Vreau sa inteleg ce cred cu Vlad Crîznic


vlad_criznic_sVreau sa inteleg ce cred – Vlad Crîznic

Vlad este directorul RZIM Zacharias Trust România, filiala român? a Ravi Zacharias International Ministries. A crescut în Arad, iar la vârsta de 16 ani a devenit cre?tin.

Înca de la vârsta aceea a fost implicat în mod activ, al?turi de mai multe organiza?ii, în diferite activit??i proiectate special pentru tinerii genera?iei contemporane. În anul 2008, a absolvit Universitatea Emanuel din Oradea, ob?inând diploma în teologie.

A urmat cursurile de apologetic? ale RZIM Zacharias Trust, Oxford ca mai apoi s? devin? asociatul acestei organiza?ii pentru România, pentru ca în prezent s? conduca aceast? organiza?ie pentru România ?i Europa de Est. Crede în puterea transformatoare a Adev?rului ?i pentru aceasta dore?te s? foloseasc? la maxim posibilitatea de a-l face cunoscut ?i pe calea undelor. Vlad este c?s?torit cu Dora ?i locuiesc în Arad, România. Al?turi de ap?rarea credin?ei crestine, Vlad este pasionat de c?r?i, sport ?i c?l?torii.

Ascult? înregistr?rile emisiunii VREAU S? ÎN?ELEG CE CRED :

Radio Metanoia si Bisericata.com iti aduc emisiunea: Vreau sa inteleg ce cred cu Vlad Crîznic

Tineri Transformati cu Raul Todinca


Raul Todinca este pastor de tineret în Biserica Metanoia Arad, are 30 de ani, ?i este c?s?torit de 9 ani cu Dana. Au împreuna un baietel de 2 ani, Elias. A absolvit o facultate ?i un master în teologie, ?i este implicat activ în via?a ?i activit??ile Bisericii Metanoia din anul 2005. Raul spune despre sine c? nu îl caracterizeaz? lucrurile extreme: sporturi, feluri de mâncare, vremea sau via?a tr?it? la muchie ci urm?toarele 3 lucruri: 1. dedicarea pentru ceva în care crede; 2. meticulozitatea în ceva ce trebuie s? fac?; si 3. loialitatea fa?? de ceva care merit?. Raul spune c? realizeaz? Emisiunea de radio

“Tineri Transforma?i” din patru motive clare:

Pasiunea pentru Tineri – Îi pas? prea mult de tineri ca s? stea pe margine, în timp ce vede cât de greu le este s? treac? prin lume ?i viat?.

Problemele Tinerilor – Este categoria de vârst? cu cele mai multe întreb?ri ?i cele mai deschise min?i, de?i trec prin cele mai dificile provoc?ri.

“Poluarea” Spiritual? ?i Intelectual? – Sunt prea multe idei ciudate ?i periculoase în lume, care afecteaz? nu doar prezentul ci ?i viitorul tinerilor.

Prezenta si Persoana lui Dumnezeu – Potrivit Scripturilor, Dumnezeu este mult mai aproape decât ne imagin?m, totu?i mult mai neglijat de tineri decât ne d?m seama. “Cred c? sunt chemat s? ajut genera?ia tân?r? “s? fac? cuno?tin??” în mod personal ?i autentic cu Dumnezeu.” Raul T.

