Evanghelizarea relationala si autenticitatea relatilor reale


De curand am fost criticati (de un vizitator) ca bisericata.com este un site ne-biblic si foarte lumesc. In ciuda acestui comentariu, bisericata.com continua sa fie un reper biblic pentru biserica locala si membrii acesteia. Una din responsabilitatile noastre, ca si crestini, este de a impartasi Evanghelia lui Cristos cu cei care nu il cuncosc pe Cristos. Pentru a impartasii Mesajul Evangheliei trebuie sa formam relatii autentice cu persoanale cu care convietuim. In cele ce urmeaza, bisericata.com va prezenta o serie de articole in ceea ce priveste indrumarea si echiparea bisericii pentru lucrarea de Evanghelizare. Pentru inceput ne vom axa asupra construirii unor relatii autentice.

1. Construieste relatii autentice

Relatiile personale vor demonstra daca, cu adevarat, pretuim sau nepretuim persoanele carora dorim sa le impartasim Evanghelia lui Cristos. Nu avem nevoie de un stiudiu aprofundat pentru a descoperi modul in care Cristos a pretuit si iubit persoanele carora le-a prezentat mesajul Tatlui Ceresc (Marcu 1-6). Pavel, in aceasi practica, ne-a focalizat intreaga atentie spre o societate care, mai apoi, a devnit locul central pentru infintarea unei biserici pretuite (1 Tessaloniceni).

Motivul pentru care Cristos a pretuit aceste persoane s-a datorat dragostei pe care o avea pentru si fata de oameni. Compasiunea Sa a trecut dincolo de acuzatiile liderilor religiosi. Cristos a intampinat, in relatia sa alaturi de oamenii, atat persoana cat si situatia deplorabila in care oamenii se aflau. Un aspect demn de retinut este faptul ca Cristos realizeaza ca, de multe ori, cei care erau asupriti de pacat erau aceleas persoane care fusesera batjocorite in public. Pentru Cristos, departarea acestei stigme devenise punctul forte al lucrarii Sale. Omul posedat de pacat era invitat sa intampine un Dumnezeu adevarat si unic. Prin departarea acestei stigme ucigatoare, Cristos scoate la suprafata pacatul si persoana asuprita de acest virus univeral (moartea vesnica).

Asemenea suntem chemati si noi in contextul secolului XXI. In Evanghelii, cat si in Epistole, avem un Dumnezeu care tanjeste ca omul sa se intoarca la acea relatie autentica pe care Adam si Eva au auvt-o la inceput cu Dumnezeul Creator. Pe cat se poate, pe plan pamantesc, fiecare crestin este chemat sa dezvolte o relatie autentica cu oamenii din contextul in care convietuiesc. Noi, ca si crestini, trebuie sa practicam aceasi etica pe care Dumnezeu a practicat-o in ceea ce priveste rascumpararea noastra. Dezvoltand aceste relatii de prietentie si apreciere, fiecare, vom demonstra ca Mesajul Evangheliei este un pod de restabilire a unor relatii distruse de pacatul uman. Fiind constienti de tendintele temerii si de conjuctura instinctelor legaliste sau traditionale, punctul central al oricarei relatii trebuie sa-L directioneze pe om spre Cristos. In dorinta noastra da a construii o relatie autentica cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, scopul nostru nu este de a converti o persoana, deoarece aceasta lucrare de convingere si mantuire ii apartine lui Dumnezeu. Scopul principal, in construirea acestor relatii autentice este de a indruma orice om spre Cristos. Face acest lucru prin a le explica acestora Evanghelia (adica lucrarea de rascumpare a lui Cristos – vezi Coloseni 1), prin a ne ruga pentru acestia sau prin ai invita pe acestia sa asculte Cuvantul lui Dumnezeu fiind predicat si explicat intr-o biserica locala. Primul pas este cel mai dificil, deoarece in aceasta instanta, trebuie sa impartasim celor de langa noi modul in care Dumnezeu ne-a rascumparat prin lucrarea Fiului Sau la Golgota.


