Conferinţă pentru familii cu Gigi Cosman


Din seria evenimentelor  organizate de bisericile din Bra?ov în colaborare, anun??m urm?toarele dou? conferin?e, avându-l ca invitat pe pastorul Gigi Cosman de la Biserica Baptist? nr.1  (M?n??tur) din Cluj, împreun? cu so?ia.

Vineri, 28 mai 2010 va avea loc la Biserica Baptist? Român? (Str. Dealul Melcilor nr.3, Bra?ov) o conferin?? pe tema: “Banii – slug? sau st?pân?” dedicat? cuplurilor c?s?torite.

Programul conferin?ei:

18.00 – 19.00 – Sesiunea 1
19.00 – 19.30 – Pauz? (p?rt??ie ?i gustare)
19.30 – 20.30 – Sesiunea 2
20.30 – 21.00 – Întreb?ri ?i r?spunsuri

Intrarea este liber?. V? a?tept?m!

Sursa, brasovulevanghelic.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s