Cu ce ne încălţăm, până la urmă?


Imaginea panopliei spirituale din Ef 6.14-17 este una bine cunoscut? cititorilor Scripturii ?i mai cu seam? predicatorilor cre?tini. Obi?nuim s? z?bovim asupra fiec?rei piese, fie pentru a ne autoevalua echipamentul duhovnicesc, fie pentru a le explica, atunci când predic?m acest text. O citire atent? a textului grecesc, îns?, ne poate oferi câteva surprize exegetice. Trecând peste termenul “arm?tur?”, inadecvat pentru traducerea grecescului panopli,a, ?i peste ambiguitatea sensului lui ovsfu/j (tradus cu “mijloc”), ajungem în v. 15, tradus de Cornilescu astfel: “având picioarele înc?l?ate cu râvna Evangheliei p?cii” (kai. u`podhsa,menoi tou.j po,daj evn e`toimasi,a| tou/ euvaggeli,ou th/j eivrh,nhj). Problema acestei traduceri este c? în textul grecesc nu avem men?ionat? “râvna”, deoarece termenul etoimasia (tradus prin “râvn?”), înseamn? de fapt “preg?tire”, “starea de a fi gata” (engl. readinesspreparation).

Câteva traduceri engleze ?i franceze ne pot fi de ajutor pentru conturarea în?elesului. Traducerea NIV red? textul astfel: “and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace” (s.n.). În ESV îl g?sim tradus astfel: “and, as shoes for your feet put on the readiness given by the gospel of peace” (s.n.). De ce ales, totu?i, Cornilescu un termen care nu red? sensul original al textului? Traducerea francez? a lui Louis Segond, dup? câte se pare preferat? de Cornilescu, red? textul dup? cum urmeaz?: “mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix” (s.n.). Aha!!! Traducerea BFC (La Bible en français courant) las? termenul ”le zèle” neschimbat.

Continua pe blougul lui Ciprian Terinte

Povestea Echipei de Valentina Sidea


“A fost odata o echipa formata din patru persoane: FIECARE, CINEVA, ORICINE SI NIMENI.

Intr-o zi era de rezolvat o problema foarte importanta si urgenta. FIECARE a fost sigur ca CINEVA o va face. ORICINE ar fi putut sa o faca, dar NIMENI nu a facut-o. CINEVA s-a suparat rau de tot pentru ca era ceva ce FIECARE ar fi putut sa o faca. FIECARE s-a gandit ca ORICINE o va face dar NIMENI nu si-a dat seama ca FIECARE n-o s-o faca daca nu-i spune CINEVA .

In final, FIECARE a dat vina pe CINEVA cand NIMENI n-a facut ceva ce ORICINE ar fi putut face.

Iar problema, problema cea importanta si urgenta a ramas mai departe nerezolvata daca nu cumva o mai fi la fel si astazi !!!”

Dumnezeu, in maretia Sa, ne-a creat pe fiecare dintre noi unici, nu exista pe acest pamant doua persoane identice, a pus in fiecare dintre noi ceva cu totul special si fiecare dintre noi are un talent al sau pe care Dumnezeu L-a pus acolo, de aceea El asteapta sa-L folosim spre gloria Lui, El doreste sa ne facem noi partea noastra si sa nu asteptam ca altcineva sa faca acest lucru.

Descopera-ti talentul pus de Dumnezeu in tine si practica-l spre slava Lui.

Scris de Valentina Sidea

Vieti Transformate: Interviu cu Beni Isaincu


Talentul unui om credincios nu este in ceea ce acesta pretinde sau in aroganta cu care doreste sa-i convinga pe altii. Un om talentat este un om recunoscator fata de darul si de talentul cu care a fost inzestrat de Dumnezeu. Beni Isaincu, un tanar bland, onest si atat de autentic, ne ajuta sa patrundem dincolo de iluzile lumii. El ne aduce in prezenta Creatorului.

O viata mai buna cu Adi Gliga – TVR Cluj


O viata mai buna este un interviu prezentat la TVR Cluj cu Adi Gliga, artistul renumit al crestinilor Romani. Dincolo de prestigul autorului este viata acestuia, adica Adi copilul suferintei. TVR Cluj ne invita prin acest interviu sa patrundem in viata artistului. Atentie, evenimentele descrise in acest interviu sunt socante!

Va invit sa vizionati interviul `O viata mai buna`.