Pe 2 aprilie, Mişcarea Violetă lansează:


Dup? 20 de ani, fenomenul “Pia?a Universit??ii” revine în actualitate prin intermediul internetului. În aprilie 1990 se protesta împotriva lui Ion Iliescu. În aprilie 2010 se protesteaz? împotriva lui Traian B?sescu.

Vineri 2 aprilie în Bucure?ti ?i Pite?ti va avea loc un protest politic care reprezint? o premier? pentru România. Este vorba de “No B?sescu Day” (Ziua f?r? B?sescu). Noutatea o reprezint? faptul c? ini?iatorii ac?iunii de protest sunt bloggeri care au format ad-hoc o grupare virtual? denumit? “Mi?carea Violet”, iar popularizarea manifest?rii s-a f?cut pe site-ul de socializare Facebook. Modelul acestui protest este preluat de la bloggerii din Italia ?i Fran?a, unde, recent s-au desf??urat “No Berlusconi Day” ?i “No Sarkozy Day”.

Protestatarii vor avea însemne violete

“No Basescu Day” este un protest politic pa?nic (nu va fi organizat un miting propriu-zis, nu se vor fi revendic?ri sau cereri de demisie – n.a.), pe 2 aprilie, participan?ii din Bucure?ti urmând s? se întâlneasc? la orele 17.00 în trei loca?ii – Pia?a Roman? – la cap?tul str?zii C?derea Bastiliei, Pia?a Unirii – în fa?a Magazinului Unirea, Pia?a Operei – în fa?a Operei – dup? care pleac? în plimbare spre Pia?a Universit??ii unde se întâlnesc la orele 19.00.

Continua pe cotidianul ro

Manifestul Mi?c?rii Violet

V? prezent?m integral manifestul Mi?c?rii Violet a?a cum apare el pe blogurile ini?iatorilor:

Mi?carea Violet e o mi?care pa?nic?, autonom? de partide, pentru o clasa politic? demn? ?i modern?. Pentru ce îi spunem NU lui Traian B?sescu? Pentru c?:

– încurajeaz? inegalitatea în fa?a legii a cet??enilor
– aduce un ultraj eticii publice ?i demnit??ii ??rii
– pune interesele personale ?i ale familiei sale înaintea binelui comun
– încalc? dreptul la informare, conducand campanii de dezinformare în beneficiul sporirii puterii personale
– atac? sistematic Constitu?ia în spiritul ei
– face promov?ri în func?ii publice nu pe criterii de competen??, ci de nepotism sau supunere oarb?
– încalc? principiul majorit??ii
– doreste sl?birea ?i subordonarea institu?iei fundamentale a unei democra?ii – Parlamentul
– sus?ine c? vrea s? reformeze statul, dar î?i conduce partidul ca un monarh absolut
– discrediteaz? prin propriul comportament sau cel al oamenilor promova?i de el imaginea în lume a României
– tolereaz? corup?ia
– nu are solu?ii pentru ie?irea din criza economic? ?i moral?
– încalc? dreptul la asociere liber?, subminând activitatea partidelor democratice
– încurajeaz? frauda electoral? ?i cump?rarea parlamentarilor prin mit?
– nu ?i-a clarificat leg?turile cu trecutul comunist ?i cu fosta Securitate, de?i a condamnat în mod demagogic comunismul
– controleaz? de facto toate serviciile secrete, cu toate c? acestea ar trebui s? se afle sub control parlamentar
– acuz? televiziunile de manipulare, dar e prezent mai des ?i la mai multe televiziuni decât Hugo Chavez
– se sustrage sistematic din fa?a justi?iei, acuzând imunitatea altora din cea mai imun? pozi?ie în stat
– a profitat de beneficii materiale ilegale din posturile publice pe care le-a de?inut
– promoveaz? în societate modelul “mitocanului descurc?re? ?i ?mecher”, în timp ce vorbe?te despre reforma educa?iei, pe un fond general de criza moral?
– dore?te s? lase milioane de români, pân? la o treime din aleg?tori, f?r? reprezentare parlamentar?, prin schimbarea sistemului de vot.
– incit? la ur? ?i la dezbinare între categorii sociale ?i nu numai, pe principiul “Divide et Impera”
– monopolizeaz? subiecte de interes na?ional în favoarea lui ?i a partidului pe care îl conduce

Sursa, cotidianul.ro

One thought on “Pe 2 aprilie, Mişcarea Violetă lansează:

  1. Orice lider de stat este pus cu voia lui Dumnezeu,avem exemple in V.T.care ne arata cum a folosit pe (“robul Meu”…)un lider al imperiului babilonian pentru a pedepsi poporul Israel pentru ca se indepartase de Dumnezeu si se indreptase catre idolatrie.Cred ca intre doua “rele” romanii au ales pe cel in care si-au pus speranta ca va continua si ce a facut bun.Nimeni nu este perfect de aceea ar trebui sa “protestam”prin rugaciune ca sa faca ce trebuie pentru popor.Este absurd sa crezi ca un singur om poate schimba totul peste noapte fara ca poporul sa se implice.Legea Cojocaru este un prilej pentru romani ca sa se trezeasca(www.legeacojocaru.ro)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s