Mesaj de Craciun – Nick, trupa Decean


Acum când scriu acest mesaj, sunt în Studio împreun? cu C?lin Ciupe ?i lucr?m la ultimele detalii de mixaj ale albumului live care urmeaz? s?-l lans?m. Augustin lucreaz? la garaj împreun? cu Vasile (fratele nostru ?i soferul Trupei DECEAN); Mihai e plecat împreun? cu Paula so?ia lui, la Oradea s? petreac? 2 zile cu fratele si p?rin?ii Paulei. Ninio e fericit c? i-a venit logodnica, Lore din Spania – habar nu am unde este acum! Cred c? la Târgu Mure? … sau Cluj? V-am zis, nu ?tiu:p… sper s? apar? mâine când trebuie s? mergem la colindat! Marius, tobarul – acum îl sun s? v?d ce face, ok? 2 sec… cic? lucreaz? pe teren pentru ATP Exodus, dar s-a oprit s? bea o cafea fierbinte undeva prin ora?. A?teapt? si el câteva zile de concediu ?i odihn? acum la sfâr?it de an. Am avut un an destul de plin ?i toate au trecut a?a de repede… Îi suntem mul?umitori Tat?lui nostru pentru dragostea ?i favorul d?ruit în anul care a trecut. Cu El de partea noastr? suntem mai mult decât biruitori.

Suntem binecuvânta?i la plecare ?i suntem binecuvânta?i la venire; suntem binecuvânta?i acas? si suntem binecuvânta?i în ora?; orice lucru pe care mâinile noastre îl fac este binecuvântat ?i orice loc pe care t?lpile picioarelor noastre îl calc? este binecuvântat; binecuvânt?m pe to?i cei care ne binecuvânteaz? ?i suntem binecuvânta?i!

V? dorim tuturor din toat? inima un Cr?ciun Binecuvântat ?i un An Nou Fericit, plin de Dumnezeu, plin de pace, bucurie, dreptate ?i în?elepciune din Duhul Sfânt! S? colinda?i toat? noaptea, s? primi?i colind?tori, s? r?spândi?i Dragostea ?i Mireasma S?rb?torii Na?terii Mântuitorului nostru Isus la to?i cei de lâng? voi – familie, prieteni, vecini, colegi, ?.a. S? mânca?i multe pr?jituri, citrice, mere, pere ?i sarmale! Cu mult? smântân?, bineîn?eles!

V? iubim pe to?i ?i v? mul?umim pentru dragostea, rug?ciunile ?i sus?inerea voastr?. ?i s? ne vedem cu bine în 2010!

Nick, Trupa DECEAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s