Propaganda grupurilor homosexuale


Omul modern este constient de propaganda grupurilor homosexuale existente in societatea postmoderna. Intr-o lume in care pluralismul si postmodernismul ne-au robit de adevaruriile absolute si de principiile Biblice (ce pasesc dincolo de intentiile personale) este important sa ne intoarcem priviriea spre Scriptura pentru a invata ceea ce Dumnezeu doreste sa ne comunice prin apostolul Pavel in ceea ce priveste identitatea sexuala a lumii in care am fost chemati sa traim pentru Cristos.

In Romani 1: 26-29 Pavel scrie urmatoarele: „Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lasat in voia unor patimi scarboase; caci femeile lor au schimbat intrebuintarea fireasca a lor intr-una care este impotriva firii; tot astfel si barbatii, au parasit intrebuintarea fireasc? a femeii, s-au aprins in poftele lor unii pentru altii, au savarsit parte barbateasca cu parte barbateasca lucruri scarboase, si au primit in ei insisi plata cuvenita pentru ratacirea lor. Fiindca n-au cautat sa pastreze pe Dumnezeu in cunostinta lor, Dumnezeu i-a lasat in voia mintii lor blestemate, ca sa faca lucruri neingaduite.” Romani 1:26-29

1. O schimbare a identitatii originale

In versetele 26-27 observam ca atat femeile cat si barbatii sunt motivati de propriile intentii de a-si schimba indentitatea sexuala in schimbul unui conflict cu planul original al Creatorului. Pentru Pavel, o astfel de actiune este de neinchipuit, considerand contextul acestor activitati ca a fiind o caracteristica ce nu face parte din planul cosmic creat de Dumnezeu. Faptul ca versetul 26 incepe cu o actiune din partea lui Dumnezeu ne ajuta sa intelegem ca Dumnezeu este este de acrod cu o astfel de identitate. Fiind constient ca in 2010 discutam enorm de mult de egalitate si confromism, este necesar sa ne aducem aminte ca inaintea lui Dumnezeu orice act sexual imoral este asociat cu placerile omului senzational.

2. Schimbarile identitatii sexuale si placeri personale

Cuvantului lui Dumnezeu ofera omului posibilitatea de cunoaste planul si scopul lui Dumnezeu. In cadrul subiectului dezbatut in acest articol, observam ca identitatea originala (creata de Dumnezeu) este schimbata sau modificata de bazele subiective ale omului, care fiind constinent de aceasta realitate, a ales sa se departeze de invataturile Biblice ale Cuvantului lui Dumnezeu. Ca si rezultat, nu este surprinzator sa observam – in versetul 27- ca astfel de oameni „s-au aprins in poftele lor unii pentru altii, au savarsit parte barbateasca cu parte barbateasca lucruri scarboase …”. In schimbul standardelor asezate de Dumnezeu, omul isi formeza o platforma cu ajutorul careia sa-si satisfaca propriile placeri.

A sustine ca anumite persoane s-au nascut `gay` poate fi un aspect exceptional insa asta nu inseamna ca afrimatia acestora este credibila sau corecta inaintea lui Dumnezeu. Identitatea sexuala a omului nu este determinata de o structura a DNA-ului uman (sau mai bine spus de genetica umana) si nici de idea ca omul a fost creat de Dumnezeu sa fie `gay` sau `lesbian`. Dumnezeu nu se contrazice in obiectivul creatiei Sale! Dimpotriva, Dumnezeu ne-a comunicat foarte clar ca El a creat femeia si barbatul, oferandu-le o identitate sexuala distincta si ne-schimbatoare (Geneza 2). Faptul ca omul alaege sa-si schimbe identiatea sexuala nu inseamna ca Dumnezeu si-a schimat pozitia Sa (fata de aceasta modificare), ci mai degraba, omul este cel care s-a departat de pozitie originala. In aceasta situatie, subiectivismul moral ne indreapta privirea spre un act imoral si bizar (Lucuri scarboase sunt practicate in jurul celor care au ales sa respinga identitatea originala creata de Dumnezeu). Desigur, o astfel de identitate imorala nu este promovata de Dumnezeu. Pavel doreste sa intelegem acest aspect cu maxima seriozitate.

