si nici de idea ca omul a fost creat de Dumnezeu sa fie `gay` sau `lesbian`. Dumnezeu nu se contrazice in obiectivul creatiei Sale! Dimpotriva, Dumnezeu ne-a comunicat foarte clar ca El a creat femeia si barbatul, oferandu-le o identitate sexuala distincta si ne-schimbatoare (Geneza 2). Faptul ca omul alaege sa-si schimbe identiatea sexuala nu inseamna ca Dumnezeu si-a schimat pozitia Sa (fata de aceasta modificare), ci mai degraba, omul este cel care s-a departat de pozitie originala. In aceasta situatie, subiectivismul moral ne indreapta privirea spre un act imoral si bizar (Lucuri scarboase sunt practicate in jurul celor care au ales sa respinga identitatea originala creata de Dumnezeu). Desigur, o astfel de identitate imorala nu este promovata de Dumnezeu. Pavel doreste sa intelegem acest aspect cu maxima seriozitate.

3. Deciziile imorale duc la ratacirea celor care traiesc in imoralitate

Sunt constient ca pentru cei care sunt practicantii si adeptii actelor sexuale imorale (homosexualitate) nu vor fi de acord cu aceste puncte de vedere. Totusi, este necesar sa intelegem ca in Romani 1, Pavel doreste sa realizam gravitatea acestui stil de viata imoral, si asta datorita faptului ca astfel de oameni se ratacesc in propria identitate. In loc de a se aparopria de Dumnezeu (care este sfant si pur) acestia se departeaza de El prin faptul ca se aproprie de iad. In alte cuvinte, faptele acestora va conduce astfel de persoane la moarte, deoarece o astfel de viata nu este acceptata sau promovata de Dumnezeu. Dumnezeu nu iubeste pe oameni care resping Cuvantul Sau. Dumnezeu nu este alaturi de cei care nu se supun autoritatii Sale (Cuvantului Sau). Astfel de oameni sunt in conflict cu Dumnezeu nu pentru ca Dumnezeu doreste sa fie in conflict cu acestia. Dimpotriva, acestia au ales sa se impotriveasca fata de Cuvantul lui Dumnezeu. Raspunsul final pentru cei care resping Cuvantului lui Dumnezeu „si-au primit in ei insisi plata cuvenita pentru ratacirea lor. Fiindca n-au cautat sa pastreze pe Dumnezeu in cunostinta lor, Dumnezeu i-a lasat in voia mintii lor blestemate, ca sa faca lucruri neingaduite”.

4. Dumnezeu si Cuvantul Sau este ignorat

Este cu adevarat suprinzator sa observam in Romani 1:28, cum Dumnezeu ii lasa pe acestia se se adanceasca in propria exterminare. „Fiindca n-au cautat sa pastreze pe Dumnezeu in cunostinta lor, Dumnezeu i-a lasat in voia mintii lor blestemate, ca sa faca lucruri neingaduite”. Rezultatul neascultarii Cuvantului lui Dumnezeu si neglijenta (sau ignoranta) de a fi responsabili fata de Dumnezeu (prin a-L pastra in centrul vietii lor) este sine un act decisiv. Observati ca Dumnezeu le ofera (celor care practica acte indecente) oportunitatea de a se indeparta de imoralitate. Totusi, in ciuda acestei realitati, adeptii sau activistii societatii homosexuale trebuie sa rescunoasca ca ei insusi sunt responsabil pentru propria pierzare. Totodata, acestia trebuia sa recunoasca ca atitudinea lor este blestemata datorita deciziilor efectuate in contextul lucrurilor neingaduite. In Romani 1:26-29, Pavel ne ajuta sa intelegem ca omul este judecat pe baza propriilor actiuni. Dumnezeu respecta deciza acestra, iar ei la randul lor, sunt provocati sa respecte decizia lui Dumnezeu (ie ei sunt condamnati la moarte).

Scris de Cosmin Pascu

Homosexualii s-au mâniat pe Biserica Catolică


Secretarul de Stat al Vaticanului a declarat c? exist? o leg?tur? între homosexualitate ?i pedofilie, iar asta i-a înfuriat pe reprezentan?ii comunit??ii gay.

rupurile care lupt? pentru ap?rarea drepturilor homosexualilor ?i-au exprimat nemul?umirea fa?? de afirma?iile unui prelat al Bisericii Catolice, care a asociat homosexualitatea cu molestarea copiilor

Cardinalul Tarcisio Bertone, care îndepline?te func?ia ?i de Secretar de Stat al Vaticanului, a f?cut asocierea în cadrul unei conferin?e pe care a sus?inut-o în timpul unei vizite oficiale în Chile, informeaz? cnn.com.

