Disciplina un obiect nepretuit?


8227_136135223642_668608642_2420615_4166362_nDisciplina este un proces de preg?tire ?i înv??are care va rezulta în formarea moral? a copilului. Cuvântul este derivat din acela?i cuvânt care înseamn? “discipol”, adic? cel ce înva??. Nici un copil nu este d?ruit de la na?tere cu st?pânire de sine (autocontrol) ?i nici nu are o suficient? experien?? de via?? încât s? ?tie cum s? se disciplineze singur (Prov.29:15b). P?rin?ii sunt cei ce îndeplinesc acel rol de înv???tori în timp ce copiii sunt discipolii (ucenicii) care deprind de la ei un fel de via?? (Prov.1:8-9).

Metodele de disciplinare sunt foarte schimb?toare în zilele noastre. În ultimii ani a avut loc o destindere general? a metodelor trecându-se la metodele permisive ?i democratice populare în vremea rebeliunii tineretului din anii ‘70. Parte a acestei schimb?ri se datoreaz? accept?rii de c?tre teoreticienii seculari a idei c? purtarea rebel? nu este rezultatul unui educa?ii p?rinte?ti deficiente ci ea rezult? din ceva mult mai elementar, ?i anume din natura copilului. Cu certitudine c? o educa?ie p?rinteasc? deficient? încurajeaz? înclina?ia copilului spre o autonomie rebel?, dar nu o ?i creeaz? (Prov.22:15a).

Din moment ce rostul principal al disciplinei este de a insufla un comportament responsabil din punct de vedere moral, o bun? cre?tere sau corectitudine, disciplina (educa?ia p?rinteasc?) biblic? va atinge acel scop cu un mult mai mare succes decât stilurile educa?ionale permisive (deci, tolerante) ?i autoritare. Aspectele pozitive ale disciplinei biblice sunt sinonime cu educa?ia ?i îndrumarea prin aceea c? ea accentueaz? dezvoltarea interioar? (l?untric?, sufleteasc?), responsabilitatea personal? ?i autocontrolul. Toate aceste calit??i conduc la un comportament a c?rui motiva?ie vine din inima copilului (Prov.2:1-9; 4:23).

Mul?i p?rin?i consider? disciplina ca fiind un mijloc de control al ac?iunilor de moment ale copilului. Lucrul acesta este adev?rat, dar numai par?ial. Obiectivul principal al disciplinei prive?te viitorul ?i este de durat?. Orice ac?iuni expediente care sunt luate pentru moment trebuie s? se armonizeze cu obiectivul ei principal. Scopul lui Dumnezeu în aplicarea disciplinei este precis. ?i anume de a aduce roada d?t?toare de pace a neprih?nirii. Evrei 12:11 afirm? clar acest fapt: “Este adev?rat c? orice pedeaps?, deocamdat? pare o pricin? de întristare, ?i nu de bucurie; dar mai pe urm? aduce celor ce au trecut prin ?coala ei, roada d?t?toare de pace a neprih?nirii”.

Disciplina biblic? const? dintr-un num?r de principii esen?iale ?i de fapte (ac?iuni), unele încurajatoare iar altele corective. Partea de încurajare include: afirmare, premii (sau, stimulente), laude ?i r?spl??i. Partea corectiv? const? din: repro?ul verbal, consecin?ele naturale, izolarea, restric?iile, pierderea privilegiilor ?i pedeapsa. Fiecare ac?iune are un scop, un sens ?i ocup? un loc legitim în procesul general al disciplinei.

Continua aici
Scris de G. Zoltan

Crestini fara absoluturi morale?