3. Deciziile imorale duc la ratacirea celor care traiesc in imoralitate

Sunt constient ca pentru cei care sunt practicantii si adeptii actelor sexuale imorale (homosexualitate) nu vor fi de acord cu aceste puncte de vedere. Totusi, este necesar sa intelegem ca in Romani 1, Pavel doreste sa realizam gravitatea acestui stil de viata imoral, si asta datorita faptului ca astfel de oameni se ratacesc in propria identitate. In loc de a se aparopria de Dumnezeu (care este sfant si pur) acestia se departeaza de El prin faptul ca se aproprie de iad. In alte cuvinte, faptele acestora va conduce astfel de persoane la moarte, deoarece o astfel de viata nu este acceptata sau promovata de Dumnezeu. Dumnezeu nu iubeste pe oameni care resping Cuvantul Sau. Dumnezeu nu este alaturi de cei care nu se supun autoritatii Sale (Cuvantului Sau). Astfel de oameni sunt in conflict cu Dumnezeu nu pentru ca Dumnezeu doreste sa fie in conflict cu acestia. Dimpotriva, acestia au ales sa se impotriveasca fata de Cuvantul lui Dumnezeu. Raspunsul final pentru cei care resping Cuvantului lui Dumnezeu „si-au primit in ei insisi plata cuvenita pentru ratacirea lor. Fiindca n-au cautat sa pastreze pe Dumnezeu in cunostinta lor, Dumnezeu i-a lasat in voia mintii lor blestemate, ca sa faca lucruri neingaduite”.

4. Dumnezeu si Cuvantul Sau este ignorat

Este cu adevarat suprinzator sa observam in Romani 1:28, cum Dumnezeu ii lasa pe acestia se se adanceasca in propria exterminare. „Fiindca n-au cautat sa pastreze pe Dumnezeu in cunostinta lor, Dumnezeu i-a lasat in voia mintii lor blestemate, ca sa faca lucruri neingaduite”. Rezultatul neascultarii Cuvantului lui Dumnezeu si neglijenta (sau ignoranta) de a fi responsabili fata de Dumnezeu (prin a-L pastra in centrul vietii lor) este sine un act decisiv. Observati ca Dumnezeu le ofera (celor care practica acte indecente) oportunitatea de a se indeparta de imoralitate. Totusi, in ciuda acestei realitati, adeptii sau activistii societatii homosexuale trebuie sa rescunoasca ca ei insusi sunt responsabil pentru propria pierzare. Totodata, acestia trebuia sa recunoasca ca atitudinea lor este blestemata datorita deciziilor efectuate in contextul lucrurilor neingaduite. In Romani 1:26-29, Pavel ne ajuta sa intelegem ca omul este judecat pe baza propriilor actiuni. Dumnezeu respecta deciza acestra, iar ei la randul lor, sunt provocati sa respecte decizia lui Dumnezeu (ie ei sunt condamnati la moarte).

Scris de Cosmin Pascu

Informatorii de alaltăieri (nazişti) şi de ieri (comunişti)


Cei care au citit note informative din dosarele de urm?rire ale Securit??ii ?tiu cât de agrama?i sunt îndeob?te informatorii sau membrii aparatului de represiune. S-ar putea afirma, strict dup? acest criteriu, c? umanioarele nu prea fac cas? bun? cu dezumanizarea. Dar s? nu ne îmb?t?m cu ap? umanist?: printre informatorii care au sus?inut regimul represiv în România s-au num?rat destui intelectuali rasa?i, de forma?ie umanist? (vezi cazul lui A. Marino, care a turnat cu spor timp de 20 de ani). Dovada c? erudi?ia ?i cultura nu mântuie (dup? cum nici ignoran?a nu e mare atu salvator).

