Filmul Avatar a făcut prima victimă în România


Mama unei tinere în vârst? de 24 de ani, recent desp?r?it? de iubitul ei, sus?ine c? fiica ei s-a sinucis dup? ce a v?zut filmul “Avatar”.

Ioana Alexandra Petrica, fiica inspectorului sef adjunct pe Rela?ii de Munc? de la Inspectoratul Teritorial de Munc? Constan?a, Maria Petrica era student? la Facultatea de Medicin? Veterinar? din Cluj ?i, aparent o tân?r? f?r? nici o grij?.

Potrivit ziarului Adev?rul de Sear? Constan?a, mama tinerei sus?ine c? aceasta s-a sinucis dup? ce a v?zut produc?ia 3D “Avatar”, film care i-a alimentat depresia prin care trecea în urma desp?r?irii de prietenul ei.

Produc?ia lui James Cameron a creat controverse înc? din primele ore de la premier?, iar comentariile pro ?i contra au început s? apar?. Toat? lumea a recunoscut c? este o adev?rat? capodoper?, iar încas?rile au demonstrat-o, dar au exista ?i voci care sus?ineau c? filmul poate crea depresie în rândul tinerilor.

“Seara am fost la film, iar diminea?a când m-am trezit, lumea era atât de gri”, spune un tân?r american, în vârst? de 17 ani.

Psihologii sunt primii care au reac?ionat negativ ?i carei-au îndemnat pe tineri s? nu se duc? s? vad? filmul lui Cameron. O parte dintre ei sus?in c? lumea magic? pe care o prezint? ?i modul în care sunt înf??i?ate personajele o s?-i fac? pe tineri s? devin? depresivi ?i lipsi?i de optimism.

Presa american? a speculat imediat declara?iile acestora, iar teoriile potrivit c?rora vizionarea filmului poate aduce pe cineva în pragul sinuciderii nu au întârziat s? apar?. Mai mul?i speciali?ti sus?in c? imposibilitatea vizit?rii planetei Pandora este primul factor care induce depresia ?i chiar apari?ia gândurilor sinuciga?e în rândul adolescen?ilor.

Tinerii nu au gânduri sinuciga?e pentru c? au v?zut Avatar, ci pentru c? au în?eles cât de imperfect? este lumea în care tr?iesc.

Medicul psiholog, Cristian Andrei spune c? a v?zut controversatul film ?i c? în nici un caz, produc?ia lui James Cameron nu ar duce la depresie sau la gânduri sinuciga?e. Mai mult, spune c? o persoan? s?n?toas? nu ar apela la o asemenea m?sur?.

“Este aberant s? vrei s? te sinucizi pentru c? nu po?i ajunge pe Planeta Pandora. Nu exist? a?a ceva. Depresia pe care o manifest? o parte din cei care au v?zut filmul vine de la con?tientizarea imperfec?iunilor din lumea în care tr?iesc. O persoan? s?n?toas? nu s-ar sinucide dup? vizionarea filmului, e clar c? cei care au f?cut acest gest aveau multe alte probleme”, a spus psihologul Cristian Andrei, pentru REALITATEA.NET

Continua pe realitatea.net

O schimbare posibila doar cu Dumnezeu


Vorbeam despre o schimbare care o observ în cei care ma înconjoar?, de care sunt tot mai con?tient, ?i îmi dau seama c? ace?ti oameni au reusit s? realizeze ceea ce ?i eu am început. Au reu?it s? î?i descopere adev?ratele valori, motiva?iile corecte, au reu?it s? î?i schimbe paradigmele iar acum încep s? se focalizeze în direc?ia corect?. Asta e ceea ce ?i eu am început. Acum având în fa?a mea ata?ia oameni care au reu?it lucrul acesta, îmi dau seama c? Dumnezeu defapt dore?te s? m? încurajeze ?i îmi zice c? este posibil ca s? fii schimbat în toate domeniile, chiar ?i în cele mai profunde.

Biblia. În Biblie putem observa foarte mul?i oameni care s-au schimbat datarit? interven?iei lui Dumnezeu în via?a lor, c?rora El le-a ar?tat valorile corecte ?i ceea ce are cu adev?rat valoare, ceea ce merit? s? î?i capteze toata aten?ia, oameni care având aceste noi descoperiri ?i-au schimbat paradigmele. Pentru mine de multe ori ace?tia sunt oameni din domeniul trecutului ?i nu mai sunt motivat de exemplul lor. Dumnezeu în marea Lui bun?tate a rezolvat aceast? problem?. “Istoria nu s-a terminat cu ultimul verset din Biblie care vorbeste despre ace?ti oameni. Ea continu? ?i ast?zi, iar tu ?i eu suntem presonajele principale. Da, noi scriem noi file în aceast? istorie pe care Dumnezeu o cânt?re?te cu aten?ie. Prin bunatatea Lui, am al?turi de mine oameni care se schimb? ?i care prin via?a lor îmi zic c? este posibil s? m? schimb la 180 de grade.

