Ţara începe la ţară – o noua initiativa a Jurnalului National


??ranii n-au ie?it niciodat? în strad?, s? poarte pancarte scrise cu majuscule sau s? scandeze lozinci cu rim?. ??ranii n-au venit la Bucure?ti cu trenul, s? dea cu sapa-n cap cuiva. ??ranii-?i îngroap? în batiste legate la col?uri pensiile de ceapi?ti ?i tr?iesc din ce le d? Dumnezeu. Un fir de ceap?, o ro?ie, câteva ou?.

??ranii no?tri ?i-au d?râmat cuptoarele din curte ?i-?i cump?r? pâine cu coc? cleioas?, de la buticul din centrul satului. Pe ei nu-i invit? nimeni la talk-show-uri, nici m?car în gradena cu public, s?-i întrebe dac? mai tr?iesc, dac?-i doare ceva, dac? au dup? ce s? bea ap?. ??ranii români mai exist? doar în eviden?a popula?iei. În statistici, în barometre ?i, o dat? la patru ani, în calculele candida?ilor care-mpart g?le?i brenduite, ulei ?i zah?r, votan?ilor din mediul rural.

??ranii no?tri apar la televizor în emisiunea “Schimb de mame”, la inunda?ii, când cad casele din chirpici peste ei, sau de Pa?te, s? povesteasc?, întru impresionarea telespectatorului de la ora?, cum se încondeiaz? ou?le. ??ranii români peste care au trecut, în 20 de ani, secete, potopuri ?i liote de guvernan?i, una mai lacom? ?i mai incapabil? decât alta, abia se ?in pe picioare. ??ranii no?tri sunt românii nim?nui.

De ast?zi, “Jurnalul Na?ional” ?i dumneavoastr?, cititorii no?tri, ne întoarcem împreun? la ?ar?. A?a cum, în vreme de necaz, ne întoarcem înspre Biseric? ?i la Dumnezeu. Ne întoarcem la ?ar?, pentru c? în satele s?r?cite ?i nemaib?gate de nimeni în seam? e sufletul României. De aici trebuie s? reîncepem s? tr?im, dac? vrem s? ne mai vindec?m vreodat?…

?ara începe de la ?ar?. Aici ne sunt r?d?cinile. Ca s? smulgi un copac din p?mânt, îi tai r?d?cinile. Îngenuncherea României a fost posibil? prin distrugerea, sistematic?, a satului românesc. Prin batjocorirea ??ranilor, care-?i muncesc ast?zi p?mântul pe datorie ?i din respect, f?r? s? aib? vreo brum? de profit, prin umilirea celor care-?i vând laptele din b?t?tur? cu 40 de bani, pentru ca noi s?-l cump?r?m din supermarket la un pre? de 10 ori mai mare, prin înjosirea celor care vin cu o leg?tur? de p?trunjel la pia?? ?i-s c?lca?i în picioare de ?iganii afaceri?ti.

Continua pe jurnalul.ro

Vezi si articolul: Tras de cal, plugul împunge glia patriei

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s