Citind ieri din volumul 16 al seriei Dietrich Bonhoeffer Works, am dat peste un raport f?cut de biroul regional al Securit??ii germane din Königsberg (Prusia) ?i trimis Biroului Central al Securit??ii Reichului (care l-a primit pe 20 iulie 1940).

Pe scurt spus, întâlnirile studen?e?ti la care participa Bonhoeffer sunt „turnate” ca la carte de un informator din interiorul acestui grup – Heinz Bracks. Fiind preveni?i cu privire la aceast? întâlnire, câ?iva agen?i ai poli?iei au intervenit pentru a-i împr??tia pe cei aduna?i la retreat-ul programat pentru zilele de 13 ?i 14 iulie 1940.

Potrivit raportului trimis, unul dintre participan?i a fost pastorul Bonhöffer (sic!) al c?rui nume apare scris în acest fel peste tot în text. N-ar fi asta singura gre?eal?, dac? îl punem la socoteal? ?i pe arhiepiscopul de Centerbury (sic!), men?ionat ?i el în acela?i document.

Raportul maiorului Gritschke este urmat de dou? note informative ale agentului Heinz Bracks, folosit de SS ca surs? cu privire la desf??urarea întâlnirii studen?e?ti.

Unul dintre subiectele discutate de Bonhoeffer a fost statutul prizonierilor polonezi. Foarte interesant, pastorul luteran critica nu doar atitudinea statului german fa?? de ace?tia, ci ?i convingerile naziste cu privire la munc?. Potrivit lui Bonhoeffer, munca este o necesitate, deci ea nu trebuie transformat? într-o virtute (cum vor autorit??ile). Tinerii trebuie s? fie con?tientiza?i c? nu munca, ci credin?a în Hristos este cea care îi face fiin?e umane complete. Biserica M?rturisitoare, spunea Bonhoeffer, trebuie s? se asigure c? statul îi las? individului suficient timp liber pentru ca el s?-?i poat? tr?i convingerile cre?tine. (V? aduce?i aminte de politica statului comunist, în aceast? privin???)

A doua zi a întâlnirii este ?i ea „raportat?” în detaliu. Întâlnirea a fost întrerupt? de apari?ia unor membri Gestapo, care i-au interogat pe participan?i. Dup? încheierea formalit??ilor, cei ancheta?i au fost liberi s? plece ?i au mers la conacul unui baron din Kuggen, unde Bonhoeffer a ?inut un studiu despre moarte din perspectiv? biblic?. Fiindc? i se interzisese s? mai ?in? prelegeri (chiar ?i în spa?iul privat), avocatul Bunke (prezent la întâlnire) a propus ca prezentarea s? aib? loc sub forma unei conversa?ii. Din discu?ii a rezultat c? perspectiva nazist? despre moarte ca m?re?ie eroic? este fals?. Potrivit concep?iei cre?tine, moartea este du?manul omului.

Continua pe blogul lui Emanuel Contac

Iti place sa citesti? Descarca gratuit cartile lui D. A. Carson


Descarca cartile scrise de Don Carson doar pe bisericata.com

 • Letters Along the Way: A Novel of the Christian Life (Crossway, 1993)
 • Holy Sonnets of the Twentieth Century (Baker, 1994)
 • For the Love of God: A Daily Companion for Discovering the Riches of God’s Word, Vol. 1. (Crossway,1998)
 • For the Love of God: A Daily Companion for Discovering the Riches of God’s Word, Vol. 2. (Crossway,1999)
 • The Difficult Doctrine of the Love of God (Crossway,2000)
 • Love in Hard Places (Crossway,2002)
 • Memoirs of an Ordinary Pastor: The Life and Reflections of Tom Carson (Crossway,2008)
 • Cum pot să mă rog astfel încât Dumnezeu să îmi răspundă pozitiv?


  R?spuns: De ce sa ne rug?m? De ce s? ne mai rug?m când Dumnezeu de?ine deja controlul absolut al tuturor lucrurilor? rãspuns rugãciune când Dumnezeu ?tie deja ce urmeaz? s? Îi cerem?

