Nu există Dumnezeu?


Exist? mai multe pozi?ii pe care le putem ocupa atunci când vine vorba de existen?a lui Dumnezeu. Una dintre ele este pozi?ia conform c?reia propozi?ia „Dumnezeu exist?” este o propozi?ie adev?rat?. Unii pur ?i simplu sus?in c? este adev?rat? propozi?ia „Dumnezeu nu exist?”. Iar al?ii vor sus?ine c? nu ?tiu care dintre cele dou? propozi?ii este adev?rat? (sau c?, în lumina dovezilor actuale, nu se poate ?ti care dintre ele este adev?rat?). Acum, dintre cele trei pozi?ii, cea mai ira?ional? nu este cea teist? („Dumnezeu exist?.”), nici cea agnostic? („Nu ?tim sau nu putem ?ti dac? Dumnezeu exist?.”), ci tocmai cea ateist? („Dumnezeu nu exist?.”).

Atât agnosticul, cât ?i ateul sunt caracteriza?i de „absen?a credin?ei în existen?a lui Dumnezeu”. Diferen?a între agnostic ?i ateu este aceea c? agnosticul nu crede c? Dumnezeu exist? pentru c? a ajuns la concluzia c? nu exist? suficiente dovezi, pe când ateul nu crede c? Dumnezeu exist? pentru c? sus?ine c? a ajuns în oarecare fel la concluzia c? propozi?ia „Dumnezeu nu exist?” este adev?rat?. Dac? ar fi s? ne limit?m la câte o propozi?ie despre acest subiect, agnosticul ne-ar spune „nu ?tiu dac? exist?, deci nici nu cred c? exist?”, iar ateul ne-ar spune „nu exist?, deci nu cred c? exist?”.

Problema ateistului îns? este aceea c? dintre propozi?ia „Dumnezeu exist?.” ?i propozi?ia „Dumnezeu nu exist?.”, propozi?ia absurd? este cea de-a doua. Un ateu, chiar dac? ar ar?ta c? nu exist? absolut nicio dovad? pentru existen?a lui Dumnezeu, nu ar putea fi justificat  ra?ional în a sus?ine c? propozi?ia „Dumnezeu nu exist?.” este o propozi?ie adev?rat?. Pentru a sus?ine c? „Dumnezeu nu exist?.” este nevoie de mai mult decât de argumente împotriva argumentelor pentru existen?a lui Dumnezeu. Este nevoie de argumente împotriva existen?ei lui Dumnezeu însu?i. Este nevoie s? justifici ra?ional o nega?ie universal?! Una este s? nu am motive pentru a crede în existen?a zânelor ?i unicornilor ?i cu totul alta este s? am motive pentru a crede c? zânele ?i unicornii nu exist? ?i n-au existat. Vizavi de acest subiect, fiind dat faptul c? nu avem dovezi pentru existen?a zânelor ?i unicornilor, pozi?ia ra?ional? este aceea de a nu crede în existen?a lor. Pozi?ia ira?ional?, fiind dat faptul c? nu avem dovezi pentru existen?a zânelor ?i unicornilor, este aceea de sus?ine c? zânele ?i unicornii nu exist? defel în universul nostru. A?adar, în absen?a dovezilor c? „Dumnezeu nu exist?”, care este justificarea ra?ional? a ateului când sus?ine c? „Dumnezeu nu exist??”. R?spunsul este de la sine în?eles: pozi?ia ateist? nu este justificabil? ra?ional, iar acest lucru ar trebui s?-i dea de gândit unui om care se pretinde ca fiind ra?ional.

Jocul periculos al ateilor este acela de a se exprima împotriva ira?ionalit??ii religio?ilor descoperindu-le argumentele false pentru ca în secunda urm?toare s? devin? ei în?i?i ?i mai ira?ionali prin faptul c? ocup? o pozi?ie ?i mai extremist? în ce prive?te absen?a dovezilor. ?i, f?r? niciun fel de sup?rare, acesta este jocul cu focul ira?iunii: pân? la urm? te arzi. Mul?i cre?tini se ard cu slogane de felul „nu exist? dovezi c? Dumnezeu nu exist?, deci exist?”, ?i poate mai mul?i atei se ard cu sloganul „nu exist? dovezi c? Dumnezeu exist?, deci nu exist?”. Iat? dou? pozi?ii inconsistente logic pe care orice om ra?ional ar trebui s? le evite.

Un articol relevant pentru discu?ia de fa?? este „Ateismul ?i ra?ionalitatea”.

P.S. Nu am discutat deloc dac? exist? ori nu dovezi pentru existen?a lui Dumnezeu. Dar, de dragul subiectului, s? presupunem c? nu exist? nicio dovad? în favoarea lui Dumnezeu. În cel mai bun caz, am putea fi cu to?ii agnostici – s? nu credem c? Dumnezeu exist?, dar s? ne ab?inem de la avansarea propozi?iei „Dumnezeu nu exist?.”. Ateii îns? fac pasul ilogic de a merge mai departe: nu exist? dovezi, deci nu exist?.

Download articol în PDF: ned.pdf

Scris de Marius Fersigan

One thought on “Nu există Dumnezeu?

  1. cum poti sa spui ca Dumnezeu nu exista
    clar scrie in cuvintul sau ca el exista si eu cred lucrul acela si sunt fericita ca el pe mine ma creat si ca sunt copilul sa TARE MULT IL IUBESC PE EL
    daca nu crezi citeste aceste versete din Biblie si iti vei da seama ca el exista
    genesa1 psalmul 19;1-6 isaia 40;22 romani 1;19-20 citeste si gindeste

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s