In curand: 2. Invata cat mai multe lucruri despre acele persoane

Scris de Cosmin Pascu

Recunostinta de 10%


Thankful_Heart_by_ketsurakuameNu ?tiu de ce mergea Isus singur spre Ierusalim, în ziua aceea. Probabil pentru c? ucenicii au preferat s? ia o curs? f?r? escal? în Samaria sau în Galileea. Uneori le era greu s? în?eleag? deciziile Înv???torului, alteori nici nu mai îndr?zneau s?-L întrebe. Le erau înc? proaspete în minte pildele în care le vorbea. Unii dintre ei înc? nu apucaser? s? se prind? la unele dintre ele. A?a c? nu se sim?eau deloc confortabil la gândul c? iar ar putea s-o dea în bar? dac? ar fi continuat cu întreb?rile. Oricum, deseori alegea s? se retrag? în singur?tate pentru a se ruga. Câ?iva dintre ei, îns?, s-au bucurat c? nu le-a cerut s? mearg? împreun? cu El. ?tiau de Tichile?ti-ul* din zon?. Reu?iser? de fiecare dat? s?-l evite cumva, argumentând c? tradi?ia lor le interzice s? aib? de-a face cu samaritenii. Chiar se rugau în gând ca nu cumva s? fie trimi?i de Domnul chiar acolo pentru a-?i începe lucrarea misionar?.

Acum era gata s? intre în satul acela. Un ?inut al nim?nui, între dou? provincii ce rareori aveau de-a face una cu alta. Nu-?i f?cea deloc probleme cu timpul. Niciodat? nu s-a gr?bit s? intre în Templu, dac?, în drum, vreun nenorocit ar fi strigat dup? El a îndurare. Pentru c? mai important? chiar decât p?rt??ia fr??easc? este mâna întins? unui nevoia? sau vorba bun? rostit? la timp. Îmi povestea un apropiat c?, îndreptându-se în grab? spre biseric?, împreun? cu familia, i-a aruncat câteva vorbe jignitoare peste geamul deschis al portierei, unuia care tocmai îi t?iase calea într-o intersec?ie. ?apte minute mai târziu vroia s? se întoarc? acas? chiar din u?a bisericii. Din cadrul ei, primitor ?i amabil, îi zâmbea, întinzându-i mâna, tocmai tipul m?sc?rit în intersec?ie. Upss! ?i el care credea c? numai de sus s-ar putea s? fi fost auzit…!

Lepra îi scosese din sat ?i-i aruncase în izolare ?i carantin?. Primeau mâncarea la fel de rar ca ve?tile de-acas?. Unora nu le mai trebuia deloc. Nu mai aveau cu ce s-o apuce ?i nici cu ce s-o mestece sau s-o guste. Prea tri?ti ?i resemna?i pentru a-i mai încânta ceva. Auziser? totu?i de Unul care ar urma s? treac? prin zon?. Poate c? lumina ce venea dinspre El i-a asigurat c? este chiar Înv???torul. Sau poate c? nenorocitul de lepros din Matei 8:3, cur??it de Mesia, cînd s-a atins de el, i-o fi sunat. Îl ?tiau pe nume de parc? i-ar fi urm?rit pildele ?i vindec?rile pe youtube. „Isuse, Înv???torule, ai mil? de noi!” îi strigar? ei, jucându-?i ultima ?ans?. N-au avut curajul s? se apropie, privindu-se unii pe al?ii ?i mirându-se în gând de „nesim?irea” ?i „îndr?zneala” confratelui lor mai sus amintit. Când e?ti cu p?catul pe tine, nu-i timp de autografe. Strigi cu putere dup? iertare ?i cur??ire, afli ce-?i spune ?i te duci imediat unde te trimite.
Erau înc? pe drumul spre preo?ii lor, când, în timp ce-?i sunau nevestele, începur? s? „râd?” unii de al?ii. Lepra le c?dea în colbul potecii, iar carnea c?p?ta culoare ?i via??. A fost aglomera?ie în ziua aceea la preo?ii (medicii) lor de familie. F?r? programare prealabil?, a?teptau la u??, zâmbindu-le superior celor mira?i ?i speria?i de întoarcerea lor printre ei.

