Familia în variantă românească


Raluca Popescu este cercet?tor la Institutul de Cercetare a Calit??ii Vie?ii. Anul trecut a pulbicat lucrarea Sociologia familiei. Familia româneasc? în societatea contemporan?, transformând-o astel într-o autoritate în domeniu.

Într-un interesant articol publicat în Dilema veche de s?pt?mâna trecut?, autoarea f?cea o sintez? a atitudinilor române?ti fa?? de familie. Spicuiesc mai jos câteva idei care mi s-au p?rut interesante:

1. Românii sunt mai ata?a?i de familie decât to?i ceilal?i europeni.Concet??enii no?trii consider?, potrivit statisticilor, c? via?a de familie le ofer? cele mai mari satisfac?ii. Un barometru ar fi ?i rata net superioar? a casatoriilor la nivel european.

2. Divor?ialitatea are un nivel (doar) mediu. Spre deosebire de ceilal?i europeni, ai no?trii divor?eaz? mai pu?in…. un fapt îmbucur?tor totu?i. Cuplurile mioritice au o longevitate mai mare în raport cu al?ii. Avem (doar) un divor? la cinci c?satorii, ceea ce ne plasez? pe o pozi?ie de model fa?? de al?ii.

3. Proeminen?a modelului familial cu un copil. Sc?derea nivelului de trai a determinat cuplurile s? pledeze pentru un singur copil. Aici st?m cel mai bine/r?u. Spre deosebire de alte ??ri europenii, România este în fruntea listei în ceea ce prive?te sc?derea natalit??ii. Transform?rile socio-economice de dup? 1990 ?i-au spus ?i ele cuvântul.

4. Atitudinea conservatoare fa?? de familie. Rela?iile de cuplu continu? s? fie trecute prin filtrul romantic, unde iubirea joac? rolul vital. Solidaritatea între parteneri este ?i ea o virtute clasic? îndr?git? de români. Fidelitatea se bucur? ?i ea de o apreciere înalt?, chiar dac? experen?ial vorbind lucrurile stau (cam) diferit.

5. For?a egalitarismului în familie. Surprinz?tor poate, datorit? istoricului patriarhal al familiei tradi?ionale, ultimele statistici scot în eviden?? atitudini egalitare. So?ii se trateaz? camaradere?te, iar femeia este tot mai apreciat? în familiile patriei. Totu?i, ea este mult mai implicat? în ale casei, cum el este mult mai implicat în ale carierei ?i rela?iilor externe.

Continua pe blogul lui Ghita Mocan

One thought on “Familia în variantă românească

 1. Frate Cosmin Pascu dar ce spune Scriptura? Va apreciez dorinta de a studia anumite aspecte ale vietii, dar vazute in oglinda Cuvantului lui Dujmnezeu. Incerc sa va raspund la aceste idei:
  1. 1Corinteni 7:3;
  2. 1Corinteni7:10-17;
  3. Psalmi 127:3-5;
  4. 1Corinteni 7:2-6; Efeseni 5:1-7; Coloseni 3:1-6;Evrei 12:12-17;
  5. 1Corinteni 11:1-15; Efeseni 5:21-33;
  Iar in incheiere va salut cu Romani 7:1-Romani 8:32. Domnul sa va binecuvanteze.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s