Cum pot să mă rog astfel încât Dumnezeu să îmi răspundă pozitiv?


R?spuns: De ce sa ne rug?m? De ce s? ne mai rug?m când Dumnezeu de?ine deja controlul absolut al tuturor lucrurilor? rãspuns rugãciune când Dumnezeu ?tie deja ce urmeaz? s? Îi cerem?

(1) Rug?ciunea este modalitate prin care Îl slujim pe Dumnezeu (Luca 2:36-38). Ne rug?m pentru c? Dumnezeu ne porunce?te s? ne rug?m (Filipeni 4:6-7).

(2) Rug?ciunea este exemplificat? de Domnul Hristos ?i de biserica primar? ca fiind o practic? (Marcu 1:35; Faptele Apostolilor 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3). Dac? Iisus a înv??at c? merit? s? ne rug?m, noi trebuie s? facem asta.

(3) Dumnezeu a f?cut rug?ciunea ca modalitatea de a ob?ine solu?iile ?i rezolv?rile Sale atunci când ne afl?m într-o sumedenie de situa?ii, precum:

a) Preg?tirea pentru luarea unor decizii importante (Luca 6:12-13)
b) Dep??irea barierelor celui r?u în vie?ile noastre (Matei 17:14-21)
c) Strângerea lucr?torilor pentru seceri?ul spiritual (Luca 10:2)
d) Ob?inerea t?riei de a dep??i ispitele (Matei 26:41)
e) Ca modalitate de a îi înt?ri ?i încuraja spiritual pe al?ii (Efeseni 6:18-19)

(4) Avem promisiunea lui Dumnezeu c? rug?ciunile noastre nu sunt în van, chiar dac? nu vom primi exact ceea ce am cerut (Matei 6:6; Romani 8:26-27).

(5) El a promis c? atunci când Îi cerem lucrurile care sunt în acord cu voia Lui, ne va da ceea ce Îi cerem (1 Ioan 5:14-15).

Uneori El întârzie r?spunsurile Sale conform cu în?elepciunea Sa ?i în beneficiul nostru. În aceste situa?ii, nou? ni se cere s? fim supu?i ?i st?ruitori în rug?ciune (Matei 7:7; Luca 18:1-8). Nu trebuie s? vedem rug?ciunea ca pe modalitatea noastr? de a-L determina pe Dumnezeu s? ne ajute s? ne punem în aplicare planurile noastre pe p?mânt, ci mai degrab? ca modalitatea de a vedea pus în aplicare planul Lui cu privire la noi. ?i asta pentru c? în?elepciunea lui Dumnezeu o dep??e?te cu mult pe cea a noastr?.

În situa?iile în care nu ?tim în mod specific care este voia lui Dumnezeu, rug?ciunea este o modalitate de a o discerne, de a o afla. Dac? Petru nu I-ar fi cerut lui Iisus s? îl cheme s? coboare din barc? ?i s? mearg? pe ape, el ar fi pierdut acea oportunitate (Matei 14:28-29). Dac? femeria care avea fiica influen?at? demonic nu s-ar fi rugat de Hristos, fiica sa nu s-ar fi îns?n?to?it (Marcu 7:26-30). Dac? orbul din Ierihon nu L-ar fi strigat pe Hristos, ar fi r?mas orb în continuare (Luca 18:35-43). Dumnezeu a spus c? adesea mergem în via?? prin lipsuri pentru c? nu cerem (Iacov 4:2). Într-un fel, rug?ciunea este asem?n?toare cu r?spândirea Evangheliei printre oameni. Nu ?tim cine va r?spunde la mesajul Evangheliei pân? nu o prezent?m. Tot a?a este ?i cu rug?ciunea: nu vom vedea niciodat? rug?ciunile c?p?tând r?spuns pân? nu ne vom ruga.

Lipsa rug?ciunii demonstreaz? lipsa credin?ei ?i încrederii în Cuvântul lui Dumnezeu. Ne rug?m pentru a demonstra c? ne încredem în Dumnezeu, c? El va împlini ceea ce promite în Cuvântul S?u ?i c? ne va binecuvânta mai mult decât noi am putea cere sau chiar spera (Efeseni 3:20). Rug?ciunea este principala noastr? modalitate de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând în vie?ile altora. Deoarece rug?ciunea este modalitatea de a ne conecta la puterea lui Dumnezeu, ea este ?i modalitatea de a învinge pe cel r?u ?i armatele sale (Satan ?i îngerii s?i), altfel am fi f?r? putere în a învinge de unii singuri. Prin urmare, fie ca Dumnezeu s? ne g?seasc? adesea înaintea tronului S?u, pentru c? avem un Mare Preot în ceruri care se identific? cu noi în toate lucrurile prin care trecem noi (Evrei 4:15-16). Avem promisiunea lui Dumnezeu c? rug?ciunea fierbinte a celui neprih?nit face mult (Iacov 5:16-18). Fie ca Dumnezeu s? Î?i glorifice Numele în vie?ile noastre pe m?sur? ce credem în El suficient ca s? venim înaintea Lui cât de des în rug?ciune.

Scris de Ciprian Luca

Ziua Naţională de Rugăciune pentru România – 28 februarie


Potrivit Bibliei, este bine ca în fiecare zi s? ne rug?m pentru ?ara noastr? dar, de asemenea, este valoric s? existe o zi special? în care credincio?ii, “în duh ?i adev?r”, s? aib? aceea?i rug? de mul?umire ?i mijlocire!

Duminica 28 februarie 2010 se celebreaz? Ziua Na?ional? de Rug?ciune pentru România.
Este al ?aselea an consecutiv când credincio?ii se unesc, fiecare în bisericile locale, cu un scop unic – apropierea de Dumnezeu în rug?ciune pentru binecuvantarea poporului roman, indiferent unde se afl?!

