Petting-ul = Sex sau… ?


sex2Petting-ul provine din limba englez? – “to pet”. Termenul provine din America anilor ‘50, când adolescen?ii nu aveau mijloace contraceptive. “ Petting-ul ” se refer? la atingeri, mângâieri, s?rut fran?uzesc, s?rutarea corpului ?i atingerea organelor sexuale ale partenerului, fie pe deasupra hainelor fie pe sub acestea cu scopul ob?inerii orgasmului. Cu alte cuvinte ” pettingul „ este act sexual dar f?r? penetrare.

Când vorbim despre sexualitate, vorbim despre o arie larg? de exprimare a sexualit??ii.

Este necesar? o definire m?car sumar? a omului.

Din perspectiv? cre?tin?, noi suntem construi?i din duh, suflet ?i trup ( 1 Tesal. 5:23 ). Este important s? cunoa?tem lucrul acesta tocmai pentru faptul c? tot ceea ce experiment?m în interiorul sau exteriorul nostru ne afecteaz? la fiecare nivel.Fiecare dimensiune ( duh, suflet sau trup ) ad?poste?te ceva…

În duhul uman g?sim con?tiin?a ( Rom. 12 : 2 ), identitatea noastr? ( Psalm 139 ), intui?ia ( Colos. 2 : 5 ), instinctul ( Rom. 2 :14 ), închinarea noastr? ( aici este « sfânta sfintelor » ), creativitatea, identitatea sexual?.În suflet g?sim ra?iunea, emo?iile si voin?a. Iar despre trup, Biblia vorbe?te despre carne, oase, sânge.

Poate v? întreba?i ce rost au toate acestea?!

Ca s? zide?ti o cas? este nevoie s? îi pui o temelie puternic?, Exact acest lucru îl facem ?i noi ! S? ne cunoa?tem, s? cunoa?tem cine suntem, din ce suntem construi?i…este fundamental pentru o temelie bun? în via??.

Astfel c?, dac? în?elegem c? o simpl? ac?iune ne afecteaz? în toate dimensiunile vie?ii ( duh, suflet, trup )…poate c? vom fi mai precau?i data urm?toare când am dori s? “ cochet?m “ cu p?catul.

S? ne amintim c? Domnul Isus spunea: ” A?i auzit c? s-a spus: «S? nu comi?i adulter!» Dar Eu v? spun c? oricine prive?te o femeie ?i o dore?te din punct de vedere sexual, a ?i comis adulterul cu ea în sufletul lui. “ – Matei 5:27, 28 Sincer…pentru mine, aten?ionarea Domnului Isus înseamn? a m? pune fa?? în fa?? cu un adev?r care nu menajeaz?….Deci, dup? defini?ia dat? de Domnul Isus rela?ia sexual? poate fi consumat? la nivelul gândului! Adic? totul se petrece în duh, suflet, trup.

Permite?i-mi s? v? redau un citat:

“ Un rol important în rela?ia sexual? dintre doi parteneri îl au emo?iile ?i excita?iile sexuale. Ele fac parte din comportmentul psihosexual, fiind inseparabile… ( En?chescu C. – Tratat de psihosexologie ).

Wooow…a? spune de la prima vedere! Lucrul acesta tocmai certific? ceea ce vorbeam mai devreme: tot ceea ce experiment?m în interiorul sau exteriorul nostru ne afecteaz? la fiecare nivel. Adic? emo?iile noastre sunt într-o strâns? leg?tur? cu trupul nostru, respectiv cu duhul nostru ( unde g?sim sediul sexualit??ii ). IATA c? într-o simpl? exprimare sexual? se antreneaz? întreaga noastr? fiin??!

S? revenim la petting cîteva clipe…

Dup? dic?ionarul englezesc, “ to pet „ înseamn? a s?ruta, a se s?ruta, a îmbr??i?a, a mângâia, a dezmierda, a r?sf??a. Dic?ionarul medical define?te pettinig-ul ca fiind joc sexual ce const? în atingerea, mângâierea partenerului în scopul ob?inerii orgasmului. “Pettingul serios” va implica de obicei îndep?rtarea hainelor, fiind urmat de atingeri în zona aflat? SUB talie.

Este greu de crezut c? se va putea men?ine rela?ia într-o stare de „ joc ”. Psihologic vorbind, orice stimul are un prag de trecut. Când pragul este dep??it, la urm?toarea dat? când întâlnim acela?i stimul, nu vom mai r?spunde cu acela?i interes. Dimpotriv?, organismul va dori mai mult. Un stimul care s? dep??easc? vechiul prag. Acest lucru ne poate ajuta s? în?elegem de ce suntem ” îndemna?i ” s? mergem tot mai departe în explorarea fizic? a partenerului.

S? nu uit?m c? pettingul este act sexual… A?a c? în acest punct a? dori s? ne uit?m la ce înseamn? consecin?ele unui act sexual consumat în alt mediu decât într-o rela?ie de c?s?torie. Consecintele afecteaza la nivel duhovnicesc, sufletesc si trupesc.
La nivel duhovnicesc înseamn? desp?r?ire de Dumnezeu iar închinarea noastra nu-i mai revine Lui Dumnezeu. Mai exact, acest lucru înseamn? idolatrie.

Continua aici
Sursa, Flacara Inchinarii

Bisericata.com – pasim dincolo de cuvinte…

5 thoughts on “Petting-ul = Sex sau… ?

 1. o nelamurire am si eu referitor la cele 3 componente ale omului din perspectiva crestina, deci: unde sunt localizate duhul si sufletul?

 2. Foarte interesant. Imi pare bine ca mi-ati reamintit de duh, suflet, trup.. 🙂
  Un articol foarte important!

 3. Ultima parte din articol chiar nu o inteleg!

  >>Poate te întrebi ce are de a face…sexul cu toate dimensiunile vieţii şi cu idolatria ? Duhul uman găzduieşte locul unde ne închinăm Lui Dumnezeu ! Actul sexual ( incluzând şi pettingul aici ) este cea mai profundă formă de închinare! Noi suntem creaţi cu scopul de a aduce închinare Lui Dumnezeu iar actul sexual este cel mai intim lucru pe care-l putem aduce Lui Dumnezeu. Când închinarea noastră nu este adusă Lui Dumnezeu, atunci înseamnă idolatrie.<<

  ???

 4. Dragii cititori,

  Va rugam sa adresati aceste intrebari autorului fie pe blogul acestuia si asta datorita faptului ca articolul este publicat doar partial.

  Va multumesc pentru intelegere.

  Cu stima si respect,
  Cosmin Pascu

 5. Deci sa inteleg pana la urma ca e pacat?
  Dar presupun ca nu e atat de grav ca sexul propriu zis…nu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s