România, crucea mea – Adriana Oprea-Popescu


A? fi plecat din România înainte s? m? nasc. A? fi plecat pentru c? mi-e greu s? tr?iesc într-o ?ar? plin? de ?mecheri burto?i ?i de manele, s? calc zilnic pe str?zi pline de gunoaie ?i de impertinen??, s? scriu, de 15 ani, despre oameni fura?i ?i nedrept??i?i ?i despre legi existente doar pe hârtie. Dac-a? fi ?tiut, pe când eram doar suflet, c? România înseamn? mai ales suferin??, l-a? fi rugat pe Dumnezeu s?-mi aleag? alt loc pe p?mânt.

Acum îns?, nu mai pot s? aleg. A ales pentru mine Cel care rostuie?te venirea sufletelor pe lume. Iar România a devenit crucea mea ?i misiunea mea în aceast? via??.

În fiecare zi, am o datorie fa?? de graiul în care gândesc ?i simt, fa?? de oamenii al?turi de care exist, fa?? de mor?ii pe umerii c?rora calc când merg pe p?mânt. Iubesc România. ?i nu pot argumenta aceast? dragoste. Iubesc România, îmi iubesc copilul ?i-L iubesc pe Dumnezeu, pe fiecare dintre ei pentru c? exist?. Aceste trei iubiri m? definesc ca om ?i m? ?in legat? de via??.

Iubesc România, iar ea pentru mine înseamn? nu dezam?girea de acum, nu indolen?a ?i l?comia celor care ne conduc, nu s?r?cia ?i jalea în care tr?ie?te poporul. România e suma celor celor ce-au fost, a celor care suntem ?i a celor care vor veni pe acest p?mânt. A?a v?d eu aceast? ?ar?, pe care n-a? putea s? o mai p?r?sesc decât în ziua în care Dumnezeu m? va chema la El. ?-atunci, de-acuma ?tiu, am s? m? rog ca Cel care rostuie?te întoarcerea sufletelor în Cer s?-mi îng?duie s? stau printre cei care simt române?te. Altminteri, eu nu v?d Raiul…

Scris de Adriana Oprea-Popescu

Vezi alte articole pe jurnalul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s