Unul din ei, când s-a v?zut vindecat, s-a întors, sl?vind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fa?a la p?mânt la picioarele lui Isus, ?i I-a mul?umit. Era Samaritean. (Luca 17:15-16). Acum îmi vine s? plâng. Care va s? zic?, Isus nu pleac? mai departe, dup? ce împarte iertare? Mai st? pu?in, pre? de o mul?umire? Tot în acel loc L-a g?sit samariteanul care a sfidat orarul de consulta?ie de la cabinet. Hmm, cic? „cu glas tare”. „Fii serios, omule! Domnul aude ?i dac? nu strigi ca un charismatic apucat. Ce, nu te po?i ab?ine? Ce mare lucru ?i-a f?cut? Sau nu i-ai v?zut pe iudeii ?ia emancipa?i, vindeca?i de lepr? – e drept – dar civiliza?i, ce discre?i ?i demni sunt? Ai v?zut ce zelo?i sunt în împlinirea Legii. Sper c? î?i dai seama c?, în timp ce tu î?i pierzi vremea cu Isus, tot mul?umindu-I ?i dându-I slav? în gura mare, adev?ra?ii credincio?i sunt la adunare, în compania preo?ilor ?i p?storilor, urmând ritualurile. ?i ce dac? Isus nu e acolo, cel pu?in ei studiaz? Scriptura ?i împlinesc Legea”. Mda, uite c? nu m-am gandit la asta, î?i murmur? în barb? samariteanul, privind apoi cu drag la Preotul lui, care-i zâmbea complice. (v. 19): Apoi i-a zis: „Scoal?-te ?i pleac?; credin?a ta te-a mântuit.” Nu ?tiu dac? ceilal?i nou? au reu?it s? se mai arate pân? la urm? înaintea preo?ilor, îns? ?tiu sigur c? samariteanul acela a avut o zi fructuoas?. Un bilan? bunicel, a? zice, pentru o zi ce nu începuse deloc altfel decât celelalte: o piele curat? ca a unui bebelu?, p?catele iertate, o mântuire nesperat? ?i, parc? mai de valoare decât toate acestea la un loc, un sfert de ceas cu Regele. Ce-a dat în schimb, pentru toate acestea? Mai nimic. Doar frângere ?i recuno?tin??.

Sta?i a?a, îmi pare r?u, nu mai am timp s? termin articolul. Mi-am adus aminte de ceva. Fug chiar acum. Sper s?-L mai prind acolo.

*Not?: Localitate izolat? din jude?ul Tulcea unde se afl? singura leprozerie din România (clinic? pentru bolnavii de lepr?)

Scris de Dan Daragiu

Teodor Popa – Misionara in Republica Niger


Dragi prieteni,

Salut?ri foarte c?lduroase din republica Niger!!!

Au trecut aproape trei luni de la reântoarcerea pe solul fierbinte african. De ast? dat? am venit împreun? cu patru tineri din România care au f?cut un stagiu de dou? luni în Niger: Iulia, Rebeca, Emanuel ?i Adrian. Timp de dou? luni am avut bucuria s? putem vorbit române?te în Niger. Nigerienii au avut ocazia s? aud? mai multe despre ?ara noastr? cu ocazia unei întâlniri speciale organizat? la C?minul Evanghelic Universitar de la Niamey, în cadrul unei prezent?ri de “Sear? româneasc?„. Iulia ?i Rebeca au f?cut prezentarea, îmbr?cate în costume tradi?ionale române?ti. Au fost servite apoi pr?jituri preg?tite de fete. Au fost foarte bune: to?i participan?ii le-au apreciat.

Aici în Niger sezonul ploilor este aproape de sfâr?it; a plouat pu?in ?i în acest an, ?i nigerienii se tem c? recolta va fi foarte slab? ?i de ast? dat?. La Agadez , un ora? din centrul ??rii, a avut loc un fenomen care se întâmpl? o dat? la multe zeci de ani în Niger: ploi toren?iale ?i inunda?ii catastrofale, care au distrus mii de case. Multe din aceste case erau construite pe nisip, din c?r?mid? nears?, f?r? nici o temelie… ?i în Ouagadougou, capitala statului Burkina-Faso, ?ara vecin? cu Nigerul, au fost inunda?ii care au l?sat f?r? ad?post sute de mii de persoane.

