Rolul emoţiilor în creşterea copiilor


Mai întâi vreau s? v? sugerez s? studia?i un pasaj din Scriptur? folosind ?i alte traduceri decât cea pe care o folosi?i de obicei. Traducerea Cornilescu, cea mai folosit? traducere a Bibliei de c?tre evanghelici, a fost scris? la începutul secolului XX. Traducerile alternative v? ajut? s? nu deveni?i dependen?i de o anumit? formulare a unui text biblic. În felul acesta, ve?i observa mai multe detalii ale textului, mai multe nuan?e ale semnifica?iilor acestuia, astfel încât s? pute?i formula o interpretare contemporan? a unui pasaj biblic. Pentru acest verset propun s? citim ?i versiunea Living Bible (Noul Testament pe în?elesul tuturor):

„?i acum, un cuvânt pentru voi p?rin?ii. S? n-o ?ine?i întruna certându-v? ?i cic?lindu-v? copiii, trezind în ei mânie ?i resentimente. Mai degrab?, cre?te?i-i cu acea disciplin? plin? de iubire aprobat? de Domnul, cu sugestii ?i sfaturi evlavioase.”

Sunt câteva lucruri pe care le-am discutat împreun? cu prietenii mei ?i vreau s? subliniez câteva idei. Nu vreau s? fiu partizanul copiilor, dar textul biblic este destinat p?rin?ilor. „?i voi, p?rin?ilor…” Câ?i dintre p?rin?i v? mânia?i? Cu to?ii ne mâniem!  Prima remarc? pe care vreau s? o fac referitoare la acest subiect este c?, dac? noi, în calitate de p?rin?i, ne mâniem ?i avem dreptul la mânie, atunci trebuie s? acord?m acest drept ?i copiilor no?tri. Simt ?i ei uneori nevoia s? r?bufneasc? ?i s? î?i exprime frustr?rile. „Ce!!! Tu te enervezi deja?!”, dar eu sunt mânios de mama focului, în timp ce el trebuie s? fie calm ?i degajat. E un abuz din partea p?rintelui.
Aceast? abordare a mea nu presupune b?taie sau violen??. Nu sunt de acord cu b?taia copilului. Eu nu mi-am b?tut copiii. Sunt unii p?rin?i care sunt plini de mânie ?i folosesc tot felul de cuvinte grele, gen „prostule”, ?i nu mai continui… Ace?ti p?rin?i vor ca fiii lor s? stea stan? de piatr?, s? zâmbeasc? frumos ?i s? zic?: „Mami, continu?, eu sunt calm?.” „Tati, continu?, eu sunt calm.” Dac? noi suntem mânio?i pe copiii no?tri ?i ne manifest?m mânia, trebuie s? le d?m ?i lor dreptul s? fie mânio?i.

Biblia spune: „Nu îi cic?li?i, nu îi certa?i, ca s? nu trezi?i în ei resentimente.” Dumnezeu ne-a dat autoritate nou?, p?rin?ilor, dar nu s? abuz?m de ea, ci s? o folosim pentru a educa, forma ?i motiva. „Înva?? pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, ?i când va îmb?trâni, (când îi va cre?te barba, când va ajunge adolescent) nu se va abate de la ea.“ (Proverbe 22:6) Acest verset spune despre singura metod? eficient? de cre?tere a copiilor: exemplul personal.

Continua pe site-ul viatadefamilie.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s