Dependenţa de internet duce la depresie


Persoanele care înlocuiesc via?a real? cu cea virtual? pot avea probleme grave de adaptare. Timpul petrecut în fa?a monitorului cre?te din ce în ce mai mult, tinzând s? înlocuiasc? interac?iunea uman? real?.

Facebook, emailul ?i messengerul ne conecteaz? rapid cu orice persoan? din prezent sau din trecut, indiferent de distan??. Timpul pe care îl consum?m folosind aceste instrumente ne creeaz? impresia de socializare, dar nici internetul ?i nici telefonul nu ?in locul unei întâlniri reale.

Viciul, cauz? sau efect

Potrivit unui studiu realizat recent în Marea Britanie, dependen?a de internet duce la depresie. Medicii au analizat 1.319 persoane cu vârste cuprinse între 16 ?i 51 de ani, multe dintre cele dependente de internet prezentând simptome de depresie. „Nu putem fi siguri îns? dac? dependen?a de internet provoac? depresia sau procesul este invers”, men?ioneaz? Catriona Morrison, coordonatorul studiului, citat? de BBC.

Abuzul de internet nu este definit deocamdat? ?i nu este considerat a fi o dependen?? adev?rat?. Unii speciali?ti pledeaz? pentru recunoa?terea acestei probleme ca tulburare mental?, argumentând c? navigarea pe net declan?eaz? în creier mecanisme de recompens? similare celor provocate de abuzul de narcotice. Opozan?ii teoriei spun c? abuzul de net este doar consecin?a unor probleme mai grave, precum depresia, singur?tatea ?i stima sc?zut? de sine.

Renun??m la activit??ile cotidiene

Internetul poate consuma mult timp prin faptul c? este o vast? re?ea mondial? cu milioane de pagini, produse ?i servicii. Totul „la doar un click distan??”, simplu ?i ieftin, comod ?i anonim. „Una dintre probleme este tendin?a de a cre?te timpul petrecut pe net, astfel c? o persoan? poate s? renun?e la activit??ile pe care le f?cea înainte, intrând într-un cerc vicios”, atrage aten?ia Eugen Hriscu, medic specialist psihiatru, specialist în domeniul adic?iilor ?i director executiv al Alian?ei pentru Lupta Împotriva Alcoolismului ?i Toxicomaniilor.

Potrivit speciali?tilor, internetul poate deveni o obsesie, pentru c? ne creeaz? impresia c?, datorit? lui, putem rezolva o nevoie psihologic?, fie c? e vorba de dorin?a de a sc?pa de singur?tate, fie c? este vorba de timiditate, de a fi în competi?ie cu ceilal?i sau de a testa lucruri interzise. De fapt, ceea ce ini?ial creeaz? încântare ajunge s? agraveze anxietatea ?i nesiguran?a. Lipsa contactului interpersonal real provoac? la început o senza?ie de confort, dar, în timp, poate duce la sc?derea încrederii în sine ?i la izolare. Pentru tineri, chiar ?i compararea num?rului de prieteni acumula?i pe Facebook poate deveni o surs? de stres ?i de depresie.

Continua pe adevarul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s