Abuzul sexual


 

Am urm?rit cu aten?ie ?tirile din Irlanda ?i relat?rile despre abuzurile sexuale asupra copiilor. M-am cutremurat. Dar în acela?i timp inima mea de tat? ?i de p?stor a tres?rit ?i mi-a adus aminte de una din principalele mele datorii ca ?i b?rbat: sunt protectorul “clanului”. B?rbatul este cel care ar trebui s?-?i protejeze so?ia ?i copiii. Este creat pentru asta!
Iat? de ce abuzurile sexuale ale p?rin?ilor fa?? de proprii copii las? r?ni adânci ?i ustur?toare pentru toat? via?a. Acel copil este aruncat într-o confuzie total?.

În Irlanda s-a adus abia acum la lumin? c? mii de copii din institu?iile conduse de catolici au fost abuza?i de-a lungul a 60 de ani.

Iat? aici, ?i aici

Primul ministru al Irlandei a numit aceast? perioad? ca fiind ” cel mai negru capitol” al ??rii.

Ce înv?? eu de aici?

1. Abuzul sexual nu cunoa?te grani?e religioase. P?catul este ca lepra care merge dincolo de piele. Abuzul sexual poate fi întâlnit ?i în biserica catolic?, ?i în cea ortodox? dar ?i în cea baptist?. Omul este din fire corupt. Un om care nu este n?scut din nou, el r?mâne firesc ?i corupt. Indiferent ce titluri ar avea: monsenior, reverend, pastor sau preot, el r?mâne un om mort în gre?elile ?i în p?catele lui.

2. Abuzatorul poate fi oricine. Poate fi tat?l t?u, p?storul, fratele, vecinul de lâng? tine. Poate fi un b?rbat sau o femeie. Poate fi un b?trân sau un tân?r. Poate avea un rol important în familie sau biseric?.

3. Primul pas care trebuie f?cut pentru recâ?tigarea p?cii ?i a vindec?rii sufletului este ca cel abuzat s? recunoasc? c? are o b?t?lie de purtat. S?-?i deschizi inima pentru adev?r, la început pare o nebunie, dar sufletul nostru tânje?te dup? adev?r ?i dup? via?a din bel?ug pe care Domnul ne-a promis-o. Dac? aceast? lupt? este evitat? du?manul ?i abuzatorul este nerecunoscut iar strig?tul dup? speran?? ?i via?? a celui abuzat va trebui s? fie în?bu?it.

Continua acest articol …
Sursa, ambasadorul.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s