Renuntare la droguri


droguriAveam ?aptesprezece ani ?i cu toate c? îmi dedicasem via?a Domnului Isus ?i m? luptam s? Îl urmez pe Dumnezeu, umblarea mea cre?tin? era în c?dere liber?. Parc? pentru a înr?ut??i lucrurile ?i mai mult, grupul de tineri la care participam nu era cea mai bun? alegere.

Petreceam multe ore la biseric?, lucrând la partea electronic?, la sunet, la lumin?, pentru centrul de tineret ?i tot ce primeam în schimb era oboseal?, epuizare. Ceva din mine parc? dorea s? renun?e la tot ?i s? se întoarc? la vechea mea ga?c? ?i la droguri.

Dar ce se va întâmpla dac? întorc din nou spatele la Dumnezeu? Eram îngrijorat. Ce se va întâmpla cu cei mai mici decât mine, cei care privesc la mine?

Cei din echipa de închinare povesteau deseori despre rug?ciune, dar nu s-au rugat niciodat?. Erau nec?ji?i pentru c? adul?ii nu aveau încredere în noi, pentru c? nu conduceam închinarea a?a cum gândeau ei, a?a c? ne d?râmau toate ideile.

Via?a mea era lipsit? de bucuria în Domnul. Dac? asta înseamn? s? fii cre?tin, m-am gândit, mai bine renun? ?i la echipa de închinare ?i la biseric?!

?i, pentru c? lucrurile încep s? devin? ?i mai complicate, am întâlnit o fat?. Ei bine, îmi pl?cea de ea la nebunie, cu toate c? ei îi pl?ceau vr?jitoriile ?i folosea ?i droguri. Eram cât pe ce s? m? întorc de bun? voie la vechiul meu mod de via??.

Apoi, într-o sear?, Derek, cel care cânta la tobe în echipa de închinare, m-a rugat s? merg cu el ?i cu chitaristul, acas? la el, s? ne rug?m ?i s? vorbim despre ni?te lucruri. Planul meu era s? merg la prietena mea acas? ?i s? consum?m droguri, dar m-am gândit: Ei, o rug?ciune scurt? ?i apoi m? duc.

Continua aici
Sursa, infocrestin.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s