Romania: ne-am schimbat tinuta, dar nu si mentalitatea


Totalitatea unui sistem comunist post-decembrist si-a aratat adevarata culoara cand a lovit la usile uniunii europene cu o agenda populista. In ultimii 5 ani Romania a devenit o tara a hotilor, mafiotilor si a activistilor autoritari, o clasa de amatori care nu sunt in stare sa se subordoneze legiilor stabilite. Traim in vremuri anti-democratice, zile in care poporul roman este persecutat de inteligenta stupida a unor personaje politice care sunt experti in sfera cuvintelor populiste. In maninile acestora valoarea unei tari a zdruncinat poporul roman, care a devenit doar o marioneta. Intr-o mare parte aceasta situatie reprezinta consecintele unor decizii pe care le-am efectuat in ultimii 20 de ani. Romanul secolului 21 a renuntat sa-si asume responsabilitatea de a chestiona personajul politic si intentiile acestuia. Populismul, existent in romania, ne-a robit de tot ceea ce avem, chiar si aceasta libertate pe care am dobandit-o dincolo de ani 1989. Cazul lui Nicolaescu ne readuce aminte de era comunista, o era in care frica si teama impiedicase orice drept de exprimare. Traim intr-o era in care poporul Roman si-a vandut propria opinie in schimbul unei demagogii uriase si palpabile. Am ales sa ne modernizam apartamentele si tinuta, dar nu si mentalitatea si principiile care ne definesc identitatea proprie. Rezultatele recente oglindesc consecintele trecutului.

Continue reading

Romania, un pas mai aproape de DICTATURA


CSAT decretează mass-media drept ameninţare pentru stat

În perioada cea mai neagră a istoriei româneşti a ultimelor decenii, Consiliul Superior de Apărare a Ţării emite un document care, la prima vedere, s-ar adresa doar instituţiilor de forţă – Strategia Naţională de Apărare (SNAp). Cu un cuvânt înainte semnat de Traian Băsescu, documentul “reprezintă un instrument de lucru prin intermediul căruia, plecând de la nevoia apărării ţării, a intereselor, valorilor şi obiectivelor naţionale de securitate, se gestionează riscurile, ameninţările şi vulnerabilităţile”.

Documentul mai precizează programatic că: “SNAp expune căi şi modalităţi specifice de gestionare a riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor, constituind baza şi punctul de plecare pentru elaborarea strategiilor sectoriale de răspuns”. Aşadar, este clar că instituţiile de forţă ale statului reprezentate în Comunitatea de Informaţii (serviciile secrete, adică) au o sarcină concretă pentru a elabora cerinţele Strategiei sectoriale.

Între riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi – care îşi găsesc firesc locul într-un asemenea document – apare pentru prima dată într-un document oficial într-o ţară NATO o precizare stupefiantă despre presa din România. Astfel, la capitolul 6, subcapitol 6.2, după crima organizată, ca vulnerabilitate este definit “fenomenul campaniilor de presă la comandă cu scopul de a denigra instituţii ale statului, prin răspândirea de informaţii false despre activitatea acestora; presiunile exercitate de trusturi de presă asupra deciziei politice în vederea obţinerii de avantaje economice”.

Formularea imprecisă, larg interpretabilă, are menirea să introducă în instituţiile de media frica, teroarea de a nu deveni un inamic al siguranţei naţionale. Odată pericolul loca­lizat – presa -, el trebuie combătut, izolat, anihilat, conform “strategiei”. Deci nu guvernarea execrabilă este pericolul la adresa siguranţei cetăţeanului, destabilizatoare sunt nu să­răcirea deliberată, ghilotinarea pensiilor, cu aviz de la Cotroceni, ci informaţiile “false” ale presei, care dezvăluie jaful programat al banului public, gestiunea frauduloasă, îm­bogăţirea neruşinată a politicienilor.

Sursa, Jurnalul National

Ganduri simple pentru tineri


Tanarul si politica. Un subiect interesant in ultima perioada.

Bun.

