Cancerul ucide milioane de oameni


Cifre alarmante în ceea ce prive?te num?rul celor care mor de cancer. Statisticile arat? c?, în 2008, maladia a provocat decesul a 7,6 milioane de persoane la nivel mondial.

Cele mai multe dintre acestea s-au înregistrat mai ales în ??rile în curs de dezvoltare, potrivit unui studiu al Centrului interna?ional de cercet?ri asupra cancerului, din cadrul Organiza?iei Mondiale a S?n?t??ii.

Experþii estimeazã cã, în 2030, în lume se vor înregistra 21,3 milioane de noi cazuri de cancer ºi 13,3 milioane de decese asociate acestei boli.

S?racii se îmboln?vesc mai u?or

În 2008, 56% din cele 12,7 milioane de noi cazuri de cancer ?i 63% din totalul de 7,6 milioane de decese asociate unui cancer au survenit în ??ri în curs de dezvoltare.

Potrivit CIRC, mortalitatea asociat? cancerului a crescut în ultimii ani în lume, cele mai frecvente forme de cancer fiind cel pulmonar, de sân, de stomac ?i de prostat?.

??rile unde mortalitatea asociat? acestor maladii este cea mai ridicat? sunt China, India, SUA, Japonia, Rusia ?i Germania.

Dac? se ia în calcul num?rul locuitorilor fiec?rei ??ri, mortalitatea cea mai ridicat? s-a înregistrat în statele Americii de Nord, Europei de Vest ?i în Australia.

Potrivit exper?ilor, aceasta se explic? prin comportamentul de risc, precum fumatul, adoptat de locuitorii statelor bogate dupã al Doilea Rãzboi Mondial.

Sursa, Cotidianul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s