“Jesus loves you” (clişeu al culturii pop creştine din SUA)


Va prezentam un fragment interesant asupra subiectului `Isus te iubeste` dezabatut de Vasile Tomoiaga pe site-ul Societatii Clujene de Apologetica.

Nu m-a atras niciodat? folsirea cli?eelor ci poate cel mult într-un mod ironic. Nici când am v?zut sticker-ele de import ?i alte ab?ibilde sau fe?e zâmbitoare care declarau simplist c? “Isus te iube?te” n-am avut sentimente mai bune. Urmând trendul comporan al culturii “bumper/sticker” de simplificare ?i reducere la slogane izolate f?r? context ?i argumen?ie, am ajuns s? reducem evanghelia sau cel pu?in modul în care o transmitem la “cele 4 legi spirituale” ?i apoi în forma simplificat? (ireductibil) la cele trei cuvinte ce interpun o inimioar? între tine ?i Cel prin care a fost creat universul. O astfel de abordare cred eu c? deformeaz? perspectiva biblic? asupra persoanei lui Isus, întâi prin supra-simplificare ?i apoi prin accentuarea aspectului ce “prinde” la omul contemporan, preocupat ?i abosorbit de emo?ional, sentimental ?i de o iubire diferit? esen?ial de cea pe care o are Dumnezeu pentru om. Omului ce tr?ie?te pentru imediat într-un prezent ve?nic gr?bit, neancorat ?i neinteresat de trecut ?i f?r? vreo perspectiv? asupra viitorului mai înalt? decât propria existen?? i se arunc? în treac?t trei cuvinte în speran?a c? vor fi o ancor? care s?-l aduc? spre evanghelie. Ca s? nu superficializ?m mesajul Marii Împ?c?ri eu cred c? e nevoie de eforturi mult mai mari, întâi de în?elegere a vremurilor, a întreb?rilor ?i angoaselor specifice prezentului ?i apoi de traducere a evangheliei în limba vecinului nostru, dar nu redus? la cli?eele culturii pop, ?i nici condensat? încât s? nu mai aib? relevan??, în toate acestea r?mânând cu un picior în prezent ?i cu unul deaupra istoriei, din perspectiva eternit??ii. Altfel risc?m s? r?spundem întreb?rilor pe care oamenii nu ?i le pun, sau r?spunsurile noastre s? fie atât de uzate, standardizate sau importate încât s? nu aib? prea mare relevan?? pentru oameni. La ad?posul cald al zidurilor bisericilor noastre suntem în mare parte izola?i de multiplele ?i diversele provoc?ri cu care este confruntat cre?tinismul începând cu c?r?ile preudo-istorice ce ne spun “adev?rul despre Isus” pân? la ?tiin?a materialist? care nu poate permite picior divin în nici un cotlon al universului. Într-o astfel de lume suntem chema?i s? fim martori ai adev?rului, s? vorbim cu împuternicirea dat? de Duhul Adev?rului “r?sturnând pl?smuirile min?ii ?i piedicile care se ridic? împotriva cunoa?terii lui Dumnezeu”.

Scris de Vasile Tomoiaga

2 thoughts on ““Jesus loves you” (clişeu al culturii pop creştine din SUA)

  1. Foarte adevarat!!…nici nu ma gandeam sa observ acest lucru…Pe de alta parte Cuvantul Domnului trebuie impartasit prin orice metoda…accesibila tuturor…insa, da,…exista posibilitatea ca sa apelam si la cateva metode juvenile…Oricum,este de apreciat ca cei care creeaza aceste mesaje si le imprastie au gasit o metoda de a-L face cunoscut pe Domnul Isus.Pace!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s