Esti tanar si vrei sa te implici in viata politica. Ai o meserie? Un job? Daca da, atunci vei fi mai linistit. Daca nu, ai mare grija ca politica nu este o meserie (stiu ca stii). Daca ai auzit pe la televizor ca poti sa faci bani intrand in politica, informatia este partial adevarata. Poti face bani in politica, dar atunci cand intri trebuie sa ai deja cateva conturi frumusele.

Mare grija cu cine pornesti la drum. Cu cine iesi la sucuri si cafele. Cu cine vorbesti la telefon si pe messenger. Tu spui ca ii cunosti dar eu iti spun ca nu ai habar despre ei. Chiar daca sunt tineri ca si tine, majoritatea isi urmaresc propriul interes. Multi intra in politica din dorinta de a se afirma. Iar procesul de afirmare nu este inteles corect. Vei observa ca pentru unii, afirmarea nu este rezultatul performantei. Ei inteleg ca atunci cand vrei sa te afirmi, trebuie sa minti, sa denigrezi, sa lansezi zvonuri mincinoase, sa fii implicat in jocuri de culise si sa pui bete in roate.

Castiga respectul si aprecierea. Implica-te si fii creativ. Fii mereu informat. Fii un performer si dedica-te.

Nu deveni penibil. Trebuie sa stii cand sa vorbesti si despre ce sa vorbesti.

Chiar daca ai auzit ca in politica reusesc cei care sunt trufasi si nu au scrupule, eu iti spun ca acestia reusesc pe moment, pe termen scurt/mediu. Apoi, se autodistrug. Majoritatea acestora este formata din cei care sunt intr-o continua cautare a obedientei confortabile. Pe romaneste: lingaii. Sunt peste tot, ii vei observa cu usurinta. Ii regasesti mai tot timpul pe langa persoanele cu influenta. Sunt cei care polueaza partidele, care lanseaza zvonurile mincinoase, care denigreaza. Cei care comenteaza pe forumuri sau pe bloguri si isi ascund identitatea.

Continua pe blogul lui Stoian Andrei

Mugur Isărescu – Oamenii se schimbă ca banii


1986. Economia româneasc? a murit. T?n?rul Mugur Is?rescu încearc? s? salveze m?car economia mondial? de la o criz? major? generat? de capitalism. Azi ?tim c? nu a reu?it.

Pentru eliminarea politicii de spoliere neocolonialist? practicat? de marile monopoluri

??rile în curs de dezvoltare – jefuite de zeci de miliarde de dolari datorit? inechit??ilor din rela?iile economice interna?ionale

În cuvîntarea rostit? de tovar??ul NICOLAE CEAU?ESCU la recenta ?edin?? a Comitetului Politic Executiv al CC al PCR sînt relevate unele evolu?ii negative din economia mondial?, care afecteaz? îndeosebi ??rile în curs de dezvoltare, a c?ror situa?ie s-a înr?ut??it considerabil ?i în anul 1985. Referindu-se la factorii care au ac?ionat ?i ac?ioneaz? în aceast? direc?ie nefast?, secretarul general al partidului a pus în eviden?? cu preg- nan?? practica marilor puteri imperialiste, a capitalului financiar, a monopolurilor transna?ionale, care duc o politic? deliberat? de exploatare ?i asuprire necolonial? a ??rilor în curs de dezvoltare.

Cînd s?racii sînt constrîn?i s? fac? „daruri” boga?ilor.Aprecierile pre?edintelui Romåniei î?i g?sesc o solid? fundamentare în realit??ile vie?ii interna?ionale, amplu reflectate de numeroase studii ?i analize efectuate în diferite state, inclusiv în statele occidentale. Astfel, cunoscutul s?pt?mînal de specialitate britanic „The Economist” – într-un recent e- ditorial, sugestiv intitulat „Darul s?racului” – analizeaz? una din dintre inechit??ile cele mai flagrante din rela?iile economice interna?ionale, ?i anume enormele profituri ob?inute de ??rile capitaliste dezvoltate, de marile monopoluri de pe urma sc?derii pre?urilor la produsele de baz? importate din ??rile în curs de dezvoltare. Desigur, nu este vorba de o sc?dere accidental?, ci de practici spoliatoare prin care ??rile s?race, în cele mai multe cazuri foste colonii sau teritorii dependente, sînt con- strînse s? vînd? fostelor metropole, în general statelor bogate, produsele lor de export la pre?uri foarte dezavantajoase pentru produc?tor.