12Dac? ar trebui s? caracterizez într-un singur cuvânt lumea în care tr?im cred c? a? alege cuvântulconfuzie. Relativismul moral a ajuns s? st?pâneasc? pretutindeni, f?când cas? bun? chiar în cetatea celor care cu arogan?? m?rturisesc un cre?tinism vechi de dou? mii de ani ?i care-si g?sesc identitatea spiritual? în valorile iudeo-cre?tine. Cum altfel a? putea s? interpretez demersurile Asocia?iei Accept, care a?a cum prezint? ziarul Adev?rul în edi?ia sa de Joi 27 Februarie 2003 propune m?suri de educare a popula?iei în cele ale p?catului, sus?inând ca disciplina „Educa?ie pentru s?n?tate”, care va fi introdus? din toamn? în programa ?colar?, ar putea cuprinde un capitol de ini?iere în homosexualitate. Da, exact acestea sunt cuvintele pe care le folose?te ziarul mai sus citat în articolul intitulat „Homosexualii vor s? intre în ?coli”. Or, în calitatea mea de p?rinte ?i de îndrum?tor spiritual, trebuie s? recunosc faptul c? fa?? în fa?? cu aceste demersuri f?cute de acesti deschiz?tori de drumuri spre p?cat în „cre?tina” noastr? ?ar?, r?mân absolut nedumerit ?i m? întreb dac? suntem în ?ara lui Foaie Verde, sau în ?ara pe care cu credin?? cre?tin? în suflet au ap?rat-o de du?manii lui Dumnezeu un ?tefan cel Mare, un Constantin Brâncoveanul ?i mul?i al?i eroi cre?tini ai neamului nostru. Nu numai nedumerirea ma cople?e?te, ci ?i mâhnirea, acum când v?d c? valorile cre?tine pe care români de suflet le-au ap?rat cu pre?ul sângelui lor, au ajuns s? fie considerate mai mult decît relative, chiar învechite ?i nefolositoare.

În calitate de p?rinte m? îngrijorez la gândul c? copiii mei vor fi pu?i într-o zi fa?? în fa?? cu lec?ii de ini?iere în homosexualitate. M? îngrijoreaz? s? ?tiu c? lec?iile de moral? cre?tin? pe care caut s? le pun în fa?a copiilor mei în casa noastr? sau în biserica noastr?, vor alterna într-o zi cu lec?iile de ini?iere în p?cat propuse spre a fi predate în ?colile publice române?ti.

Continua aici…/crestintotal.ro

Paradoxul existentei lui Dumnezeu


paranormal1-fullIdeologia existentei divine, adica prezenta reala a unui Dumnezeu, continua sa bulverseze mintiile moderne. In lumea antica, precum sustine si autoarea cartii ‘The Case for God’, nu s-a pus in discutie existenta Creatorului Divin. Desigur, un astfel de argument ar putea fi considerat copilaresc si superstionist. Totusi, oricare ar fi tendinta noastra de a ne departa de aceste informatii, verdictul antic nu a dezbatut, atat de imaculant, existenta unui Dumnezeu. Gandindu-ne logic, fiecare putem nega sau dovedi inexistenta unui Dumnezeu. Bazele negarii nu isi au temelia in documentele istoricie, ci in experientele pe care le marturisim in secolul 21.

Fiecare suntem constienti de realitatea ecuatiei 2+2=4, insa daca cineva ne-ar contrazice rezultatul ecuatiei de mai sus, cu siguranta am dori sa aflam procedurile deconstruirii unui concept excat. Insa conceptia exacta nu poate fi schimbata sau modificata. Exceptia acestei modificari tine de asamblarea numerelor ce ne ofera acelasi rezultat. De exemplu: 1+1+1+1=4 sau 1+2+1=4 sau 3+1=4. In aceasta ecuatie avem nevoie de anumite corespondente care, adunate la un loc, ne vor oferi rezultatul dorit. Fara aceste numere nu putem discuta de o ecuatie reala si nici de un rezultat concret.

Acelasi argument se poate folosi atunci cand ne gandim la existenta Creatorului. Rezultatul existentei lui Dumnezeu sta in creatia Sa, adica omul, si tot ceea ce a creat Dumnezeu pentru om. Daca dorim sa dovedim ca Dumnezeu nu exista, omul trebuie sa prezinte un argument plausibil petnru creatia acestuia. Evolutionimsul este incapabil de a ne directiona spre un punct de initiere a creatiei umane. In cazul de fata, Dumnezeu ne spune ca El ne-a creat, iar aceasta informatie este exacta si ne-schimbatoare. Daca afirmam ca Dumnezeu nu este Creatorul omului, atunci omul isi traieste viata acestuia intr-o inexistenta proprie. Fara explicatia existentiei unui Creator, adica Dumnezeu, nu putem concepe existenta intregii umanitati. Existenta Creatorului este determinata si de existenta Domnului Isus Cristos – care s-a intrupat pentru a ne dovedi existenta Tatalui Ceresc. Dorinta de a clasifica interventia Domnului Isus ca si o fantezie este un proces ne-adegvat si coruptibil. Existenta Fiului denota existenta Tatalui Ceresc.

va continua

Scris de Cosmin Pascu

…dragoste si razbunare…


5940_116692487198_502682198_2437722_637743_nApostolul Pavel, rob al lui Hristos dup? propria caracterizare, a l?sat în urm? o mo?tenire impresionant?. Un exemplu concret ?i frumos de om ce alege s?-L lase pe Dumnezeu s? se ocupe de propria-i via??. A vestit vestea bun? toata via?a lui. A murit împ?cat. A scris multe scrisori. Am s? redau câteva fragmente, din epistola scris? cre?tinilor afla?i în Roma… despre dragoste ?i r?zbunare. (Romani 12:9-21)

“ Dragostea s? fie f?r? pref?c?torie. Fie-v? groaz? de r?u, ?i lipi?i-v? tare de bine.

