Dan Iordăchescu: "Poporul ăsta se ucide singur"


A preferat România, ?ara mormintelor p?rin?ilor s?i, ?ara în care înc? st? cu fric? c? ar putea fi aruncat din casa în care locuie?te, ?ara în care guvernan?ii i-au t?iat pensia de merit dup? ce, timp de 61 de ani, a dus numele României pe cele mai mari scene ale lumii. La 2 iunie baritonul Dan Iord?chescu s?rb?tore?te cariera sa solistic? neîntrerupt?, un record mondial, dar ?i împlinirea vârstei de 80 de ani. Cel care s-a f?cut cunoscut peste tot în lume drept “românul Dan Iord?chescu”, cel pe care multe na?ii au vrut s?-l adopte, nu s-a dat dus din România. A r?mas s? plâng? un popor care se ucide singur, un popor cu un trecut m?re? ?i cu un prezent de care îi este ru?ine.

? Jurnalul Na?ional: Maestre, anul acesta a?i vrut s? vorbim mai mult despre politic?. Ce se întâmpl? cu România?
? Dan Iord?chescu:
Ne-am dus pe un drum atât de r?u, atât de gre?it, atât de abrupt, încât mi-e fric? de pr?pastie. S-au adunat 60 de mii de oameni la miting cum au spus?

? Mai pu?in…
? Va s? zic? la AC/DC se adun? peste 50 de mii ?i aici, pentru via?a lor, pentru viitorul lor, pentru bucuria de a tr?i pe p?mântul românesc, nu se poate s? se adune nici m?car 60 de mii de oameni din toat? ?ara. Vede?i, ne merit?m soarta. Dumnezeu e mâhnit, am impresia c? ?i-a întors fa?a de la noi.

? Dar crede?i c? se schimb? ceva cu un miting?
? Se schimb? când vor veni milioane de oameni, dar nu sunt milioanele astea. Se schimb? lucrurile când oamenii sunt uni?i ?i în num?r mare. Pe mine m-au impresionat bie?ii pensionari care nu-?i mai pot tr?i cei câ?iva ani de satisfac?ie dup? o via?? întreag? de munc?. Nu se poate a?a ceva. Vede?i, neam?ul sau maghiarul când e min?it se ridic? în dou? picioare ?i d? cu pumnul în mas?. Aici, la noi, nimeni nu face a?a. Fac pensionarii? S-a uitat cu dispre? la ei cel de sus, din Cotroceni.

Continua pe site-ul Jurnalului National

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s