Papa Pius al XII-lea l-a lăsat pe Hitler să-i omoare pe evreii


Cât de multe ?tia Biserica Catolic? despre opresiunea lui Hitler asupra evreilor chiar în perioada în care aceasta avea loc? ?i mai ales, de ce nu a vorbit deschis despre acest lucru? Odat? cu deschiderea arhivelor Vaticanului din timpul celui De-al Doilea R?zboi Mondial ?i cu ajutorul cercet?rii f?cute de istoricul german Hubert Wolf , s-a descoperit c? Papa Pius al XII-lea, cunoscut sub numele de „Papa lui Hitler” a decis s? l?se persecutarea evreilor ?i a catolicilor în seama episcopilor germani, în mod con?tient, potrivit Foreign Policy.

Chiar ?i în momentul confurnt?rii directe cu gravitatea situa?iei, Papa a evitat s? ia orice ac?iune public?, scrie Foreign Policy.

Clemens August Count von Galen, episcop de Münster, era un om normal, cu abilit??i intelectuale destul de limitate, care nu a putut vedea, pân? de curând, unde duc lucrurile, ?i tindea întotdeauna s? ajung? la învoial?, scria episcopul Berlinului, von Preysing, în vara anului 1941.

Galen nu era un om care ar fi putut s? aibe curajul moral de a numi politica nazist? de eutanasiere o crim? împotriva umanit??ii.

De?i, ini?ial, Galen s-a opus Socialismului Na?ional din motive ecleziastice, f?r?, îns?, a pune la îndoial? legitimitatea regimului, în 1936, acest lucru avea s? se schimbe.

În timpul slujbei din 6 septembrie, pentru prima oar? a formulat ceva asem?n?tor cu rezisten?a împotriva unui regim nedrept motivat? de drepturile omului ?i de libertatea con?tiiin?ei.

Trebuie s? ascult?m de Dumnezeu, ?i nu de oameni, a afirmat Galen atunci. Pentru c? în momentul în care autoritatea uman? intr? în conflict cu dorin?a recunoscut? a lui Dumnezeu, înceteaz? s? mai serveasc? lui Dumnezeu.

Patru s?pt?mâni mai târziu, Galen a condamnat în mod direct regimul ?i acopli?ii acestuia, Gestapo-ul:

Fiecare cet??ean german este complet lipsit de protec?ie ?i de ap?rare în fa?a superiorit??ii fizice manifestate de Gestapo.

În acest punct, Galen nu mai ap?ra doar drepturile Bisericii, ci ?i drepturile omului ?i demnitatea uman?, comenteaz? Foreign Policy.

Aici avem de-a face cu fiin?e umane, cu vecinii no?tri, fra?i ?i surori, invalizii ?i s?raci … neproductivi – poate! Dar au pierdut ei oare dreptul de a tr?i? Ai tu sau am eu dreptul de a exista doar pentru ca suntem “productivi”? … Un blestem asupra b?rba?ilor ?i asupra poporului german, dac? înc?lc?m porunca sfânt?: S? nu ucizi …. Vai de noi poporul german, dac? nu doar am permis aceast? infrac?iune atroce ci am ?i l?sat s? fie comis? f?r? consecin?e!

Continua pe historia.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s