Ce-au f?cut ei… M? bucur c? cei patru tineri români s-au adaptat f?r? mari dificult??i la condi?iile din Niger. Iulia ?i Rebeca au mers la FEU (Foier Evangelique Universitaire – Caminul Evanghelic Universitar), un centru cre?tin unde vin studen?i musulmani pentru a urma cursuri de calculatoare. Aceasta este o ocazie de a intra în contact cu ei ?i a le vesti Evanghelia. Fetele au mers apoi la dou? orfelinate ?i au lucrat cu copiii. Am mers s? le v?d lucrând ?i am avut o mare surpriz?: Copiii africani cântând cu foc cânt?ri pentru copii în limba român? : “Am o inim? micu?? „ ?i “Isus iube?te pe fiecare…„ . Iat? c? nu numai noi putem înv??a limbi africane ci ?i africanii pot înv??a limba noastr?. Împreun? cu Adrian, Iulia ?i Rebeca au urmat timp de dou? s?pt?mâni ?i un curs de introducere în traducerea Bibliei.

Adrian este pentru a doua oar? în Niger. El a avut ocazia s? participe la verificarea traducerii unor capitole din Noul Testament în limba Fulfulde, o limb? vorbit? de nomazii din Estul Nigerului ?i apoi s? fac? verificarea unor capitole din Evanghelia dup? Luca în limba Tasaga, o limb? vorbit? în Estul Nigerului. Adrian a folosit cuno?tin?ele lui de limb? Greac? ?i Ebraic?. V? ve?i întreba probabil cum poate cineva s? verifice corectitudinea traducerii Bibliei într-o limb? pe care nu o cunoa?te? Se folose?te, ceeace numim traducerea invers?, adic? : O alt? persoan?, care n-a participat la traducerea textului, traduce textul din limba Fulfude, de exemplu, în Francez? sau Englez?, în func?ie de cuno?tin?ele sale. Apoi cel ce verific? corectitudinea traducerii, compar? textul din francez? cu cel original, din Ebraica pentru Vechiul Testament sau din Greac? pentru Noul Testament. Este o munc? anevoioas? care necesit? cuno?tin?e atât lingvistice cât ?i teologice, pentru a p?stra sensul original al Cuvântului lui Dumnezeu într-o alt? limb?…

Emanuel cel de-al patrulea stagiar, student la medicin?, care va sta în Niger pân? la sfâr?itul lunii septembrie, face un stagiu medical la spitalul misionar de la Galmi. (La 500 de kilometri Est de capital?). A f?cut practic? al?turi de al?i doi stagiari ?i de medici permanen?i. Ultima s?pt?mân? o petrece la spitalul misionar de la Danja, specializat în tratare bolilor de lepr?.

“Calea Neprih?nirii„ În limba Tadaksahak… Midit este un mulsuman Idaksahak, profesor într-un liceu Franco-Arab. El a fost de acord s? fac? traducerea celor 100 de mesaje de evanghelizare din seria “Calea neprih?nirii„ în limba lui matern? , limba Tadaksahak. El a participat ?i la cursul de introducere în traducerea Bibliei, a avut astfel ocazia s? intre în contact direct cu cre?tinii ?i cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Întâlnirea lucr?torilor printre tuaregi 1?. În luna August am participat la Tillabery, un ora? la 100 km de Niamey, la o întâlnire a lucr?torilor printre tuaregi. Mul?i dintre participan?i, care au m?rturisit întoarcerea lor la Dumnezeu, au istorisit cum Dumnezeu li s-a descoperit prin vise ?i vedenii… Mi-am reamintit c? tuareg înseamn? ?i “abandonat”… Ne rug?m ca Domnul nostru s?-?i arate îndurarea fa?? de acest popor care tr?ie?te în întunericul ignoran?ei, cei mai mul?i refuzând înc? s?-?i lase copii la ?coal?. Dorin?a celor ce-am participat la aceast? întâlnire este de a încuraja ?i ajuta lucr?torii printre Tuaregi, ?inând cont c? sunt foarte pu?ini cre?tini în acest popor ?i foarte pu?ini lucr?tori.

