Eu sunt Imparat


Continuam studiile noastre pentru Saptamana Patimilor cu un studiu din Ioan 18:37, ca si continuare a articolului denumit ‘Ce este adevarul’, scris pe bisericata.com cu cateva zile in urma. In acest articol doresc sa descoperim scopul venirii Domnului Isus si motivul pentru care El trebuie sa fie crucificat. Aceste aspecte nu au fost ignorate in articolul mentionat mai sus, dar am ales sa tratam acest subiect separat.

1. Eu sunt Imparat, pentru aceasta m-am nascut.

Continue reading

Eu, tâlharul


Cred c? pu?in conteaz? ce credem noi despre noi în?ine ?i ce spunem noi despre rela?ia noastr? cu Dumnezeu cât timp Dumnezeu are o p?rere total diferit? de a noastr?.

Voi prezenta doar 3 idei privitor la recunoa?terea vinov??iei care este indispensabil? unei vie?i de credin?? autentice, ?i nici una din ele nu ar trebui s? lipseasc? din via?a cuiva care presupune despre propria persoan? c? este salvat?.

Matei 23:41 Pentru noi este drept, c?ci primim r?splata cuvenit? pentru f?r?|de|legile noastre; dar omul acesta n-a f?cut nici un r?u

1. Recunoa?terea vinov??ie presupune s? vezi ceva din gloria lui Hristos.

Vinov??ia se vede doar atunci când un strop din gloria lui Hristos picur? peste inima ta. Tâlharul se compar? cu Hristos ?i vede c? este un nelegiut, vede c? merit? pedeapsa – nu doar pedeapsa de pe p?mânt ci pe cea ve?nic?.

Cu cât mai profund? va fi în via?a noastr? cunoa?terea caracterului p?catului cu atât Îl vom c?uta mai mult pe Dumnezeu. Cu cât Îl vom cunoa?te mai mult pe Dumnezeu cu atât Îl vom iubi ?i pre?ui mai mult. Dumnezeu vrea s? ne desf?t?m în prezen?a Lui, în cunoa?terea Lui.

2. Recunoa?terea vinov??iei presupune con?tientizarea c? Dumnezeu a l?sat o lege – iar ceea ce tu ai f?cut este c? ai tr?it ca ?i cum nu ar fi l?sat una.

Dumnezeu ?i-a revelat prin Scripturi caracterul, voia ?i Legea Sa – a nu tr?i în conformitate cu ea înseamn? a-L face pe Dumnezeu mincinos sau a-L dispre?ui.

Sunt mul?i cre?tini care se folosesc de a?a-zisa „libertate cre?tin?” pentru a tr?i în carnalitate, cu un fel de via?? lumesc ?i diavolesc îns? Domnul Isus chiar acest lucru îl acuz? la cei care se vor prezenta în ziua judec??ii ?i le spune, spre stupoarea lor, dep?rta?i-v? de la Mine voi to?i care lucra?i f?r?delege (Matei 7:23)

3. Recunoa?terea vinov??iei presupune ?i con?tientizarea osândei ?i dreptei judec??i.

Când lucrarea lui Dumnezeu în via?a unui p?c?tos este autentic?, acesta izbucne?te în recunoa?terea verbal? a vinov??iei – o dodav? a zdrobirii inimii din cauza p?catelor comise ?i a necinstei aduse lui Dumnezeu.

Tâlharul are o teologie corect? – nu se vede mai presus nici pe sine dar nici pe altul în ce prive?te p?catul – el ?tie c? tot p?catul este împotriva lui Dumnezeu ?i c? osânda pentru el este moartea.

Noi obi?nuim s? grad?m p?catele îns? când Dumnezeu creaz? team? de El în noi, ne aduce în starea în care vedem c? avem cu to?ii aceea?i osând? indiferent de forma pe care p?catele noastre o iau.

sursa, trezirespirituala.wordpress.com

Pentru ce m-ai părăsit, Doamne?


A?a-i c? ai auzit ?i tu oameni spunând c? Dumnezeu nu exist?? ?i nu pentru c? ar fi atei, ci pentru c? la un moment dat din via?a lor, când ar fi avut mai mare nevoie de El, s-a f?cut nev?zut. De fapt nu au primit r?spunsul a?teptat. Sau nu au primit nici un r?spuns. Sau poate c? nu ai auzit asta la al?ii ci este povestea ta.

Îmi aduc aminte de o superb? carte din literatura cre?tin?- „Când cerul tace!”, în care am g?sit prima dat? exprimat? aceast? situa?ie. Aceea c? atunci când î?i merg toate bine, este ?i El prezent la veselie, dar când vine CRIZA, de orice fel ar fi ea, te îndrep?i spre El ?i nu g?se?ti decât o u?? închis? ?i z?vorât?, înconjurat? de t?cere. Este o situa?ie tragic? dar ?i adev?rat?.

Ce a? putea eu s? spun? Chiar nimic. Dar este Cineva care a experimentat din greu aceast? situa?ie, ?i de aceasta ne aducem aminte în aceste zile.

Ai fost poate într-o situa?ie disperat?, sau ai v?zut pe altul ?i ai plâns doar împreun? cu el, dar s? fi v?zut scena din Ghetsimani…! Poate tu crezi c? ai cunoscut nivele superioare ale suferin?ei, ?i a?a o fi, dar s? fi v?zut acolo agonie. Cine ?tie dac? nu este bine c? ucenicii au adormit. Cum ar fi rezistat ei s? aud? strig?tul disperat al Mântuitorului când L-a întrebat pe Tat?l de ce L-a p?r?sit?

Este extraordinar? crea?ia lui Dumnezeu ?i anume Biserica. S? faci parte dintr-o familie în care s? te po?i sprijinii pe altul, sau s? sprijine?ti la rândul t?u, este ceva divin, dar în anumite situa?ii e?ti tot numai tu ?i u?a trântit? în fa??… ?i în rest lini?te. O lini?te care url?.

Unde era Dumnezeu când Fiul S?u agoniza în trupul uman? Am o b?nuial?. Mi-l imaginez stând de cealalt? parte a por?ii ferecate, îngenuncheat ?i plângând… ?i în continuare t?când. La cea mai mic? distan?? posibil? în care s? poat? r?mâne în continuare ascuns. Pân? la o vreme. Doar de El stabilit? ?i ?tiut?.

Ce s-a întâmplat când Dumnezeu a ie?it din acea t?cere? A luat na?tere de fapt minunea pe care noi o numim Biseric?. Poate când te ui?i la Ea, te gânde?ti c? nu e mare realizare. E totu?i vorba de Biserica pe care o vede El. ?tii tu, curat?, f?r? pat?… prosl?vit?.

Oare ce va lua na?tere când Dumnezeu va ie?i din t?cerea care te înconjoar? pe tine…?

Scris de Emi Ciupe- Hunedoara
Hunedoara Evanghelica