Originea vieții este opera unui creator supranatural


Marius Fersigan scrie pe blogul sau ca originea vietii este opera unui creator supranatural. Va prezentam acest argument mai jos.

Referitor la aceast? pozi?ie se poate observa c? dac? pozi?ia 1) de mai sus ar fi verificabil?, atunci aceasta din urm? ar putea fi falsificabil?. Îns? cum pozi?ia 1), pretins ?tiin?ific? nu este de fapt ?tiin?ific? (nici verificabil? ?i nici falsificabil?), nici aceast? pozi?ie nu poate fi una ?tiin?ific?. Între pozi?ia 3) ?i 1) exist? cel pu?in o compatibilitate par?ial?: apari?ia vie?ii la un moment dat într-un anumit mediu poate fi rezultatul st?rii anterioare a universului (stare care este determinat? de divinitate). În acest sens, procesul (dac? ar putea fi observat) ne-ar ap?rea ca fiind un proces exclusiv natural ?i dependent de starea actual? a mediului în care are loc procesul. La fel cum oamenilor de la ?ar?, o ploaie venit? pe nea?teptate le-ar p?rea cu totul natural? ?i dependent? de starea actual? a mediului respectiv, chiar dac? ea a fost condi?ionat? în urm? cu zile întregi de un sistem performant de control al norilor pus la punct de un om de de ?tiin??. Astfel, o versiune teist? nu este complet incompatibil? cu una aparent naturalist?. Îns? în mod cert versiunea naturalist? este incompatibil? cu orice fel de versiune teist?. Pentru c? pozi?ia supranaturalist? include natura ?i o accept?, pe când pozi?ia naturalist? exclude supranatura ?i o respinge: în supranaturalism, supranatura poate opera prin natur?, îns? în naturalism, natura nici nu poate opera prin supranatur? ?i nici nu poate fi influen?at? de aceasta. Acesta este motivul pentru care teistul este gata oricând s? îmbr??i?eze faptele naturii ?i descoperirile ?tiin?ei: ele nu sunt excluse de supranaturalism, ci sunt incluse. Îns? motivul pentru care un naturalist nu poate accepta toate posibilit??ile (chiar dac? ele sunt reale, plauzibile ?i ra?ionale) este unul mult mai ciudat: el le respinge pentru simplul fapt c? este naturalist. Dac? întrebi un naturalist de ce nu accept? faptul c? originea vie?ii este posibil s? fie rezultatul ac?iunii divinit??ii, el nu-?i va putea r?spunde în mod sincer c? „?tiin?a spune astfel”, nu-?i va putea spune nici c? „nu accept pentru c? nu exist? dovezi c? s-a întâmplat astfel” (pentru c? nici pentru versiunea naturalist? a originii vie?ii nu exist? dovezi c? s-a întâmplat astfel), îns? î?i va putea r?spunde sincer: pentru c? sunt naturalist.

Desigur, tei?tii se împart într-o sumedenie de categorii (la fel cum exist? o gr?mad? de teorii ne?tiin?ifice ?i pretins ?tiin?ifice referitoare la originea vie?ii pe p?mânt). Unii tei?ti pretind c? metoda radiometric? nu este de încredere ?i c? este mai de încredere metoda lor speculativ? de a num?ra genealogiile Bibliei (de parc? Biblia ar pretinde în vreun loc c? este exhaustiv? în enumerarea genealogiilor). Al?ii pretind c? de fapt exist? dovezi ?tiin?ifice ale faptului c? p?mântul este de numai 10.000 de ani. De exemplu, se pot aduce critici ?i contraargumente argumentelor care se bazeaz? pe o metod? radiometric?, îns? nu înseamn? c? dac? argumentele bazate pe metoda radiometric? sunt ?ubrede, atunci p?mântul este cu necesitate tân?r. Nu înseamn? nici c? dac? naturali?tii speculeaz?, atunci ceea ce sus?in este cu necesitate fals. ?i în mod cert, nu to?i tei?tii au dreptate! Îns? de aici un ateu nu va putea trage concluzia c? dac? nu to?i au dreptate, atunci nici unul nu are dreptate.

Adev?rul este c? nu ?tim „cum” a luat na?tere via?a. Îns?, atât naturali?tii cât ?i noi supranaturali?tii, ?tim c? a luat na?tere. ?i cred c? este necesar? o doz? riscant de mare de înfumurare pentru ca cineva s? pretind? c? ?tie cum a luat na?tere via?a. Pentru cre?tini, se pare c? Biblia nu ne las? instruc?iuni referitoare la „cum” – a?a c? de ce am pretinde c? ?tim? Pentru supranaturali?ti ?i naturali?ti, se pare c? nici natura nu ne-a l?sat instruc?iuni precise cu privire la acest „cum a luat na?tere via?a”, iar ceea ce ?tim deja nu avem nevoie de ?tiin?? pentru a confirma: ?tim c? via?a este aici ?i noi o tr?im. Menirea oamenilor de ?tiin?? este aceea de a c?uta, a?a c? haide?i s?-i l?s?m s? caute: unii dintre ei sus?in c? prin ?tiin?? gândesc gândurile lui Dumnezeu. Poate nu vor g?si tocmai ceea ce doresc s? g?seasc?, îns? de multe ori ?tiin?a, c?utând un lucru, te duce într-un loc în care nu ?i-ai închipuit vreodat? c? ai s? ajungi (?i în care poate c? nici n-ai vrut s? ajungi).

Deocamdat? discu?ia se poart? strict la nivel filosofic. Problema naturali?tilor nu este legat? de ?tiin??: nu ?tiin?a este motivul pentru care adopt? o anumit? pozi?ie vizavi de originea vie?ii pe p?mânt, ci simplul fapt c? sunt naturali?ti. În cazul supranaturali?tilor, asemenea: ra?iunile lor nu sunt ?tiin?ifice, ci pur filosofice. A?a c? disputa poate continua pe acest t?râm al dezbaterilor ra?ionale: s?-l explor?m!

Download articol în PDF: http://ow.ly/1Mj4d
Scris de Marius Fersigan, Big Bang – wordarmy.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s