“Mul?i psihologi, mul?i psihiatri au demonstrat c?  nu exist? nicio rela?ie direct? între celibat ?i pedofilie, îns? mul?i al?ii au demonstrat, mi s-a spus de curând, c? exist? o leg?tur? între homosexualitate ?i pedofilie”, a precizat Bertone, stârnind mânia comunit??ii gay.

“Bineîn?eles c? suntem nemul?umi?i, îns? nu suntem ?oca?i în egal? m?sur?. Genul acesta de oameni sunt predispu?i s? fac? astfel de afirma?ii. E un caz în care oameni dispera?i vin cu solu?ii disperate”, a declarat Tony Green, membru al Mi?c?rii Lesbienelor ?i Homosexualilor Cre?tini din Londra, f?când aluzie la recentele scandaluri care au scuturat din temelii Biserica Catolic?.

Al?i reprezentan?i ai comunit??ilor de homosexuali s-au gr?bit s? nege afirma?iile înaltului demnitar bisericesc. “Nu exist? absolut nico leg?tur? între pedofilie ?i rela?iile între dou? persoane mature, de acela?i sex”, a declarat Peter Tatchell, reprezentantul unei organiza?ii care militeaz? pentru drepturile homosexualilor. “Vaticanul pur ?i simplu încearc? s? distrag? aten?ia de la molest?rile petrecute în cadrul Bisericii Catolice învinuindu-i pe homosexuali”, a mai spus Tatchell.

Continua pe realitatea.net

Drepturile homosexualilor și temeiul lor


În ultima vreme am avut de-a face – fiindc? am îndr?znit s? comentez la ni?te articole pe voxpublica – cu mai multe tipuri de argumente promovate de sus?in?torii homosexualilor. Atitudinile binevoitoare fa?? de cei cu alt? „orientare” sexual? decât majoritatea oscilau între indiferen?a voios-tâmp? (travestit? în atitudine iubitoare de oameni) ?i argumentarea „?tiin?ific?” a legitimit??ii preten?iilor ridicate de homosexuali. Cum s-au adunat ni?te gânduri, mi-am zis c? poate n-ar fi r?u s? încerc pu?in? ordine.

M? intereseaz? în primul rând cei care sus?in c? „?tiin?a” a demonstrat c? homosexualii au mo?tenit genetic o predispozi?ie care le condi?ioneaz? orientarea sexual?. Aici am trei obiec?ii. 1. ?tiin?a nu ?i-a spus înc? ultimul cuvânt în acest domeniu. 2. ?tiin?a s-a pus nu o dat? în slujba ideologiilor în vog? (vezi cazul oribil al nazismului). Ce garan?ii exist? c? nu avem o situa?ie similar?? Ideologiile dicteaz? de ani buni în ?tiin?? – a se vedea, de pild?, subiectul înc?lzirii globale, recent demascat ca fars? de propor?ii. 3. ?tiin?a doar explic?, nu legitimeaz?.

S? pornim îns? de la termenul orientare. Acesta este o g?selni?? de dat? recent? a ideologilor LGBT. Tot aceea?i „m?rie” se numea cu vreo dou? decenii în urm? op?iune sexual?. Îns? „p?l?ria” cea nou? e foarte util? atunci când ai nevoie s? vorbe?ti despre identitate sexual?. C?ci cine mai îndr?zne?te ast?zi s? conteste identit??i? (Unii sunt dispu?i s? legitimeze chiar ?i crimele ritualice ale nu-?tiu-c?rui trib, doar pentru a nu-i altera identitatea.) A?a c? succesul este asigurat la ad?postul „?tiin?ei”.

Hai s? n-o l?s?m îns? pe biata „?tiin??” s? scape a?a u?or. Ce poate s? demonstreze ea în ultim? instan??, dac? o despuiem de toate împopo?on?rile terminologice? P?i, cel mult ar putea dovedi dincolo de orice îndoial? c? exist? o gen? sau o informa?ie în structura ADN-ului nostru care ne condi?ioneaz? sexualitatea. C? suntem, a?adar, predestina?i pentru a deveni gay sau hetero.

Aceea?i ?tiin?? îns? a studiat sub acest raport ?i alte comportamente umane pentru care se poate stabili o predispozi?ie genetic?: dependen?ele de orice fel, înclina?iile c?tre anumite habitudini deviante. Dar dovezile sunt înc? în curs de acumulare, nefiind zrobitoare. ?i chiar dac? ar fi…

Revenim. Argumentul merge cam a?a: dac? genetica spune c? sunt gay, eu am dreptul s? m? manifest ca atare. Iar cei care se opun sunt inumani, fiindc? îmi refuz? un drept biologic. E interesant cum biologia ?i-a extins domeniul de autoritate ?i poate conferi drepturi.