Proiectul de fântân? în comunitatea tuaregilor idaksahak. Acest proiect se dovede?te a fi mai complicat decât la prima vedere: avem nevoie de sfatul Domnului ?i în?elepciunea de sus. Cea mai mare dificultate este de a alege locul potrivit pentru plasarea fântânii, astfel încât s? nu se produc? tensiuni între familiile de nomazi. S? ne aducem aminte c? Avraam ?i Isaac aveau acela?i probleme cu fântânile…(Geneza 21:25 ?i Geneza 26:20). Aici, mai mult decât în alt? parte, apa înseamn? via?a dar mai înseamn? ?i putere. Cine controleaz? apa controleaz? zona… Chiar ast?zi m-am întâlnit cu Mahamad, ?eful satului din locul unde vom finan?a s?parea fântânii. Vor contribui ?i s?teni la construc?ia fântânii, cu mijloace de transport ?i munc?.

Împreun? cu Khamada, un cre?tin Tuareg, am început înregistrarea Evangheliei dup? Ioan în limba Tamasheq, pentru etnicii Tamasheq, în cea mai mare parte anafalbe?i. Am înregistrat primele zece capitole. Ei vor putea asculta de pe casete mesajul Cuvântului lui Dumnezeu. Traducerea Noului Testament în limba Tamasheq Tawallammat, limba Tuaregilor din vestul ?i centrul Nigerului,va fi gata de tipar, dac? Domnul va binevoi în anul 2012…

Iat? câteva subiecte de rug?ciune, dac? Domnul v? pune pe inim? s? sus?ine?i cauza înaint?rii Împ?r??iei Lui în Niger:

În primul rând sunt recunosc?tor sl?vitului nostru Domn Isus:

– Pentru r?spunsurile la rug?ciuni, uneori imediate, ca o mare încurajare…

– Pentru c? înregistr?rile de anul trecut sunt folosite la evanghelizare prin sta?iile radio din mai multe zone din Niger.

– Pentru c? stagiul celor patru a decurs foarte bine, ?i Domnul le-a pus pe inim? dorin?a de a reveni în Niger…

S? ne rug?m împreun?:

– Pentru ca proiectul cu fântâna s? poat? s? se înf?ptuiasc? ?i Domnul nostru s? ating? inima lui Mahamad, ?eful satului ca s? primeasc? în dar ?i Apa Vie…

– Ca Domnul nostru s? ating? inima lui Midit, profesorul musulman, ca în timp ce va traduce acele mesaje de evanghelizare în limba lui matern?, Duhul Sfânt s?-i str?pung? inima ?i s? în?eleag? Evanghelia.

– Pentru biserica Tamasheq din Niamey, care trece printr-o perioad? foarte grea din punct de vedere spiritual.

V? mul?umesc pentru înso?irea voastr? în aceast? lucrare.

Cu dragoste,

Pentru sus?inerea lucr?rii mele din Africa , pute?i face dona?ii la orice unitate Banc Post , în contul:

Titular cont : Teodor Popa
Num?r de cont (IBAN): RO60 BPOS 3000 2648 255R OL01
Cu men?iunea: “Dona?ie pentru Teodor Popa”
V? mul?umesc!

Adresa de contact în Niger:
Teodor Popa
SIM,
BP 10065 Niamey
Republica Niger

Cei care doresc s? m? sune, o pot face la num?rul meu de telefon portabil: 00227.97.53.13.21
Email: teodor.popa@gmail.com
Internet: wwwsim.org/
http://www.sim.ch/

Tuaregii sunt triburi nomade (p?stori) care umbl? cu turmele de oi, capre ?i c?mile pentru a g?si ap? ?i hrana necesar? animalelor.

India cu umbrele si stralucirile ei


india2Ucenicie într-o cultur? p?gân?…

Când am venit ca personal în ?coala de Ucenicie de aici, am v?zut 12 tineri frumo?i ?i dornici s? înve?e despre Dumnezeu, ca mai apoi s? slujeasc? la rândul lor printre indieni. Lucrurile nu sunt îns? atât de simple. Suntem totu?i în India ?i cultura p?gân?, atmosfera spiritual? în care au fost crescu?i î?i spune cuvântul.

