Costul uceniciei de Dietrich Bonhoeffer


Dietrich Bonhoeffer (1906–1945), pastor ?i teolog luteran educat la Tübingen, Berlin ?i New York, a l?sat o bogat? mo?tenire teologic?, publicat? mai ales postum. S-a dovedit inflexibil în rela?ia cu partidul nazist, care a încercat s? „alinieze” Biserica Evanghelic? la propriile scopuri politice. Ap?r?tor neobosit al cauzei Bisericii M?rturisitoare, n-a ezitat s? preg?teasc? pastori în clandestinitate, la Finkenwalde (ast?zi, Szczecin-Zdroje, Polonia) sau în diverse localit??i din Pomerania. Pentru implicarea în rezisten?a antinazist?, a fost întemni?at ?i condamnat la moarte prin spânzurare. Execu?ia a avut loc la Flossenbürg, la 9 aprilie 1945, cu o lun? înainte de capitularea Germaniei.

Rezumat:
Descarca mostraCostul Uceniciei de Dietrich Bonhoeffer

Costul uceniciei, penultima carte antum? a lui Dietrich Bonhoeffer, constituie o analiz? lucid? a harului ieftin, caracterizat de autor drept „du?manul de moarte al bisericii noastre“. De?i profund ancorat? în realit??ile sumbre ale Germaniei interbelice, analiza necru??toare a autorului ?i-a dep??it cu mult epoca, intrând, astfel, în repertoriul spiritualit??ii cre?tine f?r? vârst?.

Harului ieftin (principala maladie spiritual? care îl preocup?), Bonhoeffer îi opune f?r? ezitare harul costisitor – „chemarea lui Hristos, pentru care ucenicii p?r?sesc mrejele ?i Îl urmeaz?“. Cu referire la aceast? chemare, Bonhoeffer scria, în mod profetic: „Cine p??e?te pe drumul uceniciei se supune mor?ii lui Isus, î?i d? via?a lui mor?ii. […] Fiecare chemare a lui Hristos duce la moarte.“ Desigur, autorul avea în vedere „omorârea omului nostru vechi“, care are loc prin chemarea f?cut? de Isus, dar, pentru el, afirma?ia s-a dovedit adev?rat? nu doar la nivel l?untric, ci ?i la nivelul întregii sale existen?e: Bonhoeffer a p??it el însu?i în p?rt??ia martiriului, fiindc? a refuzat radical compromisul cu regimul na?ional-socialist aflat la putere în Germania.

Costul uceniciei, scris? în mare parte sub forma unui comentariu la Predica de pe Munte, respir? o mare prospe?ime spiritual?, datorit? faptului c?, în via?a autorului, harul ?i ucenicia s-au îngem?nat indisolubil. Bonhoeffer scrie cu fervoare, polemizând, nu de pu?ine ori, cu establishment-ul teologic al vremii sale. Retorica sa nu este îns? un exerci?iu al teologului „de fotoliu“, ci expresia pasiunii ucenicului care a primit harul costisitor.

Interesat in a cumpara aceasta carte?
Intra pe site-ul editurii Perigrin.ro
Articol scris de editura Perigrin

2 thoughts on “Costul uceniciei de Dietrich Bonhoeffer

  1. Va rugam sa ne trimiteti un banner la adresa info[aron]bisericata.com cu mentiunea radio vocea evangheliei oradea si noi vom adauga acest banner pe bisericata.com. Singura conditie este de a afisa banerul bisericata.com pe site-ul dumneavoastra.

    Cu stima si respect,
    Cosmin Pascu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s