Vreau s? aduc totu?i un exemplu din Biblie. Doi din ucenicii lui Isus: fii Tunetului, Iacov ?i Ioan. A fost o zi în care Isus a cautat un loc de gazduite într-un sat ?i nu a fost primit. Atunci ace?ti doi ucenici, plini de ur? îl întreb? dac? nu cumva dore?te ca s? cheme foc din cer ca s? nimiceasc? acel sat. Doi ucenici cu inima plin? de ur?, doi oameni despre care a? crede c? nu exist? vreo ?ans? de schimbare. Dar privind în Evanghelia lui Ioan vedem cum dintr-un fiu al tunetului Isus face un apostol al iubirii, dintr-un om plin de ur? face unul plin de dragoste. O adevarat? schimbare, una vizibil? de tot, o schimbare la 180 de grade. Vestea bun? este c? Isus este cel care lucreaz? schimbare ?i în via?a mea, ?i în via?a ta iar dac? El este acela care conduce toat? aceast? schimbare din mine sunt convins c? o va duce la bun sfar?it. Eu trebuie doar s? m? las lucrat de El. Isus este acela care îmi descoper? adev?ratele valori, adev?rata motiva?ie ?i tot EL îmi arat? care sunt adev?ratele paradigme prin care trebuie s? privesc via?a.

Acum dar, la final, v?zând c? Domnul Isus este cel care lucreaz? schimbare în mine, v?zând c? are un portofoliu atât de mare cu oameni pe care i-a schimbat, c?rora le-a dat valoare, c?rora le-a descoperi adev?ratul sens al vie?ii, nu pot face altceva decât s? m? las lucrat de mâna Lui.

Vor veni îns? al?ii care vor zice c? eu niciodat? nu voi putea s? m? schimb, c? ei m? cunosc, c? îmi cunosc felul de vietuire ?i pentru mine nu exist? ?anse de schimbare. Acum ?tiind c? nu eu lucrez schimbare în mine, ci El este acela care lucreaz? la via?a mea, ?i care îmi d? puterea s? m? schimb, nu mai plec urechea la ceea ce zic ceilal?i despre mine, nu m? mai las influen?at de ei în r?u. Ascult ce îmi spun ei, analizez, aduc înaintea lui Dumnezeu toate cuvintele care mi le-au rostit ?i m? rog ca dac? este adev?r în cuvintele lor, El s? m? schimbe în a?a fel încât s? îi fiu Lui pl?cut.

Ce pot zice altceva, chiar dac? de multe ori sunt descurajat c? parc? prea pu?in am realizat pân? acum, decât ceea ce a zis ?i apostolul Pavel: „Dac? Dumnezeu e pentru noi, cine va fi împotriva noastr??”. Plec cu acest gând pe campul de lupta în anul în care intram ?i voi inainta.., voi da tot ce am mai bun în mine, ?i nu renun?.

A?a s? ne ajute Dumnezeu.
Eduard Louis

România, locul trei în Europa, la numărul de avorturi


avort_1258061608România se afl? pe locul trei în Europa în ceea ce prive?te num?rul avorturilor, dup? Marea Britanie ?i Fran?a. Dac? în Marea Britanie num?rul întreruperilor de sarcin? a ajuns la 220.000 în anul 2007, ?ara noastr? a înregstrat 150.000 ?i a devansat ??ri ca Italia sau Spania unde num?rul avorturilor este în sc?dere.

Cele mai multe întreruperi de sarcin? în rândul adolescentelor de pân? la 20 de ani se înregistreaz? tot în Marea Britanie.

La nivel mondial, topul este condus de Rusia, Statele Unite ?i Japonia.

Sursa, Antena 3

Depresia duce la inflamarea inimii


depresia duceSistemul cardiovascular cel mai afectat de tulbur?rile psihice. Unu din patru români sufer? de depresie. Boala este un factor major de risc pentru bolile cardiace, al?turi de fumat, hipertensiune arterial? ?i de nivelul crescut al colesterolului.

Cele mai afectate de depresie sunt persoanele între 25 ?i 50 de ani, în special femeile, în procent de trei ori mai mare decât b?rba?ii. Pe lâng? efectele asupra inimii, boala poate duce la diabet zaharat, osteoporoz? ?i chiar la cancer, avertizeaz? speciali?tii. De asemenea, st?rile depresive predispun la accidente vasculare cerebrale ?i la Parkinson. În stadii avansate, se pot asocia cu tentative de suicid. Conform studiilor Organiza?iei Mondiale a S?n?t??ii, depresia este mai nociv? pentru s?n?tate decât angina, astmul, artrita sau diabetul.

Cre?te riscul de infarct

Studii recente au demonstrat c?, în depresie, sistemul imunitar secret? mai mul?i anticorpi de tipul interleukin? 6, asocia?i cu r?spunsul inflamator al organismului. În timp, aceast? protein? inflamatoare are efecte negative asupra sistemului cardiovascular ?i cre?te riscul de infarct miocardic.