În consecin??, cele 24 de ??ri occidentale membre ale OCDE au pl?tit cu 65 miliarde dolari mai pu?in pentru aceea?i cantitate de produse im- portate din statele lumii a treia – care, deci, au pierdut suma respectiv?, imens?, au fost spoliate de aceste zeci de miliarde. Dac? avem în vedere c? produsul intern brut al ??rilor din OCDE este de 9.000 de miliarde dolari, aceasta înseamn? c? ??rile s?race au fost obligate s? „ofere” gratuit ??rilor bogate o „prim?” gratuit? de 0,7 la sut?.

Cresc dificult??ile pentru lumea a treia. În timp ce la polul dezvoltat al economiei mondiale cresc bog??iile, la cel subdezvoltat se acumuleaz? tot mai multe grave dificult??i. Diminuarea încas?rilor în devize ale ??rilor în curs de dezvoltare cu 65 de miliarde de dolari reprezint? mai bine de 10 la sut? din totalul veniturilor din exporturi ale statelor respective ?i aproape 3 la sut? din produc?ia lor global?. Altfel spus, dac? politica de jaf neocolonial practicat? de monopolurile imperialiste n-ar fi pricinuit pierderi atît de mari ??rilor în curs de dezvoltare, în 1985 cre?terea lor economic? (efectiv de 2,5-2,8 la sut?) ar fi fost dubl?.

Continua pe Jurnalul.ro

Dan Iordăchescu: "Poporul ăsta se ucide singur"


A preferat România, ?ara mormintelor p?rin?ilor s?i, ?ara în care înc? st? cu fric? c? ar putea fi aruncat din casa în care locuie?te, ?ara în care guvernan?ii i-au t?iat pensia de merit dup? ce, timp de 61 de ani, a dus numele României pe cele mai mari scene ale lumii. La 2 iunie baritonul Dan Iord?chescu s?rb?tore?te cariera sa solistic? neîntrerupt?, un record mondial, dar ?i împlinirea vârstei de 80 de ani. Cel care s-a f?cut cunoscut peste tot în lume drept “românul Dan Iord?chescu”, cel pe care multe na?ii au vrut s?-l adopte, nu s-a dat dus din România. A r?mas s? plâng? un popor care se ucide singur, un popor cu un trecut m?re? ?i cu un prezent de care îi este ru?ine.

? Jurnalul Na?ional: Maestre, anul acesta a?i vrut s? vorbim mai mult despre politic?. Ce se întâmpl? cu România?
? Dan Iord?chescu:
Ne-am dus pe un drum atât de r?u, atât de gre?it, atât de abrupt, încât mi-e fric? de pr?pastie. S-au adunat 60 de mii de oameni la miting cum au spus?

? Mai pu?in…
? Va s? zic? la AC/DC se adun? peste 50 de mii ?i aici, pentru via?a lor, pentru viitorul lor, pentru bucuria de a tr?i pe p?mântul românesc, nu se poate s? se adune nici m?car 60 de mii de oameni din toat? ?ara. Vede?i, ne merit?m soarta. Dumnezeu e mâhnit, am impresia c? ?i-a întors fa?a de la noi.

? Dar crede?i c? se schimb? ceva cu un miting?
? Se schimb? când vor veni milioane de oameni, dar nu sunt milioanele astea. Se schimb? lucrurile când oamenii sunt uni?i ?i în num?r mare. Pe mine m-au impresionat bie?ii pensionari care nu-?i mai pot tr?i cei câ?iva ani de satisfac?ie dup? o via?? întreag? de munc?. Nu se poate a?a ceva. Vede?i, neam?ul sau maghiarul când e min?it se ridic? în dou? picioare ?i d? cu pumnul în mas?. Aici, la noi, nimeni nu face a?a. Fac pensionarii? S-a uitat cu dispre? la ei cel de sus, din Cotroceni.

Continua pe site-ul Jurnalului National