  (1) Rug?ciunea este modalitate prin care Îl slujim pe Dumnezeu (Luca 2:36-38). Ne rug?m pentru c? Dumnezeu ne porunce?te s? ne rug?m (Filipeni 4:6-7).

  (2) Rug?ciunea este exemplificat? de Domnul Hristos ?i de biserica primar? ca fiind o practic? (Marcu 1:35; Faptele Apostolilor 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3). Dac? Iisus a înv??at c? merit? s? ne rug?m, noi trebuie s? facem asta.

  (3) Dumnezeu a f?cut rug?ciunea ca modalitatea de a ob?ine solu?iile ?i rezolv?rile Sale atunci când ne afl?m într-o sumedenie de situa?ii, precum:

  a) Preg?tirea pentru luarea unor decizii importante (Luca 6:12-13)
  b) Dep??irea barierelor celui r?u în vie?ile noastre (Matei 17:14-21)
  c) Strângerea lucr?torilor pentru seceri?ul spiritual (Luca 10:2)
  d) Ob?inerea t?riei de a dep??i ispitele (Matei 26:41)
  e) Ca modalitate de a îi înt?ri ?i încuraja spiritual pe al?ii (Efeseni 6:18-19)

  (4) Avem promisiunea lui Dumnezeu c? rug?ciunile noastre nu sunt în van, chiar dac? nu vom primi exact ceea ce am cerut (Matei 6:6; Romani 8:26-27).

  (5) El a promis c? atunci când Îi cerem lucrurile care sunt în acord cu voia Lui, ne va da ceea ce Îi cerem (1 Ioan 5:14-15).

  Uneori El întârzie r?spunsurile Sale conform cu în?elepciunea Sa ?i în beneficiul nostru. În aceste situa?ii, nou? ni se cere s? fim supu?i ?i st?ruitori în rug?ciune (Matei 7:7; Luca 18:1-8). Nu trebuie s? vedem rug?ciunea ca pe modalitatea noastr? de a-L determina pe Dumnezeu s? ne ajute s? ne punem în aplicare planurile noastre pe p?mânt, ci mai degrab? ca modalitatea de a vedea pus în aplicare planul Lui cu privire la noi. ?i asta pentru c? în?elepciunea lui Dumnezeu o dep??e?te cu mult pe cea a noastr?.

  În situa?iile în care nu ?tim în mod specific care este voia lui Dumnezeu, rug?ciunea este o modalitate de a o discerne, de a o afla. Dac? Petru nu I-ar fi cerut lui Iisus s? îl cheme s? coboare din barc? ?i s? mearg? pe ape, el ar fi pierdut acea oportunitate (Matei 14:28-29). Dac? femeria care avea fiica influen?at? demonic nu s-ar fi rugat de Hristos, fiica sa nu s-ar fi îns?n?to?it (Marcu 7:26-30). Dac? orbul din Ierihon nu L-ar fi strigat pe Hristos, ar fi r?mas orb în continuare (Luca 18:35-43). Dumnezeu a spus c? adesea mergem în via?? prin lipsuri pentru c? nu cerem (Iacov 4:2). Într-un fel, rug?ciunea este asem?n?toare cu r?spândirea Evangheliei printre oameni. Nu ?tim cine va r?spunde la mesajul Evangheliei pân? nu o prezent?m. Tot a?a este ?i cu rug?ciunea: nu vom vedea niciodat? rug?ciunile c?p?tând r?spuns pân? nu ne vom ruga.

