ISUS – un rebel?


Ghita Mocan ne prezinta in revista Pasi.ro o informatie interesanta despre fostul presedinte al Romaninei.

În plin? senectute, Ion Iliescu face declara?ii nea?teptate. Nu despre criza mondial?, nu despre viitorul României ?i nici despre PSD-ul mult iubit. Provocat s? vorbeasc? despre credin?a lui în Dumnezeu, Ion Iliescu este consecvent.

Potrivit ziarului Cotidianul.ro, primul pre?edinte a României post-decembriste î?i men?ine pozi?ia de liber cuget?tor. Nu crede în Dumnezeu, dar totu?i crede în ceva: în for?a omului. Umanist pân? în m?duva oaselor, tributar unor concep?ii m?rginite ?i ancorat în spiritul altor vremuri, Ion Iliescu vorbe?te despre valorile ?i suprema?ia omului. Este, din punctul acesta de vedere, cel mai modern dintre cei moderni. Omul este v?zut ca m?sura tuturor lucrurilor, iar isprava este c? nu mai avem idoli exteriori ci ne-am transformat propria identitate în idol.

Declara?iile lui cap?t? ?i accente cristologice. Când î?i d? cu p?rerea despre Isus, fostul pre?edinte afirm?: Isus a fost un rebel pentru c? ?i-a permis s? spun? c? to?i oamenii sunt egali. Aser?iunea merit? re?inut?. Concep?ia egalitarist? este aproape de inima domnului Iliescu doar era visul comunismului, nu?! Urmeaz? apoi ?i l?murirea: to?i sunt egali în fa?a lui Dumnezeu. Prin urmare, egalitatea social? mult trâmbi?at? în comunism r?mâne o utopie, dar totu?i nu-l influen?eaz? pe domnul senator. Isus-rebelul a revolu?ionat gândirea a?adar, dar asta nu-L face credibil în ochii lui Ion Iliescu. Ar fi fost nevoie probabil de dovezi suplimentare, de alte concepte sau idei.

În fine, se mai spune în declara?ie c? Isus a militat pentru o societate mai bun?, mai dreapt?, benefic? tuturor. Din nou avem varia?iuni pe aceea?i tem?. Fiul lui Dumnezeu este restrâns la impactul S?u social, chiar politic. Nimic soteriologic în gândirea domnului Iliescu. Totul se rezum? la social, totul are o conota?ie teluric?. Trist…

Nu doresc în nici un fel sa-l judec. Nu a noastr? este judecata, ci a Domnului. Îmi pare totu?i r?u c?, înaintând în vârst?, omul poate s? regreseze în credin??. Dac? oricum ne apropiem cu fiecare zi de ve?nicia noastr?, de ce nu am avea curajul de a o privi în fa???! De ce s? relu?m teme demult dep??ite ?i s? ne mul?umim cu pu?in?! Hristos a venit s? ne mântuie, nu s? ne pun? pe gânduri. El nu este un subiect de teorie politic? ?i nici de examinare psihanalitic?. Este mult mai mult: este Fiul lui Dumnezeu.

Continua pe pasi.ro

One thought on “ISUS – un rebel?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s