Domnul pacii sa fie cu toti – Richard Wurmbrand


Richard Wurmbrand cel mai mic dintre cei patru b?ie?i ai familiei. Din cauza dificult??ilor financiare, familia Wurmbrand se mut? la Istanbul, unde tat?l lui Richard deschide un cabinet de stomatologie. R?mîne, îns?, orfan de tat? la vîrsta de nou? ani, iar, la cincisprezece ani, familia lui se repatriaz?.

Adolescentul Wurmbrand este atras de mi?carea comunist? ?i de promisiunile ei. Dup? ce a urmat studiile politice la Moscova, la întoarcerea clandestin? în ?ar?, Wurmbrand este urm?rit de serviciile secrete, arestat, condamnat ?i închis la Doftana. Mai târziu, a primit, sub o alt? identitate din partea PCR, ?i misiunea de a organiza filiala jude?ean? Deva.

Renun?? la doctrina comunist?, întrucît vede în ea o surs? de iluzii pentru clasele oprimate. Se c?s?tore?te în 1936 cu Sabina Oster, revenit? în ?ar? dup? studii de chimie la Universitatea Sorbona. Nu dup? mult timp, se converte?te la credin?a cre?tin?, citind Biblia pe care o primise de la un tîmplar la care locuise în zona Bra?ovului, în perioada de convalescen?? dup? tuberculoza contractat? la Doftana, urmînd ca, mai apoi, s? devin? pastor luteran.

Fascinat de descoperirea iubirii lui Christos, Wurmbrand se al?tur? Misiunii Anglicane pentru Evrei. În scurt? vreme, zeci de evrei din România îmbr??i?eaz? credin?a cre?tin? sub influen?a lui. În plin r?zboi mondial, în 1941, misunea trebuie s? se retrag? din România, activitatea ei urmînd s? fie continuat? de misiunea Bisericii Luterane Norvegiene. Împreun? cu Sabina, este urm?rit de autorit??i datorit? originii evreie?ti. Rudele Sabinei sînt deportate în Transnistria, de unde nu s-au mai întors niciodat?. În acest timp, Richard ?i Sabina Wurmbrand ajut? mul?i evrei s? supravie?uiasc? în acele vremuri de grea restri?te.

Dup? terminarea r?zboiului, în 1945, Wurmbrand intr? în conflict deschis cu autorit??ile comuniste. Astfel, în cadrul congresului cultelor (convocat în palatul Parlamentului ?i prezidat de prim-ministrul Petru Groza) în care liderii diverselor denomina?ii cre?tine se ar?tau dispu?i s? sus?in? Partidul Comunist, Wurmbrand a fost vocea singular? care a protestat împotriva îngenuncherii cultelor în fa?a unui guvern totalitar, sp?lînd în, acest fel, „ru?inea de pe obrazul lui Christos, cu riscul propriei vie?i.

Wurmbrand este urm?rit de autorit??ile comuniste atee instalate la putere, datorit? activit??ilor sale religioase. În 29 februarie 1948, zi de duminic?, este arestat, în Bucure?ti, în timp ce se îndrepta spre biserica pe care o p?storea pentru slujba de diminea??. La scurt? vreme, în celula sa este închis ?i liderul comunist Lucre?iu P?tr??canu. Urmeaz? ani de temni?? grea, în care Richard Wurmbrand este închis singur în celule subterane obscure, torturat bestial sau purtat prin diverse închisori: Rahova, Jilava, Târgu Ocna etc.). În perioada de izolare total?, alc?tuie?te serii de predici proferate în fa?a unui public imaginar, pentru a-?i proteja mintea. Dup? terminarea regimului de izolare total?, care a durat trei ani, împarte mai multe celule cu intelectuali, prela?i de diverse confesiuni, dar ?i cu oameni simpli. Îi cunoa?te atunci pe: Nicolae Steinhardt, Ion Ioanid, Valeriu Gafencu, dr. Aristide Lefter, Tertulian Langa, pastorul Viski Ferencz etc.

Dup? paisprezece ani de deten?ie (executa?i între 1948-1956 ?i, respectiv,1959-1964) este eliberat, iar în 1965 p?r?se?te ?ara împreun? cu familia, fiind r?scump?rat de o organiza?ie cre?tin? norvegian?, cu 10.000$. În 1966, se stabile?te în Statele Unite, unde înfiin?eaz? misiunea cre?tin? Glasul martirilor, organiza?ie care lupt? împotriva persecu?iilor îndreptate asupra cre?tinilor de pe toate continentele.

Ajunge în aten?ia Comisiei pentru Securitate Interioar? a Senatului american, unde face cunoscute atrocit??ile la care sînt supu?i cre?tinii din ??rile comuniste. Privit cu îndoial? de senatori, Wurmbrand se vede obligat s? apeleze la argumentul cel mai puternic ?i anume: cicatricele de pe trupul s?u. În consecin??, pastorul Wurmbrand î?i îndep?rteaz? c?ma?a l?sînd s? se vad? optsprezece r?ni produse de tortur?.

Dup? Revolu?ia din 22 decembrie 1989, Wurmbrand se întoarce în vizit?, în România, unde depune flori la mormintele tor?ionarilor s?i. Predic? pretutindeni iubirea cre?tin? ?i iertarea în numele lui Christos.

Moare în Torrance, California, în februarie 2001, l?sînd mo?tenire tuturor cre?tinilor sarcina de a predica evanghelia iubirii ?i a iert?rii.

Sursa, http://www.youtube.com/user/nellule1980

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s