Într-un spirit de profund umanism, propun urm?toarea teorie. Trebuie admis? m?car ca ipotez? posibilitatea ca atitudinile comportamentale deviante ale criminalilor în serie, ale pedofililor, ale ho?ilor, ale oric?ror „mon?tri” sociali s? fie explicate ?i printr-o predispozi?ie genetic?. E un vot de credibilitate pe care îl putem da acestor indivizi (din aceea?i specie ?i cu acelea?i drepturi ca noi) cum c? nu au ajuns atât de hido?i moral exclusiv prin alegerile proprii. Nu?

Ba da, r?spund. Behaviorismul îmi d? dreptate (e tot o teorie ?i el, dar merit? invocat tocmai pentru c? se vrea mai „uman” decât alte teorii, fiind mai îng?duitor cu cei numi?i îndeob?te „infractori”). Dac? ni se cere bun?voin?? fa?? de homosexuali, de ce s? manifest?m mefien?? fa?? de ni?te indivizi care tot oameni ca noi sunt, atâta doar c? au un cazier mai bogat? ?tiin?ific, ei pot fi la fel de justifica?i precum homosexualii. Adic? se poate ajunge la concluzia c?, din punct de vedere genetic, exist? o baz? suficient? care explic? gesturile lor extreme. Oricum, sub raport psihologic, de mult? vreme s-au stabilit ni?te determinisme destul de clare.

Aici se întâmpl? ca ap?r?torii homosexualilor s? sar? imediat ?i s? ne aminteasc? cum c? persoanele gay sunt inofensive ?i nici nu pot fi comparate cu degenera?ii pe care i-am pomenit. Atrag îns? aten?ia c?, în acest context, inofensiv nu e un termen cu valoare ?tiin?ific?. Ci el apar?ine unui alt domeniu, cel al valorilor sociale. Fiindc? inofensiv ar vrea s? însemne c? nu ne lezeaz? nou?, majoritarilor hetero, drepturile ?i interesele.

Se mai invoc? drept argument ?i conceptul de „perversitate polimorf?” al lui Freud, potrivit c?ruia copilul mic este deschis c?tre atitudini sexuale de orice natur?, îns? aceste predispozi?ii îi sunt inhibate în timp. M?car Freud este consecvent ?i aduce un argument evolu?ionist ca s? justifice aceste constrângeri impuse copilului: supravie?uirea speciei. Activi?tii homosexuali îns? prefer? s? invoce numai prima parte a acestui tip de argument psihologic, la a doua nemaiavând ce s? r?spund?.

Pentru cei care nu vor s? ?in? seama nici de „?tiin??”, nici de „psihologie”, se arunc? în lupt? argumentul suprem: homosexualii se iubesc, iar iubirea lor nu trebuie tulburat? fiindc? e… frumoas?, în virtutea faptului c? e iubire. Iubirea este îns? (în accep?iunea lor) doar un sentiment capricios; egal sub raportul intensit??ii ?i legitimit??ii sale suflete?ti cu orice alt sentiment, adaug eu. Cred c? nu ave?i nicio obiec?ie aici. A?adar, iubirea este egal? cu gelozia, cu ura, cu mânia, cu frica, dar ?i cu devotamentul, bucuria, dorul. Îns? pe unele le consider?m pozitive, iar pe altele negative. Unele sunt socotite demne de admira?ie, iar altele demne de dispre?. M?sura nu o d? nici intensitatea lor, nici legitimitatea lor (indiscutabile, dup? toate teoriile psihologice contemporane – care ne îndeamn? to express our feelings), ci contextul social în care se manifest? ?i felul în care-l afecteaz?.

Ajungem astfel inevitabil la concluzia c? oricum s-ar justifica homosexualitatea, legitimitatea ei este adjudecat? de un alt domeniu, unul care opereaz? cu valori. În realitate, drepturile nu sunt nici de domeniul biologiei, nici de competen?a psihologiei, nici consecin?e inevitabile ale iubirii ne??rmurite. Drepturile sunt girate de normele sociale, impuse de morala colectiv?. Chiar dac? s-au f?cut mari „progrese” în ultimele decenii, rela?iile sociale europene sunt reglementate de valori care se revendic? – fie c? vor, fie c? nu – de la fondul cultural ?i religios iudeo-cre?tin.

