A fost lovitură de stat sau revoluţie, în decembrie 1989?


nicolae_ceausescu_execute_001

La 20 de ani de la revolu?ia din decembrie 1989, condi?iile în care a fost declan?at? insurgen?a împotriva regimului comunist  r?mân înc? neelucidate, comenteaz? ziarul The Observer.

Ed Vulliamy, jurnalist la The Observer, a revenit la Bucure?ti, dup? 20 de ani, pentru a relata despre cea mai misterios? c?dere a unui regim comunist. El a stat de vorb? cu oamenii pe care i-a cunoscut în 1989 sau care au fost implica?i în evenimente.

Unul dintre ace?tia este Dorin-Marian Cârlan, unul dintre cei trei care i-au executat pe so?ii Ceau?escu în ziua de Cr?ciun. Potrivit acestuia, revolu?ia român? nu a fost ceea ce a p?rut. “Cel care a condus aparent insurgen?a ?i i-a succedat lui Ceau?escu, Ion Iliescu, a fost acuzat în mod frecvent c? a condus mai mult o lovitur? de stat decât o revolt?“, sugereaz? Cârlan pentru The Observer.

The Observer reaminte?te ?i c? “momentele execu?iei au fost televizate, transmise în România ?i în întreaga lume ca dovad? c? o er? s-a încheiat, c? cea mai turbulent? ?i violent? dintre revolu?iile care au înl?turat comunismul în Europa de Est în 1989 ?i-a atins obiectivul imediat“.

Revolu?ia a fost regizat?

Un alt personaj chestionat de jurnalistul britanic este Codru?a Cruceanu, fost curator la Muzeul Na?ional de Art?, devenit scen? a luptelor din decembrie. “Înc? nu ?tim tot adev?rul ?i m? întreb dac? îl vom ?ti vreodat? (…) Ceea ce ?tim, totu?i, este c? totul a fost teatru într-o m?sur? – c? a fost regizat”, spune ea, ad?ugând c? i-a r?mas în minte o fraz? de a lui Iliescu: “Într-o ?ar? ca România era imposibil s? aib? loc o Revolu?ie, a?a c? a fost vorba de ceva regizat“.

Revolu?ia a fost a oamenilor, îns? ei au fost în?ela?i

Actorul român Ion Caramitru î?i reaminte?te evenimentele din decembrie 1989 cu triste?e. “A fost o revolu?ie a oamenilor, dar oamenii au fost în?ela?i. Eram romantici, nu aveam rela?ii cu cei de la putere. Într-un an, nu mai exista îndoial? c? o fac?iune înl?turase pur ?i simplu alt? fac?iune, probabil în contact direct cu Moscova, unde Gorbaciov în?elesese c? sistemul lui Ceau?escu va suferi o implozie (…) În mod tragic îns?, dup? execu?ia lui Ceau?escu au fost uci?i mai mul?i oameni decât înainte“, spune actorul.

Continua aici
Sursa, adevarul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s