Adevaruri care ar trebui stiute despre Martorii lui Iehova


Martorii lui Iehova. Aproape toat? lumea s-a confruntat cu prozelitismul lor agresiv din u??-n u??! Organiza?ia pe care ace?tia o reprezint?, cunoscut? sub numele de Watchtower Bible and Tract Society (W.T.B. & T.S.), este renumit? pentru accentul pe care-l pune asupra profe?iilor vremii sfâr?itului, îns? de mai multe ori profe?ind gre?it sfâr?itul lumii. În acela?i timp, Organiza?ia Turnului de Veghere exercit? un control sever asupra Martorilor lui Iehova ?i le interzice acestora participarea la activit??i sociale cum ar fi s?rb?torirea zilelor de na?tere, a Cr?ciunului, a Pa?telui, sau a Zilei Mamei, sau le interzice salutul drapelului na?ional, votatul sau serviciul militar, sau transfuziile de sânge. Prin aceste restric?ii Organiza?ia Turnului de Veghere creeaz? un zid de izolare a Martorilor fa?? de restul societ??ii.

Trecutul istoric

Organiza?ia Turnului de Veghere ?i Societatea Tractatului pretinde cu îndr?zneal? s? fie singura organiza?ie pe care Dumnezeu o folose?te în zilele noastre pentru a înv??a adev?rul Lui ?i a vorbi în Numele Lui1. Conform Organiza?iei Turnului de Veghere to?i ne-Martorii lui Iehova vor fi distru?i la Armaghedon, un eveniment al judec??ii divine cu a c?rui iminen?? amenin?? tot timpul. Societatea Turnului de Veghere tip?re?te s?pt?mânal peste 15 milioane de copii ale revistelor ei în 120 de limbi iar peste 5 milioane de Martori ai lui Iehova (cunoscu?i sub numele de “pionieri/vestitori”) îi r?spândesc doctrinele în 230 de ??ri. În cele ce urmeaz? vom reda câteva lucruri elementare pe care fiecare om ar trebui s? le cunoasc? despre trecutul ?i crezurile Martorilor lui Iehova.

Crezuri ?i doctrine împrumutate. Charles T. Russell (1852-1916) este cel a pus bazele mi?c?rii Martorilor lui Iehova. În adolescen?? acesta ?i-a negat tradi?ia prezbiterian? de care apar?inea al?turându-se pu?in mai liberalei Biserici Congrega?ionale, grup pe care de asemenea l-a p?r?sit2. A negat dumnezeirea Domnului Isus Hristos ?i înv???turile biblice ale iadului ?i pedepsei ve?nice. F?r? a poseda vreo preg?tire biblic? formal?, Russell doar a împrumutat ?i a adaptat diversele înv???turi ce erau populare în vremea lui. De pild?, Adventismul este cel ce l-a influen?at în negarea iadului, iar un grup dizident al Adventismului ce era condus de N.H. Barbour i-a stârnit interesul în studierea profe?iilor vremurilor sfâr?itului. Astfel de la Barbour, Russell a împrumutat crezul c? Hristos urma s? se întoarc? invizibil pe P?mânt în anul 1874, ?i c? anul 1914 era anul în care lumea trebuia s? fie distrus? dup? care se inaugura Mileniul (deci, cei 1000 de ani de domnie literar? a lui Hristos pe p?mânt; n.tr.).

Preten?ii aberante. În anul 1879 Russell ?i-a publicat propria sa revist? denumit? Zion’s Watchtower and Herald of Christ’s Presence (deci, “Turnul de Veghere ?i Vestitorul Prezen?ei lui Hristos”) în care ?i-a promovat propriile înv???turi. Fiindc? oamenii au fost atra?i de prezicerile senza?ionaliste ale sfâr?itului, organiza?ia a crescut în num?r.

În pofida lipsei sale de preg?tire formal? în teologie ?i de cunoa?tere a limbilor originale Russell a pretins c? el era singurul care cuno?tea adev?rul condamnând în mod viguros toate celelalte religii cre?tine. În consecin??, pastorii mai multor bisericii au început s? dema?te înv???turile false ale lui Russell ?i caracterul s?u îndoielnic.

Continua pe  RCR website

One thought on “Adevaruri care ar trebui stiute despre Martorii lui Iehova

  1. E un subiect interesant.Nu am apucat sa vorbesc cu astfel de persoane ,dar presupun ca sunt orbite in fata unei doctrine false.Oare nu s-au indoit ei niciodata de credibilitatea religiei lor?Pace.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s