În plus, stresul duce la eliberarea unui hormon numit cortizol, care afecteaz? ritmul cardiac, tensiunea arterial? ?i coagularea sângelui. Depresia afecteaz? sistemul cardiovascular atât în cazul persoanelor s?n?toase, cât ?i în cel al bolnavilor cronici. Femeile cu forme severe de depresie sunt expuse riscului de moarte cardiac? subit? ?i de afec?iuni coronariene, chiar în lipsa altor afec?iuni semnificative. De asemenea, depresia agraveaz? afec?iunile cardiovasculare cronice ?i prognosticul pacien?ilor care au suferit interven?ii chirurgicale pe cord.

Continua pe adevarul.ro

Bisericata.com – pasim dincolo de cuvinte…

25% din divorţuri au ca motiv violenţa în familie


divortPentru femeile victime ale violen?ei în familie divor?ul este ultima solu?ie. De?i ar trebui s? fie prima. Le e team? s? plece de lâng? agresorul lor, nu au bani pentru divor?, sunt amenin?ate c? le vor fi lua?i copiii. Avocatul Mihai Lungu, specializat în drept familial, explic? ce drepturi au femeile b?tute ?i ce demersuri legale pot întreprinde.

Jurnalul Na?ional: Care sunt demersurile legale pe care le poate face o femeie agresat? de so?ul ei împotriva acestuia?

Avocat Mihai Lungu: Exist? dou? tipuri de m?suri legale: unele reglementate de legisla?ia civil?, respectiv evacuarea din domiciliu a so?ului turbulent, ?i unele reglementate de legisla?ia penal? – plângere penal? pentru lovire (sau alt? infrac?iune, dup? caz), solicitarea lu?rii m?surii interzicerii întoarcerii în domiliciu a so?ului turbulent sau, dup? condamnare, se poate cere ?i luarea m?surii de siguran?? prev?zut? de art. 118 ind. (1) din Codul Penal. Din p?cate, nu pot s? v? spun ?i cât de des se aplic? acest articol al Codului Penal. Dar e bine de ?tiut c? m?sura interzicerii întoarcerii în locuin?? pe o perioad? de maximum doi ani presupune ca agresorul s? fi fost condamnat definitiv la o pedeaps? cu închisoarea de cel pu?in un an ?i ca victima s? solicite instan?ei aceast? m?sur?.

Pe ce durat? de timp se poate aplica m?sura evacu?rii din domiciliu a so?ului?

Evacuarea are ca baz? legal? art. 26 din Legea 217/2003 ?i art. 613, ind. (2) ?i art. 581 din Codul de Procedur? Civil? ?i se aplic? pân? la pronun?area irevocabil? a hot?rârii de divor?, prin care se va stabili cui se atribuie locuin?a.

Cât dureaz? ?i cât cost? un proces de divor??

Dac? apelezi la serviciile unui avocat, costul unui divor? variaz?, în func?ie de durat? ?i complexitate, de la 1.000 de lei pân? la 4.000-5.000 de lei. Pre?ul cre?te atunci când se face ?i partajul, care presupune expertize destul de costisitoare. O expertiz? de evaluare bunuri imobile, de pild?, poate dep??i 2.000 de lei. Iar??i, dac? exist? dezbateri aprinse cu privire la încredin?area minorilor, se ajunge la un proces dificil. Durata cea mai rezonabil? a unui divor? este de una-dou? luni, dac? so?ii se în?eleg. În caz de conflict de interese, procesul poate dura ?i doi-trei ani, cu apel ?i recurs.

Din experien?a dvs., cât de des e invocat? violen?a în familie ca motiv la divor??

În opinia mea, frecven?a violen?ei conjugale ca motiv de divor? este, în bun? m?sur?, influen?at? de nivelul de educa?ie al partenerilor. Clien?ii mei sunt oameni din clasa medie, educa?i ?i, în propor?ie de peste 90%, civiliza?i. A?adar, sub 10% din cazuri sunt influen?ate de violen?a în familie. Am observat îns?, din relat?rile unor colegi care preiau ?i clien?i cu o educa?ie precar?, c? rata violen?ei între so?i este undeva la 20%-25% din cazuri. În toate situa?iile, copiii sunt foarte afecta?i.

Atunci când violen?a în familie este men?ionat? ca motiv într-un proces de divor?, se autosesizeaz? instan?a sau reprezentantul Parchetului?

Instan?a nu se poate autosesiza, iar motivul este simplu: în procesele de divor?ul e o instan?? specializat? pe probleme de minori ?i familie. Cauzele penale sunt judecate de complete specializate în materia penal?. Conform legii îns?, Poli?ia sau Parchetul se pot autosesiza în cazurile violen?ei în familie, atunci când afl? despre ele, în orice mod, inclusiv din pres?.

Continua pe site-ul Jurnalului National