Iubi?i-v? unii pe al?ii cu o dragoste fr??easc?. În cinste, fiecare s? dea întâietate unul altuia.

În sârguin??, fi?i f?r? preget. Fi?i plini de râvn? cu duhul. Sluji?i Domnului.

Bucura?i-v? în n?dejde. Fi?i r?bd?tori în necaz. St?rui?i în rug?ciune.

Ajuta?i pe sfin?i, când sunt în nevoie. Fi?i primitori de oaspe?i.

Binecuvânta?i pe cei ce v? prigonesc: binecuvânta?i ?i nu blestema?i.

Bucura?i-v? cu cei ce se bucur?, plânge?i cu cei ce plâng.

Ave?i acelea?i sim??minte fa?? de ceilal?i. Nu umblati dup? lucrurile înalte, ci r?mâne?i la cele smerite. S? nu v? socoti?i singuri în?elep?i.”

“Nu întoarce?i nim?nui r?u pentru r?u. Urmari?i ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.

Dac? este cu putin??, întrucât atârn? de voi tr?i?i în pace cu to?i oamenii.

Prea iubi?ilor, nu v? r?zbuna?i singuri; ci l?sa?i s? se r?zbune mânia lui Dumnezeu; c?ci este scris:”R?zbunarea este a Mea; Eu voi r?spl?ti, zice Domnul.

Dimpotriv?: dac? îi este foame vr?jma?ului t?u, d?-i s? m?nânce; dac?-i este sete d?-i s? bea; c?ci dac? vei face astfel, vei gr?mâdi carbuni aprinsi pe capul lui.”

Nu te l?sa biruit de rau, ci biruie?te r?ul prin bine.”

Cum ar fi…ca pentru o zi, pentru o zi doar…s? facem a?a?
Dar o via?? ?

Scris de Conea …

Incepand de astazi este interzis:


interzis_stop
Incepand de astazi este interzis:

Sa nu fi tu insuti in fata celorlalti.
Sa joci un rol,sa te prefaci in fata persoanelor care nu au importanta.
Sa te temi de amintiri.
Sa abandonezi lupta inainte de a-ti realiza toate visele.

Este interzis:

Sa nu surazi in fata problemelor.
Sa nu pui umarul,sa faci pe prostul,sa nu iei atitudine in fata diverselor situatii ale vietii.
Sa astepti ca altii sa-si asume responsabilitatile in numele tau,sa plateasca pentru greselile tale.

Este interzis:

Sa nu-ti exprimi iubirea.
Sa-ti abandonezi prietenii.
Sa nu incerci sa intelegi ce simt ceilalti din jurul tau.
Si sa nu vezi ca fiecare persoana are stilul sau si propriul sau drum.

Este interzis:

Sa plangi fara sa inveti din greseli.
Sa te trezesti o zi fara sa stii ce ai de facut.
Sa crezi ca lipsa unei anumite persoane in viata ta este sfarsitul pamantului.
Sa disperi atunci cand este nevoie pentru o vreme sa mergi mai departe singur.

Este interzis:

Sa incetezi a-i multumi vietii pentru ea insasi.
Sa te plangi de ceea ce nu faci,fara sa iei masuri in acest sens.
Sa te plangi de ceea ce ai facut gresit fara sa fi incercat sa indrepti acea fapta.
Sa ignori ca “asta e” nu este singura alegere.

Este total interzis, fara amanari si argumente false:

SA INCETEZI SA FI PERSONAJUL PRINCIPAL AL FILMULUI PE CARE VIATA TA IL RULEAZA ZI DUPA ZI.

In final,dar nu in ultimul rand,este complet interzis,incepand de acum,fara scuze si pentru totdeauna:ca cineva sa-si ia libertatea de a interzice altei persoane ceea ce siesi nu-si interzice.

Scris de SERGIO BUCAY/Crisvcop