Când ace?ti tineri de doar 18-19 ani început s?-?i deschid? inima, Domnul a scos la iveal? lucruri însp?imînt?toare: dincolo de gânduri de sinucidere, ur? tribal? sau de cast?, gânduri de a lovi sau a ucide pe cineva, gânduri de divor?, dispre? pentru ei în?i?i ?i pentru cei din jur, am realizat c? cei mai mul?i se raporteaz? la Dumnezeu ca la unul dintre multele spirite idole?ti locale. Ei cred c? poate fi cu ei doar când ?i când, iar in rest spiritele rele iau locul. Domin? frica, temeri de tot felul care îi împiedic? s? aib? rela?ii bune cu cei din jur ?i s? fac? lucrare eficient.

În s?pt?mâna în care li s-a predat despre” Blesteme genera?ionale” ?i lucruri care pot sta între ei ?i o imagine corect? despre Dumnezeu, una dintre studente a început s? se rostogoleasc? pe jos demonizat?. Ne-am rugat to?i ?i am postit pentru ca ea s? fie eliberat? dar tot are din când în când astfel de manifest?ri. Bunicul ei a fost vr?jitor ?i 6 fra?i ai ei au murit în urma blestemelor lui. Acum ea ?i p?rin?ii, înainte hindu?i, au acceptat pe Hristos dar legaturile spirituale din trecut nu sunt înc? rupte. Mai mul?i dintre studen?i au vazut oameni sau umbre negre prin camer? ?i au fost cuprin?i de fric?.

Am descoperit ca o alt? student? de fapt se închina ?i lui Dumnezeu dar ?inea ?i s?rb?torile hinduse cu familia, iar un student al nostru s-a botezat la îndemnul prietenilor, necrezând în Dumnezeu. Cred c? realiza?i c? din acest stadiu, pân? la a-i face s? cread? cu adev?rat în Domnul cre?tin ?i s? aplice principiile Biblice ca în final s? poat? sluji eficient, este un drum foarte lung. Cere mult? r?bdare, înv???tur?, exemplu personal, a-i înso?i zilnic veghind la fiecare pas bun al lor. Ruga?i-v? ca noi cei 3 români ?i personalul indian s? avem în?elepciune în toate ?i s? putem vedea rezultate la finalul acestei ?coli.

Rug?ciunea unui copil

Pentru c? nu am g?sit înc? s? închiriem ceva, m-am mutat ?i locuiesc o vreme la ”’orfelinatul”’ înfiin?at de misionara românc? Maria I. Aici ajut din când în când în lucrarea cu copiii, mai ales dând înv???tur? despre eroii biblici ?i modul în care trebuie s? studieze Biblia ?i s? înve?e de la ei lucruri pentru via?a lor.

Într-o sear? târziu, aproape de miezul nop?ii, am auzit u?a de la camera copiilor deschizându-se iar apoi vocea unui ”’copil rugându-se”’ pe teras?. A început incet, timid, apoi tare ?i cu putere multe minute în ?ir. Nu în?elegeam ce spunea pentru c? sunt încep?toare în Hindi dar am fost cutremurat?- era vocea unui luptator în rug?ciune! Am v?zut mul?i cre?tini maturi în multe locuri în lume ?i mul?i dintre ei nu se roag? nici pe departe ca acest copil orfan singur în noapte.

Anii investi?i în ace?ti micu?i, înv???tura cre?tin? zilnic? î?i spun cuvântul. Mul?i cred c? asisten?a social? nu este un mod de a descoperi oamenilor pe Domnul dar copii din acest orfelinat Îl iubesc pe Dumnezeu ?i Îl cunosc poate mai mult ca al?ii. Vin din familii idolatre, cu rude vr?jitori, cu p?rin?i deceda?i sau care i-au abandonat dar Dumnezeu a folosit aceast? misionar? ?i lucr?torii ei ca s?-i transforme în ”’rug?tori pentru ei ?i pentru India.”’ Ei sunt deja ?i evangheli?ti vorbind despre Isus copiilor din cartier, la ?coala ?i peste tot unde au ocazia. Ruga?i-v? ca ei s? devin? p?storii, evangheli?tii, închin?torii de mâine, care s? duc? la salvarea cât mai multor indieni.