Ascult? înregistr?rile emisiunii TINERI TRANSFORMA?I

Pentru întreb?ri sau sugestii, pute?i scrie la tineritransformati@metanoiafm.ro

Sursa, www.metanoiafm.ro

Frânturi din Dumnezeu cu Dia Rotcu


Dia Ro?cu î?i are r?d?cinile în Curtici, jude?ul Arad, ?i este tare mândr? de lucrul acesta! A crescut într-o familie frumoas? ?i echilibrat? pentru care îi este extrem de mul?umitoare lui Dumnezeu, ?i crede c? familia, ?i cea de aproape ?i cea de departe, este una dintre cele mai de pre? avu?ii ale unui om. ?coala primar? ?i gimnaziul le-a f?cut la Curtici. Dup? ce a absolvit liceul la Timi?oara, ?i-a f?cut studiile universitare tot acolo, ?i este absolvent? a Facult??ii de Litere ?i Filozofie – Sec?ia Limbi Str?ine – a Universit??ii de Vest din Timi?oara. Dup? terminarea studiilor a revenit în Arad ?i a lucrat în înv???mânt ?ase ani – ?i-a iubit meseria ?i pe copiii de diferite vârste cu care a avut pivilegiul s? lucreze, ?i spune c? meseria de dasc?l este probabil una dintre cele mai împlinitoare din punct de vedere profesional, pentru c? fiecare dasc?l are ?ansa s? înve?e de la copii cel pu?in la fel de multe ?i pre?ioase principii pe cate îi înva?? el pe ei. De câ?iva ani se ocup? de o funda?ie non-profit care promoveaz? cultura ?i valorile cre?tine. Lucreaz? tot cu oamenii tineri în majoritatea timpului, ajut? la organizarea unor tabere ?i evenimente, dar face ?i traducere de carte. Una dintre pasiunile ei înc? din clasele de gimnaziu a fost cititul, pasiune pe care ?coala de mai târziu i-a cultivat-o ?i a modelat-o, ajutând-o s? separe valoarea de non-valoare în ceea ce prive?te materialul scris, ?i nu numai. Cu toate acestea, este con?tient? c?, a?a cum spune Kant, „judecata de gust este una subiectiv?”, ?i accept? faptul c? întotdeauna vor fi lâng? noi oameni care nu apreciaz? acelea?i valori, acelea?i lucruri, acelea?i c?r?i, acelea?i … orice, ca ?i mine – un „mine” general. A?a ne-a creat Dumnezeu, diferi?i în toate, dar ?i asem?n?tori în multe privin?e! Fiecare am ajuns ceea ce suntem ?i unde suntem pentru c? El ne-a dat liberatea s? facem alegeri, dar ?i pentru c? în iubirea lui nem?rginit? a mers al?turi de noi ?i ne-a condus pe potecile neumblate, când I-am cerut îndrumare. Dia î?i dore?te s? fie în stare s?-?i ajute semenii a?a cum au ei nevoie, ?i crede c? proiectele ei, toate, sunt… oamenii. Pune mare pre? pe prieteniile ei ?i spune c? familia, prietenii ei buni ?i câ?iva dintre dasc?lii ei, ast?zi nume celebre, sunt modelele ei în via??. Asta, desigur, dup? Modelul Suprem, cel mai bun prieten al ei, Domnul Isus Cristos!

Ascult? înregistr?rile emisiunii FRÂNTURI DIN DUMNEZEU :

Pentru întreb?ri sau sugestii, pute?i scrie la franturi@metanoiafm.ro

Sursa, www.metanoiafm.ro

Langa Tine cu Andrei Stefan


Andrei Stefan are 26 de ani ?i s-a n?scut în Z?brani, Arad.

A absolivit Facultatea de Teologie Baptista din Bucure?ti cu dubl?-specializare, teologie ?i limba englez?, în 2005 iar în 2007 a ob?inut un master în comunicare în teologie la aceea?i facultate.

Andrei este c?s?torit cu Tabita ?i face parte din Biserica Metanoia Arad unde lucreaz? ca ?i realizator de emisiuni radio.

Este dedicat proclam?rii Cuvântului lui Dumnezeu pentru genera?ia tân?r? într-un mod pozitiv, relevant ?i
necompromis ?i dore?te s? tr?iasc? o via?? de valoare, s? realizeze lucruri de valoare ?i s? dea celor din jur valoare.

Pentru întreb?ri sau sugestii, pute?i scrie la langatine@metanoiafm.ro

Sursa, www.metanoiafm.ro