Iat? de ce atacurile cele mai virulente ale ideologilor homosexualit??ii sunt îndreptate c?tre principala p?str?toare a acestor valori: Biserica cre?tin?. O mic? parantez?: împotriva musulmanilor le e fric? s? lupte, fiindc? intoleran?a islamic? le amenin?? existen?a, pe când benevolen?a cre?tinismului le stimuleaz? imagina?ia. Astfel c? programatic sau instinctiv, homosexualii activi?ti ?tiu c? au un adversar de temut în Biseric?. Îns?, atacând cre?tinismul, nu fac decât s? recunoasc? faptul c? celelalte argumente sunt insuficiente, oricât de conving?toare ar fi în sine.

Cel mai n?stru?nic, dar ?i cel mai derutant tip de argument invocat este cel în care se amestec? un verset, o înv???tur? fundamental? a Bisericii. E un joc pervers ?i abil. Biblia este disecat? ?i utilizat? în litera ei disparat?, dup? necesit??i. „Nu judeca?i!” „Iube?te-?i aproapele!” „Dumnezeu este dragoste!” Dar nu se sufl? o vorbuli?? c? omul e în stare s? perverteasc? orice sentiment ?i c? acesta, în sine, nu e neap?rat nobil. A iubi nevasta altuia nu e o înv???tur? luat? din Scripturi, dar po?i s-o prezin?i ca ?i cum ar fi, dac? e?ti abil.

Din p?cate, militan?ii homosexuali nu fac decât s? urmeze un drum deja bine b?t?torit. Din puzderia de secte ?i culte cre?tine, nu pu?ine au folosit aceea?i re?et?: legitimarea cu versetul. Unele s-au descurcat mai bine ?i au prins mai multe versete în dogma lor, iar altele s-au descurcat mai prost ?i au ajuns la extremisme. Dar nu mai e cine s? arbitreze ortodoxia de erezie, deoarece crezul e deja atomizat ?i revendicat în numele unor grupuscule.

Dezbaterea moral? este (înc?!) fundamental?, fiindc? miza este foarte mare, poate chiar cea mai mare. Cum o moral? laic? e greu s? refuze drepturi unor cet??eni majori ?i responsabili, inonfensivi, dar militan?i, e nevoie de temelia religioas? pentru a putea opune rezisten??. Acesta este motivul pentru care statul – care se pretinde laic – comite într-adev?r un abuz când refuz?anumite drepturi minorit??ilor sexuale.

Statul nu poate argumenta religios. Când o face, e o dovad? de populism ieftin. Îns? poate miza pe principiile democratice ?i pe majorit??i (care pot reprezenta o atitudine religioas?). De aceea exist? referendumurile în societ??ile democratice. E foarte adev?rat c? ?i consensul majorit??ilor poate fi în r?u, dar acesta este unul dintre riscurile asumate ale democra?iilor. Solu?iile date în final de stat trebuie s? ?in? cont atât de votul majorit??ii, cât ?i de principiul drepturilor egale pentru to?i cet??enii. Aceste solu?ii sunt, de fapt, legile.

Ajungem astfel ?i la singura aren? în care activi?tii homosexuali pot s? invoce în mod legitim drepturi: cadrul legislativ. Premisele ar fi: statul laic, drepturile cet??ene?ti garantate prin constitu?ie ?i egalitatea tuturor cet??enilor în fa?a legii. Pe aceast? baz? se dezvolt? dispute interminabile, arsenalul aruncat în joc fiind practic nelimitat. În esen?? îns?, totul depinde aici de politic, de receptivitatea actorilor politici la ideologiile progresiste sau la valorile tradi?ionale. Tot în aceast? lupt? intr? uneori ?i puterea judec?toreasc?, prin Curtea Constitu?ional?, de pild?.

Dar când vine vorba de decizii politice sau de nuan?e legislative, de interpret?ri savante, se poate întâmpla orice. Iat? de ce spuneam c? miza cea mare este pe moral? ?i pe religie, fiindc? acestea sunt definitorii pentru caracterul actorilor care iau deciziile. Odat? subminate barierele moralei sociale ?i „prejudec??ile” religioase din mentalul colectiv, cresc considerabil ?ansele de reu?it? pe toate fronturile. Fiindc? discu?iile se vor muta pe terenuri mi?c?toare, unde balan?a se poate înclina fie într-o parte, fie în alta, nediferen?iat.