În India parc? în fiecare zi este o s?rb?toare idoleasc?…

indiaMai ales în aceast? zon? din nord oamenii sunt mult mai „spirituali”?i au mul?i idoli care nu se s?rb?toresc în alte p?r?i ale ??rii. În septembrie a fost Durgha Puja care a ?inut 9 zile, a?a cum v-am povestit în scrisoarea trecut?. La nici o s?pt?mân? a început ”Diwali”, numit? ?i S?rbatoarea luminii când se aduce închinare zei?ei Laxmi. Oamenii ?i-au f?cut alte altare pe str?zi, iar 5-6 seri au aprins focuri ?i lumân?ri pe acoperi?uri ?i în case. Mai ceva ca la Cr?ciunul nostru, au alergat s? cumpere lucruri noi din pie?e ?i magazine iar nop?ile r?sunau în megafoane cântece de închinare, incanta?ii date la maxim, sute de petarde ?i artificii. Ei cred ca aceasta zei?? le poate aduce bun?stare ?i poate alunga r?ul din casele lor. Priveam trist? cum sear? de sear? ace?tia îl invitau pe satan în casele lor. Lumini str?lucitoare, instala?ii cu becule?e, altare super-decorate la intersec?ii, altare în miniatur? amenajate în fiecare cas?, bani arunca?i pe artificii ?i pocnitori s?rb?torind un alt zeu orb, mut ?i f?r? putere…

Copiii de la orfelinat s-au urcat ?i ei pe acoperi? ?i, privind str?lucirile artificiilor, au început s?-i cânte Domnului. M-am bucurat c? m?car câ?iva indieni ?tiu adev?rul ?i de unde vine ajutorul ?i m-am rugat ca num?rul lor s? fie din ce în ce mai mare.
Când însfâr?it credeam c? o s? pot dormi noaptea ?i c? s?rb?torile lor g?l?gioase au încetat, a venit ”Chot Puja”, o s?rb?toare dedicat? de data asta Soarelui. Femeile au postit câteva zile f?r? mâncare ?i ap? deloc apoi s-au dus cu muzican?i dup? ele, cu co?uri mari la temple. Când s-au întors au f?cut un ritual special sp?lându-se cu mult? ap? apoi s?rb?torind împreun? mai multe familii. Cei mai evlavio?i ?i mai boga?i au dat adev?rate petreceri care au durat ?i ele câteva zile la rând la fel cu muzic? ?i lumini, focuri. Într-o diminea?? la r?s?rit m-am trezit ca într-o zon? de r?zboi, cu sute de pocnotori ?i artificii îl întâmpinau pe zeul Soare.

V? povestesc toate acestea pentru a în?elege c? aici Vechiul Testament ?i povestirile despre idolatrie ?i s?rb?tori idole?ti sunt foarte reale ?i actuale. Este greu numai s? locuie?ti aici ca atmosfer? spiritual?, apoi s? faci ?i lucrare. Mai ales c? multe lucruri ciudate se întâmpl? cre?tinilor în timpul acestor s?rb?tori. La orfelinat, în mai pu?in de o lun? s-au stricat inexplicabil mai multe lucruri- 2 ma?ini de sp?lat, computer, geamul ma?inii de afar? a fost spart de cineva cu piatra etc. Dincolo de faptul c? g?l?gia nu m-a l?sat nop?i în ?ir s? m? odihnesc, m-am trezit de mai multe ori dup? ce ceva nev?zut m? lovea peste m?ini sau picioare. M? rugam ?i teama îmi disp?rea ?i puteam dormi iar??i. Mai mul?i dintre studen?ii ?i stafii no?tri au fost bolnavi în acest timp cu febr? sau dureri ciudate, f?r? cauze medicale. Continua?i s? ne purta?i în rug?ciunile dumneavoastr? pentru protec?ie.

Va veni ?i aici Cr?ciunul?

