Enigmele unei Revoluţii teleghidate


enigmele1989. Decembrie, 16. Venise momentul. România, ultima redut? comunist? a Europei de Est, clocotea. Timi?oara. Pia?a Maria, credincio?i reforma?i, lumân?ri ?i baricad? de suflete strânse în jurul pastorului Tökes Laszlo, care urma s? fie evacuat. A?a a început strig?tul de eliberare.

Desc?tu?area. A urmat frumoasa nebunie a marilor ora?e ?i-n spatele ei, la pând?, o lovitur? de stat. Azi la Timi?oara, mâine-n toat? ?ara. Amestec de gloan?e, g?uri în steag, degringolad?, Armata e cu noi, Securitatea nu cedeaz?, Dictatorul a fugit, Ceau?escu ?i Sinistra au fost împu?ca?i ?i totu?i Moartea a continuat s? secere vie?i prin gaura ?evii. F?r? s? se ?tie cine trage ?i de ce execu?ia de la Târgovi?te nu i-a oprit. Trupuri despuiate, sfârtecate, diversiune, copii cu arme, militari cu lacrimi în ochi, mame disperate, fum gros de crematoriu, cenu?? de documente distruse, prunci n?scu?i în libertate, azi oameni care nu ?i-au cunoscut tat?l decât din fotografii.

storia a consemnat o Revolu?ie. Pentru unii a?a a ?i r?mas. Al?ii continu? s? aib? convingerea unei lovituri de stat sau ?i una, ?i alta. Dup? 20 de ani, lacrimile dup? cei omorâ?i s-au retras, decente, în inimile urma?ilor. În numele lor, ale celor care au strigat atunci LIBERTATE ?i nu s-au mai bucurat de ea, în numele celor care au cerut „Jos Ceau?escu“ ?i n-au mai apucat clipa, în numele eroilor-martiri, al r?ni?ilor ?i mutila?ilor pe via??, în numele solda?ilor care au pactizat cu poporul ?i s-au întors acas? într-un sicriu, dar ?i în numele celor care au s?vâr?it acte de curaj ?i nu se reg?sesc printre de?in?torii certificatelor de revolu?ionar, în numele revolu?ionarilor autentici ?i nu al celor contraf?cu?i, statul are obliga?ia, chiar ?i dup? 20 de ani, s? stabileasc? adev?rul istoric. Pentru c? ?i acum, dup? 20 de ani, mai sunt enigme, mai sunt întreb?ri. Cine va da un r?spuns?

Continua pe Cotidianul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s