Papa Benedict al XVI-lea: ''Ororile nazismului ne reamintesc de respectarea vieţii''


Papa Benedict al XVI-lea a vorbit despre ”cruzimea nemaiîntâlnit?” a crimelor comise în lag?rele de exterminare ale Germaniei naziste, în cursul audien?ei sale de miercuri, cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la eliberarea lag?rului nazist de la Auschwitz-Birkenau, scrie USA Today.

M?rturiile supravie?uitorilor dezv?luie lumii oroarea crimelor de o cruzime nemaiîntâlnit? comise în lag?rele de exterminare înfiin?ate de Germania nazist?. Iar ororile nazismului ne reamintesc de respectarea vie?ii, a declarat Papa Benedict al XVI-lea în cadrul audien?ei.

n apelul s?u, Papa a relevat faptul c? ziua comemorat? ast?zi se refer? la ”toate victimele acestor crime, în special ale celei de exterminare planificat? a evreilor”, ?i le-a adus un omagiu ”celor care, cu riscul propriei vie?i, i-au ap?rat pe cei care erau urm?ri?i”.

Ne gândim, cu emo?ie, la nenum?ratele victime ale urii oarbe rasiale ?i religioase, care au suferit deportarea, închisoarea, moartea în aceste locuri inumane, a declaratSuveranul Pontif.

Schi?ele planurilor lag?rului de la Auschwitz, expuse la Memorialul Holocaustului din Ierusalim

Potrivit lui, aceste evenimente ?i îndeosebi drama Holocaustului (Shoah), care a lovit poporul evreu, incit? la respectarea ?i mai ferm? a demnit??ii oric?rei persoane, în scopul ca to?i oamenii s? fie percepu?i ca o singur? mare familie.

?ase milioane de evrei au fost uci?i de sistemul nazist în timpul Celui de-al II-lea R?zboi Mondial, 1 milion dintre ace?tia fiind victimele lag?relor de concentrare Auschwitz ?i Birkenau.

Sursa, adevarul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s