Papa: Mariajele gay, cea mai mare ameninţare


Suveranul Pontif a calificat avortul ?i c?s?toriile între persoane de acela?i sex unele din cele mai “perfide ?i periculoase” amenin??ri cu care se confrunt? lumea. Circa 400.000 de persoane au asistat la o slujb? public? în Fatima, unde papa a încercat s? predice înv???turile bisericii, în încercarea de a dep??i scandalul de abuz al clericilor.

Micul ora?ul portughez este unul din cele mai importante loca?uri ale cre?tin?t??ii, dup? ce trei copii au relatat c? au v?zut-o pe Fecioara Maria, în 1917.

Benedict a spus mul?imii de catolici c? apreciaz? eforturile lor de a lupta cu avorturile ?i promoveaz? familia pe baza “mariajului indisolubil dintre b?rbat ?i femeie”, modalitatea Vaticanului de a-?i exprima opozi?ia fa?? de mariajele-gay.

Asemenea ini?iative “ajut? a r?spunde la unele din cele mai perfide ?i periculoase amenin??ri”, ar?ta pontiful.

Precum Lourdes din Fran?a, Fatima atrage anual milioane de pelerini. Papa Paul VI a vizitat Fatima în 1967. Papa Ioan Paul al II-lea, care a fost împu?cat în Pia?a San Pietro pe 13 mai 1981, a venit de trei ori aici.

În timpul ultimei vizite, în 2000, Vatican a anun?at “al treilea secret” din Fatima: a treia parte a mesajului despre care Fecioara Maria se spune c? l-a transmis copiilor – o descrie a tentativei de asasinat la adresa Papei Ioan Paul II.

Primele dou? secrete de la Fatima se spune c? ar fi prevestit finalul Primului R?zboiu Mondial ?i izbucnirea celui de-al Doilea R?zboi Mondial, precum ?i ridicarea ?i dec?derea comunismului sovietic.

Dup? ce al treile secret a fost dezv?luit, Vatican a l?sat s? se în?eleag? c? “dosarul ” Fatima este închis. Benedict, îns?, a ar?tat c? mesajul s?u continu? s? fie relevant.

“Am gre?i dac? am crede c? misiunea profe?iei de la Fatima este încheiat?”, ar?ta acesta.

Sursa, jurnalul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s