(va urma)

Scris de Teofil Stanciu, http://scriptorie.wordpress.com/

Romania lui Boc sustine homosexualii


De la inscaunarea celor partu succesive “guverne Boc”, Romania a manifestat pe plan international o evidenta pozitie favorabila homosexualitatii. Reprezentantii tarii noastre au votat anul trecut, in cadrul ECOSOC, in favoarea acordarii de statut de observator ONU unui grup homosexual brazilian suspectat de pedofilie. La sfarsitul lui 2008 2008, Romania a votat si in favoarea unei alte rezolutii pro-homosexuale initiate de aceasta data de Franta.

Conform Agentiei de Investigatii Media, la finele lui decembrie 2009 la ONU s-a votat o rezolutie privind orientarea sexuala care a fost respinsa la limita * Spre rusinea poporului, reprezentantul Romaniei a votat pentru * Salvarea a venit de la tarile arabe * C.V. Tudor si Dan Ciachir comenteaza oribilul demers. Activistii homosexuali si tarile care sprijina relatiile dintre persoanele de acelasi sex fac eforturi tot mai mari pentru a promova inserarea unor notiuni referitoare la „orientare sexuala” in tratatele internationale privind drepturile omului de sub egida ONU. De asemenea, se incearca interpretarea tratatelor internationale existente ca interzicind discriminarea pe baza de “orientare sexuala.”

Desi sustinute, eforturile nu s-au concretizat pana in prezent, la ultima incercare, din decembrie 2009, rezolutia privind „orientarea sexuala” fiind respinsa, la limita. Astfel, 76 de tari, majoritatea arabe si africane, au votat impotriva, in timp ce altele 72 au fost pentru promovarea rezolutiei, iar 26 s-au abtinut. Printre guvernele pro-homosexualitate s-a numarat si cel al Romaniei, ceea ce a starnit cateva controverse, tinand cont si de faptul ca, anterior, tara noastra a votat constant impotriva rezolutiilor pro-homosexuale.
De cand guvernul Boc a venit la putere situatia s-a schimbat. Reprezentantii guvernului voteaza in favoarea homosexualitatii. Un astfel de exemplu s-a consumat nu mai departe de acum un an, cand Romania a votat, in cadrul ECOSOC, in favoarea acordarii de statut de observator ONU unui grup homosexual brazilian suspectat de pedofilie. Totodata, din Decembrie 2008, tara noastra a votat in favoarea unei alte rezolutii pro-homosexuale initiate de aceasta data de Franta.

C.V. Tudor: “Sodomia este, dupa ucidere, al doilea pacat de moarte”

Europarlamentarul Corneliu Vadim Tudor a tinut sa precizeze pentru Agentia de Investigatii Media faptul ca este inadmisibil ce a facut Guvernul Romaniei si ca el nu va putea fi niciodata de acord cu asa ceva. „Nu se poate asa ceva. Nu cunosc ce a votat Guvernul sau daca a votat asa ceva, dar nu voi fi niciodata de acord. Eu sunt categoric impotriva acestui lucru. Sodomia este dupa ucidere, al doilea pacat de moarte. Nu voi fi cu nimic de acord care sa sustina homosexualitatea. Nu sunt nici pentru lichidarea acestor pacatosi, dar daca nu se pot abtine sa-si consume viciul in liniste, fara ostentatie, fara parade si fara alte drepturi speciale asa cum cer ei. Am ajuns in situatia ca ei sa se considere normali, iar pe noi nebuni. Este inadisibil asa ceva si este exclus sa pot accepta orice fel de oficializare a relatiilor dintre persoanele de acelasi sex, sau Doamne fereste chiar casatorii si adoptii”, a declarat presedintele PRM, completand ca, in calitate de europarlamentar, va face tot ce-i sta in putere pentru ca in Romania homosexualii „sa fie tinuti la respect”, deoarece „au intrecut orice limita”.

Continua pe Gardianul.ro

Niciodata in ascuns…noua fata a homosexualitatii


h-sexualitateaPeisajul moral al culturii se schimba de obicei cu lentoare, cu putine modificari perceptibile si care se aduna intr-un interval mare de ani. Nu este asa in cazul vremurilor noastre, mersul schimbarilor morale depasind acum imaginatia.

Este adevarat in special cand vine vorba de problema raportarii la sexualitate in general si la homosexualitate, in particular. Mersul, directia schimbarilor moralei este accelerata acum spre esenta care este vizibila limpede si de netagaduit.

Gasim proba pentru aceasta in articolul recent publicat in „The Boston Globe Magazine”. Intitulat „Easy out” (Usor inafara), articolul argumenteaza ca adolescentii zilelor noastre gasesc ca foarte usoara parasirea „secretului” – pentru ca, in primul rand, ei niciodata nu s-au perceput pe ei insisi ca fiind homosexuali „in ascuns/secret”.

Continua pe blogul lui Al Molher