Update: cei cinci accidentaţi. Au avut viteză sau nu? LATER UPDATE: operaţia lui Ghiţă


Ieri a fost operat Claudiu Rar?u. A fost o întîmplare simpatic? de care s-au mirat ?i medicii. Aveau o singur? tij?. Trebuia trimis unul dintre cei doi.

La un moment dat medicul ortoped spune:

Trimite-l pe unul dintre ei, pe oricare..

Într-o inspira?ie de moment a fost trimis Cladiu, dac? ar fi fost trimis Ghi??, tija nu s-ar fi potrivit, el fiind cu un cap mai înalt decît Claudiu, deci ?i cu femurul mai lung.

Starea postoperatorie a lui Claudiu a dat ceva emo?ii, medicilor care s-au temut de o embolie pulmonar?, întîmplare care a produs o tragedie cîteva luni în urm? în acela?i spital.

Acum Claudiu este bine, este în afara oric?rui pericol ?i va fi transferat la Ortopedie II. Avantajul noii tije de osteosintez? este c? îi va permite s? se ridice din pat ?i s? umble cu cadrul foarte curînd, f?r? a sta la pat, ancorat în greut??i, cum se întîmpla pîn? acum. De ce a fost nevoie de o tij? atît de scump?? Pentru c? nu este o simpl? fractur?. Impactul a fost atît de mare încît “osul a explodat în m?runte buc??ele” care trebuie adunate, puse la loc ?i consolidate.

Ghi?? va intra în opera?ie azi la ora 12.00. Tija pe m?sura lui va sosi în urm?toarea jum?tate de or?.

Este bine s? ne rug?m pentru ei.

Petru se vindec? bine ?i a trecut peste starea ini?ial? de ?oc. S? ne rug?m ?i pentru opera?ia lui, care va avea loc luni.

Ionu? Trufan ?i Cristi Panea sînt cei care se vindec? cel mai repede, atît de repede încît Cristi ne scrie pe blog urm?toarele:

Mul?umim pt tot. Akuma va intra ghi?a la opera?ie. Va scriu k mana dreapta si din inima.

Ieri ne-am întrebat cu to?ii: au avut vitez? sau nu?

Cînd am vorbit cu Ghi?? mi-a spus:

“Eram în viteza a IV-a, nu aveam mai mult de 90, dar am ocolit o groap? mare, apoi am dat în alta ?i din momentul acela ma?ina s-a dezechilibrat… “

Cei care au venit la fa?a locului, inclusiv proprietarul ma?inii, au g?sit cutia într-adev?r în viteza a IV-a. N-ar fi putut avea vitez? foarte mare decît cu un motor extrem de turat.

Ce s-a întîmplat de fapt? Ar trebui s? îi întreb?m ?i pe cei de la drumuri. Am o vag? senza?ie c? ast?zi gropile acelea sînt acoperite în grab?. Deci au sc?pat! Va fi totul în cîrca b?ie?ilor! Se mai poate face ceva? Nu ?tiu!

Continua pe blogul lui Marius Cruceru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s