Tabara de Apologetica 2010


Va prezentam in continuare detalii despre Tabara de apologetica 2010: Locul:  Centrul de Conferinte „Pacea”, Selimbar (Sibiu)
Perioada:  30 august – 5 septembrie 2010

Locul: Centrul de Conferin?e „Pacea”, ?elimb?r (Sibiu)

Perioada: 30 august – 5 septembrie 2010

  • 6 zile de studiu intens
  • Participan?ii vor primi manuale de studiu, cât ?i resurse audio ?i video
  • Grupuri de discu?ii

Vârsta: 17-19 ani – elevi clasa XI si XII ?i studen?i in anul I de facultate

Limita: 100 participan?i – Înscrierea se încheie când s-a atins limita de participare.

Costul: 250 lei pân? la 1 august;  300 lei dup? 1 august – plata se face la Tab?r?.

(Costul include cazare, mâncare ?i materialele de studiu, plus resurse audio ?i video.)

Pentru participan?ii la Olimpiade (toate subiectele) oferim reduceri , în func?ie de rezultatele ob?inute – pentru olimpicii na?ionali, plasa?i pe locurile 1-3, participarea la tab?r? este gratuit?! 

Modalitatea de înscriere: la sectiunea Inscrieri Tabara de apologetica

Scopul:

  • Consolidarea ?i aprofundarea concep?iei cre?tine despre lume ?i via??
  • Ap?rarea concep?iei cre?tine despre lume ?i via??, cât ?i a viziunii tradi?ionale asupra familiei, bisericii ?i statului
  • În?elegerea influen?ei cre?tinismului asupra istoriei ?i culturii
  • Familiarizarea cu concep?iile majore despre lume ?i via?? ?i implica?iile lor în diferite domenii de gândire
  • R?spunsuri la provoc?rile etice ale societ??ii contemporane
  • Preg?tirea unor viitori lideri pentru lucrarea cu elevii ?i studen?ii

Echipa de conferen?iari:
Dr. Octavian Baban (Seminarul Baptist ?i Univ. Bucure?ti), Dr. Vasile Boari (Univ. Cluj),
Dr. Livius Percy (RMS – Charlotte), Simona Sav (L’Abri, Elve?ia), Cristi ?epe? (TVR Bucure?ti) ?i Dr. Iosif ?on (RMS – Portland).

Teme abordate:
Concep?ii despre lume ?i via?? – privire de ansamblu
Postmodernism
Apologetic? cre?tin?
Existen?a ?i natura lui Dumnezeu
Credibilitatea Scripturii
Biotehnologie ?i dileme morale actuale
Crea?ie ?i evolu?ie
Esen?a cre?tinismului
Culte pseudo-cre?tine
Islam, Budism, New-Age
Problema suferin?ei
Cre?tinism ?i cultur?
Cre?tinism ?i politic?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s