Tema :

”Ferice de poporul al c?rui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care ?i-l alege El de mostenire!” – Psalmul 33.12

Motive de rug?ciune :

? România s? devin? o ?ar? cre?tin?, nu doar s? se declare
? România s? Il recunoasc? pe Isus Hristos ca Domn ?i Mântuitor personal
? Pre?edintele ??rii – s? fie ?i un om al lui Dumnezeu
? Guvernul – s? fie o institu?ie care s? se bazeze pe Biblie în luare deciziilor
? În Parlament, Adev?rul ?i Dreptatea s? se disting? zilnic
? Prefecturile ??rii s? orânduiasc? lucrurile conform Bibliei
? Prim?riile s? fie locuri în care Dumnzeu s? nu fie f?cut de ru?ine
? Pastorii, preo?ii, prezbiterii ?i al?i slujitori s? fie oameni c?l?uzi?i de Dumnezeu
? Bisericile s? traiasc? în Adev?rul Bibliei
? S? ne marturisim pacatele personale
? S? marturisim p?catele na?iunii ?i s? cerem Vindecare
? România s? aib? o pres? curat?
? Înv???mântul s? fie la înal?imea cuvenit?
? Economia ??rii s? fie în cre?tere, bazat? si pe morala cre?tin?
? Copiii României înseamn? na?iunea de mâine. ?i ei au nevoie de Binecuvântarea lui Dumnzeu

Imagina?i-v? o Românie aparte în care în cel pu?in 1000 de biserici, de diminea?? ?i la l?sarea serii, credincio?ii înal?? cu putere rug?ciunea : Doamne, binecuvinteaz? România ! Anul acesta ne-am rugat si ne vom mai ruga în mod special pentru situa?ia economic? ?i spiritual? a României.

Organizatori si parteneri :
? Bisericata.com

? Bisericile Evanghelice din Romania
? Centrul Art? pentru Via??
? Farul Cre?tin
? Credo TV
? Radio Vocea Evangheliei
? Radiofiladelfia.ro
? Resursecrestine.ro
? Tanarcrestin.ro
? Stiricrestine.ro
? Al?i parteneri media din str?inatate

Bisericata.com – impreuna ne rugam pentru Romania

Ma mai aude El?


Dupa o discutie cu mai multi prieteni, am vazut sau mai bine zis am observat ca multi cred ca nu are rost sa se roage, pentru ca Dumnezeu nu ii asculta, pentru simplul motiv ca nu le-a raspuns la anumite lucruri pe care ei le vor. Si asa in cele din urma m-am decis sa vorbesc sau sa incerc sa raspund la intrebarea: ,,Ma mai aude El?”

Poate si tu de multe ori iti pui intrebarea: ,,Ma mai aude El?” ,ceea ce te face sa intrebi asta este probabil o situatie sau o problema in care ai cerut ceva. Sti chiar daca nu ai primit ceea ce vroiai sau ce-ai cerut, El te-a auzit. Nu ti-a dat ceea ce ai vrut tu pentru ca poate nu era necesar ceea ce-ai cerut tu, iti era de ajuns ce aveai si nu iti mai trebuie neaparat sau pur si simplu nu este in planul Lui pentru tine. Stiu ca sunt momente in viata cand nu te mai simti ascultat, dar defapt si atunci El te asculta cu drag.

Din proprie experienta va spun ca ne asculta, daca nu ma crezi pune-L la incercare si vei vedea ce minunat lucreaza El. Crede-ma El aude strigatul tau, El iti raspunde drumul de-i greu, cand pleci sau vi tu te poti simti ocrotit de Dumnezeul tau Iubit. E prea bine sa sti ca e cineva pentru tine si te asculta indiferent de zi sau noapte, de ora sau altceva. Si e minunat sa sti ca Cineva se ingrijeste de tine mereu. Cand exista nopti de suferinta El e acolo langa tine si nu te lasa singur, vrea sa iti stearga fiecare lacrima care iti umbreste zambetul. Nimeni nu te poate lua din palma Sa, fiindca tu esti copilul Sau si nimeni nu poate lua copii unui tata. Dumnezeu este ca un parinte: nu tot timpu ii da sau ii ia ceea ce doreste copilului, ii ia doar daca considera ca are nevoie neaparat sau ca nu poate trai fara acel ceva. Mie personal imi place sa spun ca numarul de telefon al lui Dumnezeu este…

Continua pe Crestin Total

Tu poti sa daruiesti? – Rugaciune – foarte important!


IMPORTANT Melita Taban, una din colegele mele de facultate, are nevoie de ajutor. Marti a fost programata pentru o operatie la inima si la ficat. Are nevoie disperata de sange. Cei care vor sa doneze sunt rugati sa mearga la Spitalul Fundeni. Cei care nu se afla in Bucuresti si nu numai pot sa ajute cu o ruga.

Domnul sa fie cu ea si cu noi GBU

Alexandra Seba, messenger

S-a intamplat o minune!


`Hi, astazi sa intamplat o minune stiti ca vam spus de tatal meu astazi la deconectat de la aparate si este destul de bine ,,doctorul a spus astazi ca ASTA II O MINUNE
Multumesc domnului si voua (celor din reteau bisericata.com) pentru rugaciuni si pentru toti care au facut rugaciuni. Dumnezeu a ascultat fiecare rugaciune.`

De la Marc Adrian – bisericata.messenger

Va multumesc tuturor celor care s-au rugat pentru el. In mod special pentru cei din reteaua bisericata.com de pe yahoo. messenger

Cu stima si respect,
Cosmin Pascu