Familia în perioadă de criză I – cu Viorel Iuga


Faptul c? am intrat în vremuri de criz? este indiscutabil. La fel de adev?rat este c? nu to?i oamenii traverseaz? criza în acela?i fel. Unii famili?ti trec cu bine prin vremuri de criz? ?i ies biruitori; al?ii, din diferite motive, sunt doborâ?i fizic, material ?i spiritual. Sunt b?rba?i sau femei, care, din cauza greut??ilor, intr? în disperare ?i î?i pierd cump?tul, caracterul, prietenii sau familia.

Din mul?imea aspectelor care pot fi discutate, am ales s? ne oprim doar la pericolele pe care le poate implica o perioad? de criz?, urmând s? dezvolt?m subiectul în numerele urm?toare când vom vorbi despre oportunit??i ?i decizii în perioade de criz? ?i vom oferi modele de biruitori în contexte-limit?.

Pericolele vremurilor de criz?
Ne place sau nu, vremurile de criz? material? ne pot afecta pe multe planuri. Ele pot afecta modul în care gândim. Ca în orice situa?ie, prima schimbare apare la nivelul gândurilor. În multe ocazii, din cauza crizei, putem s? devenim mai îngrijora?i, mai zgârci?i, mai profitori, mai tem?tori, mai egoi?ti, mai invidio?i…
Sunt persoane care, din cauza vremurilor de criz?, privesc altfel la trecut. Unii ajung s? regrete c? s-au c?s?torit la o anumit? vârst?, cu o anumit? persoan?, al?ii ajung s? regrete un anume mod de via??. Pot ap?rea ?i situa?ii în care famili?tii regret? num?rul copiilor sau risipele anterioare; al?ii, de?i nu regret? trecutul, se gândesc cu mult? îngrijorare spre viitor. Ei ar dori s? cunoasc? direc?ia în care se vor îndrepta lucrurile, ar fi mul?umi?i dac? ar putea s? fac? anumite planuri, dar sunt reali?ti ?i realizeaz? c? nu se mai poate acest lucru.
Criza poate afecta rela?iile noastre. Dac? gândirea s-a schimbat, este normal s? se schimbe ?i rela?iile. Este ciudat s? spunem, dar criza ne poate sl?bi rela?ia noastr? cu Dumnezeu. Când rela?ia noastr? cu Creatorul este afectat?, pierdem în toate domeniile. Pot ap?rea disfunc?ii ?i în rela?iile pe orizontal?, ?i în principal în rela?iile cu cei din casa noastr?.
În perioade critice, trebuie s? ne protej?m rela?ia cu partenerul de via??. Vremurile de criz? pot aduce mai mult? nemul?umire ?i mai multe acuza?ii. So?ii î?i pot repro?a c? nu aduc suficien?i bani în cas? sau c? sunt prea risipitori.
Îngrijorarea, critica ?i nemul?umirea pot afecta ?i rela?iile cu copiii. Probabil vom fi nevoi?i s? ajust?m bugetul la noile condi?ii economice, ceea ce ne va pune într-o situa?ie dificil? în rela?ia cu copiii. Nu în pu?ine situa?ii pot ap?rea probleme în rela?iile dintre fra?i, pentru c? se simt dezavantaja?i ?i nedrept??i?i unul fa?? de altul. Trebuie evitat s? le d?m motive care s? nasc? gelozie ?i s? dezamors?m la timp orice conflict.
Criza este o perioad? de sensibilitate ?i în rela?iile cu p?rin?ii. Poate din dorin?a de a trece mai u?or peste greut??i, tinerii se simt justifica?i s? emit? preten?ii financiare p?rin?ilor lor. Presiunea adus? de criza financiar? este amplificat? de critica adus? de copii fa?? de modul în care ei î?i gestioneaz? banii. Copiii vor mai mult, mai repede, iar p?rin?ii vor s? fie siguri c? trec cu bine peste perioada de criz?.
Întregul spectru rela?ional este pus la încercare: rela?iile cu vecinii, cu prietenii, cu colegii de munc?… Dac? nu suntem aten?i, vremurile de criz? pot determina o schimbare în conduita noastr?.
Din cauza vremurilor de criz? se schimb? ?i nivelul nostru de trai. Acesta va determina felul în care ne facem investi?iile, felul în care ne petrecem concediile ?i modul în care ne folosim timpul liber. Sunt ?i din aceia care, din cauza crizei, trebuie s? î?i schimbe locul de munc?, locuin?a, anturajul, ?ara etc.
În anumite situa?ii, vremurile de criz? pot aduce schimb?ri ?i în domeniul s?n?t??ii. Unora ne albe?te p?rul, facem ulcer, devenim stresa?i, îngrijora?i. Al?ii experimenteaz? depresia, îngrijorarea, teama sau alte st?ri afective nepl?cute.
Dac? nu ne încredem în Dumnezeu ?i dac? nu ne rea?ez?m în Mâna Lui, criza poate determina o schimbare în caracterul nostru, ?i aceasta ar fi un adev?rat dezastru.

Continua pe viatadefamilie.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s