Conferința „Generația Iosua”


GENERA?IA IOSUA: În prezen?a slavei lui Dumnezeu

Biserica începe s? experimenteze lucruri mari, puternice, care prevestesc venirea Domnului. Cu to?ii tânjim dup? trezirea poporului lui Dumnezeu. Zvonuri ale trezirii ?i lucrarea ei au cuprins în special genera?ia tân?r?, Genera?ia Iosua (to?i cei n?scu?i începând cu anul 1967).

Privind la Istoria Bisericii, ceea ce a adus trezirea a fost doar prezen?a lui Dumnezeu, doar lucrarea direct? a Slavei puterii Sale. El ?i numai El este Cel care a transformat Biserica ?i vie?ile oamenilor. Aceast? sfânt? realitate este reconfirmat? în zilele noastre.

Tânjim s? venim în prezen?a Domnului, intrând în Locul Preasfânt cu laud? ?i închinare necurmat?, proclamând întregul Cuvânt al lui Dumnezeu în Camera de Sus ?i în?l?ând rug?ciuni sub c?l?uzirea profetic? a Duhului Sfânt.

Început: 20 mai 2010 la 12:00
Sfâr?it: 24 mai 2010 la 18:00
Loca?ie: Timi?oara

Mai multe informa?ii pute?i g?si la pagina:

http://www.bhop.ro/generatiaiosua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s