Nu mai e mult ?i vine Cr?ciunul. De?i aici alte s?rb?tori idole?ti sunt str?lucitoare, de Cr?ciun nu se întâmpl? nimic pentru c? num?rul cre?tinilor este foarte mic ?i majoritatea sunt s?raci. Ca ?i cre?tini pute?i ajuta personal sau prin biseric? ””’s? aducem pe Isus ?i bucuria Cr?ciunului””’ într-un mod nou:
*f? un dar copiilor de la orfelinat (25 de copii) sau celor din proiectele de evanghelizare din cartierele s?race (5-10 euro/copil)
*d?ruie?te 50 euro pentru ca unul dintre studen?ii no?tri s? poat? merge în misiunea de 2 luni care începe în decembrie.
*binecuvanteaz? unul dintre misionarii români sau indieni de aici (3 sunt cu familii cu 2-3 copii, 2 se c?s?toresc curând ?i nu au înc? nici un ban pentru nunt?)

Motive de rug?ciune:
– pentru prelungirea vizei-trebuie s? merg luna asta în Nepal s? aplic pentru înc? 3 luni; pentru cei aproximativ 400 de euro cât am nevoie pt asta
– protec?ie spiritual? pt mine ?i to?i misionarii români ?i indieni de aici
– protec?ie în trafic- am v?zut c? unii indieni înva?? s? conduc? în trafic din mers, unii de la al?ii ?i pun pietonii ?i c?l?torii în pericol
– ca s? înv?? cât mai mult limba hindi
– protec?ie fizic?- contra îmbolnavirilor aduse de acest timp în r?cire; de asemenea la ?tirile locale vedem cum trupe de rebeli sau bande politice ori religioase pun în fiecare s?pt?mân? aproape bombe în locuri publice sau pe calea ferat?
– pentru cei 12 studen?i- to?i s? creasc? în cunoa?terea lui Dumnezeu, s? fie elibera?i de lucrurile pe care le duc cu ei din trecut.
– c?l?uzire ?i în?elepciune în toate.

Dac? dori?i sa binecuvânta?i cu o dona?ie lucrarea de aici sau s? d?rui?i pentru motivele enumerate mai sus, pute?i folosi contul RO 27 RYBR 0000 0060 0877 4590 (Raiffeisen Bank) precizând la depunere scopul dona?ie sau pe emailul danaindia@yahoo.com.

Păstori tineri îngrijorați de starea cultului baptist


esti-cu-adevarattu-doamneSunt si ingrijorat si extrem de preocupat de starea Cultului nostru la ora actuala, din pricina mai multor directii si decizii care se observa la nivel national. Sunt cercetat de mai multa vreme de exemplul unei anumite categorii de oameni din lista vitejilor lui David, fiii lui Isahar care se pricepeau in intelegerea vremurilor si stiau ce trebuia sa faca Israel (poporul Domnului) – I Cronici 12:32. De aceea scriu aceste randuri sa va chem sa fim preocupati de priceperea vremurilor noastre, in lumina Domnului si calauzirea Duhului Sfant al lui Dumnezeu, pentru a sti ce decizii sa luam impreuna cu cei pe care ii slujim.

In urma ultimei informari (news-letter) primite prin e-mail de la Uniunea Bisericilor Baptiste din Romania, mi-am dat seama ca ne aflam la o rascruce de drum in istoria Bisericii Baptiste din Romania. Inteleg ca suntem pe punctul de a da mana cu statul, fara a mai tine cont nici de principii biblice si nici de pretul pe care cei dinaintea noastra au fost gata sa il plateasca pentru separarea Bisericii de Stat.

Mai ales pe cei din generatia tanara, care venim sa preluam stafeta si sa fim gata pentru a duce Evanghelia mai departe, curata si nediluata, va chem sa fim cu luare aminte si cu bagare de seama la ceea ce se petrece sub ochii nostri. Va chem sa aducem inaintea Domnului in rugaciune si chiar sa inaintam celor din conducerea Cultului un document din care sa reiasa faptul ca nu suntem cu totii de acord cu aceasta hotarare.

Continua aici…
Cristian Mihoc, Pastor Biserica Baptista „Betel”, Botosani