  Lipsa rug?ciunii demonstreaz? lipsa credin?ei ?i încrederii în Cuvântul lui Dumnezeu. Ne rug?m pentru a demonstra c? ne încredem în Dumnezeu, c? El va împlini ceea ce promite în Cuvântul S?u ?i c? ne va binecuvânta mai mult decât noi am putea cere sau chiar spera (Efeseni 3:20). Rug?ciunea este principala noastr? modalitate de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând în vie?ile altora. Deoarece rug?ciunea este modalitatea de a ne conecta la puterea lui Dumnezeu, ea este ?i modalitatea de a învinge pe cel r?u ?i armatele sale (Satan ?i îngerii s?i), altfel am fi f?r? putere în a învinge de unii singuri. Prin urmare, fie ca Dumnezeu s? ne g?seasc? adesea înaintea tronului S?u, pentru c? avem un Mare Preot în ceruri care se identific? cu noi în toate lucrurile prin care trecem noi (Evrei 4:15-16). Avem promisiunea lui Dumnezeu c? rug?ciunea fierbinte a celui neprih?nit face mult (Iacov 5:16-18). Fie ca Dumnezeu s? Î?i glorifice Numele în vie?ile noastre pe m?sur? ce credem în El suficient ca s? venim înaintea Lui cât de des în rug?ciune.

  Scris de Ciprian Luca

  “Aţi făcut din Evanghelia Mea o meserie” meditatie de Niculae Moldoveanu


  Azi marea majoritate a predicatorilor se dau rotunzi cu experientele lor cu Niculita Moldoveanu, cu vizitele facute la dansul, cu valorile si principiile primite din partea slujitorului lui Dumnezeu, dar putini dintre ei mai si doresc sa plateasca pretul de a le aplica la inima lor“.
  Tantar Ioan Alexandru

  „Atunci le voi spune curat: „Niciodat? nu v-om cunoscut dep?rta?i v? de la Mine, voi to?i care lucrati faradelege”.

  Cît de perfect ar fi omul, cît de adâncit ar fi în cunoa?tere ?i cât de în?elept ar fî, tot în parte cunoa?te; ?i de aceea, poate fi în?elat. Numai Domnul cunoa?te des?vâr?it ?i El nu poate fi în?elat de nimeni. ?i le va spune curat, în ziua judec??ii, celor care au spus numai cu gura: „Doamne, Doamne” dar inima le-a fost departe de realitatea vie?ii de credin?? ?i sfin?enie: „Niciodat? nu v-am cunoscut”

  Nu v-am cunoscut ca f?pturi n?scute din nou, ci ca fiin?e vechi, n?scute în p?cat. Nu v-am cunoscut ca slujitori ai Mei. De?i a?i venit în Numele Meu, voi v-a?i slujit vou?, eului vostru care umbia dup? m?rire. A?a v-am cunoscut.
  Nu v-am cunoscut ca oameni smeri?i, ci ca oameni mîndri. Nu v-am cunoscut ca oameni sfin?i ?i evlavio?i ci ca oameni care a?i iubit p?catul ?i f???rnicia. Nu v-am cunoscut ca tr?itori ai vie?ii Mele, ci ca unii care v-a?i însu?it cu mintea înv???turile Mele ?i a?i c?utat s? profita?i de pe urma lor.

  A?i f?cut din Evanghelia Mea o meserie ?i un mijloc de exploatare a oamenilor ne?tiutori. Nu v-am cunoscut ca purt?tori ai crucii, ci ca unii care a?i fugit de ea tot timpul, chiar dac? cu gura o predica?i ?i o cânta?i. Nu v-am cunoscut ca oi ale mele, ci ca ni?te lupi r?pitori, îmbr?ca?i doar în piele de oaie. A?a v-am cunoscut – ?i nu M-am în?elat în cunoa?terea Mea. Voi a?i crezut c? Eu nu cunosc, dar v-a?i în?elat amarnic. A?i lucrat tot timpul f?r?delege. Eu v-am dat Legea Mea ?i calea Mea care sigur v? ducea la o via?? fericit? ?i duhovniceasc?. Voi a?i c?utat o cale a voastr? ?i tot timpul a?i fost neferici?i în inima voastr?, tot timpul a?i fost f?r? pace ?i bucurie în Duhul Sfânt, tot timpul a?i c?utat s? p?re?i c? ave?i ceva din harul Meu, dar în realitate n-a?i avut nimic. V-a?i în?elat voi ?i a?i în?elat ?i pe al?ii.

  Continua aici